Pubblikazzjoni tas-Sejħiet għall-Offerti -DĠ REGIO

Fuq dan is-sit elettroniku se ssib id-dokumenti tal-offerti kollha għas-sejħiet għall-offerti permezz ta' proċedura miftuħa maħruġa mid-Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali.

 Għodod addizzjonali

  •  
  •  Ċekken it-test  
  •  Kabbar it-test  

Dawk interessati għandhom jikkonsultaw is-sit elettroniku u d-dokumenti ppubblikati b'mod regolari.

L-informazzjoni dwar is-sejħiet kollha għall-offerti tal-Unjoni Ewropea hija disponibbli fi 24 lingwa uffiċjali tal-UE mis-sit elettroniku tat-TED (Tenders Electronic Daily).

Lista tas-sejħiet għall-offerti

No 2016.CE.16.0AT.057 – Il-kooperazzjoni fuq il-koeżjoni territorjali EU–CELAC — il-pjattaforma Innovact EU–CELAC — innovazzjoni biex tippromwovi l-koeżjoni territorjali

Official Journal of the European Union: 2016/S 204-367936

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.040 – Provvista ta' għajnuna teknika għat-tħejjija u t-traduzzjoni tas-seba' rapport dwar il-koeżjoni ekonomika u soċjali

Official Journal of the European Union: 2016/S 177-317188

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Forms: Schedule of Rates/Translations costs DOC File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.065 – Post minn fejn tingħata għajnuna fil-monitoraġġ: analiżi u rappurtaġġ tad-dejta

Official Journal of the European Union: 2016/S 168-301767

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 1: Final report on Monitoring Helpdesk: Pilot (June 2016) DOC File en - Annex 3: Implementing Regulation laying down the format of financial reports PDF File en - Annex 4: Implementing Regulation laying down the format of Annual Implementation reports PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.066 – Il-kejl tal-kwalità tat-tmexxija fuq livell sottonazzjonali u l-paragun tar-riżultati mal-istudji ta' qabel

Official Journal of the European Union: 2016/S 161-290659

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.041 – Studju dwar l-analiżi tal-appoġġ tal-ERDF għat-tkabbir inklussiv fil-perijodu tal-ipprogrammar mill-2014 sal-2020

Official Journal of the European Union: 2016/S 151-272616

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

AGRI-2016-BCO-01 – Faċilità ta' appoġġ għan-netwerk ta' uffiċċji ta' kompetenza tal-'broadband' (BCOs)

Official Journal of the European Union: 2016/S 124-221566

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

No 2016.CE.16.0GT.004 – Appoġġ fl-implimentazzjoni tal-Aġenda Urbana għall-UE permezz tal-provvista tal-immaniġġjar, il-kompetenza u l-appoġġ amministrattiv lis-sħubiji

Official Journal of the European Union: 2016/S 127-227373

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.023 – Strateġiji makroreġjonali u l-konnessjonijiet tagħhom mal-politika ta' koeżjoni

Official Journal of the European Union: 2016/S 121-214280

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BGT.002 – Qafas ta' kuntratt għal għajnuna lil servizzi tal-Kummissjoni bi twettiq ta' verifiki, kontrolli u awditjar irrelatat - Il-Kummissjoni Ewropea bi ħsiebha tikkonkludi qafas ta' kuntratt multiplu ma' mhux aktar minn 3 kumpaniji għall-provvista ta' servizzi ta' awditjar fl-oqsma tal-Politika Reġjonali u Urbana tal-Unjoni Ewropea, l-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni, l-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u l-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Official Journal of the European Union: 2016/S 110-195727

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.019 - Bliet tad-dinja: Kooperazzjoni bejn l-UE u pajjiżi terzi dwar l-iżvilupp urban — l-organizzazzjoni ta' proġett għat-trasferiment tal-għarfien għal żvilupp urban sostenibbli u integrat bejn l-UE u l-Awstralja u l-UE u l-Korea t'Isfel

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192173

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.017 - Bliet dinjija: Kooperazzjoni bejn l-UE u pajjiżi terzi dwar l-iżvilupp urban — l-organizzazzjoni ta' proġett għat-trasferiment tal-għarfien għal żvilupp urban sostenibbli u integrat bejn l-UE u n-Nofsinhar tal-Asja (l-Indoneżja/il-Vjetnam) u l-UE u n-Nofsinhar tal-Afrika

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192172

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.030 - Il-kejl tal-kwalità tat-tmexxija fuq livell sottonazzjonali u l-paragun tar-riżultati mal-istudji ta' qabel

Official Journal of the European Union: 2016/S 078-138259

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.064 - Studju fuq il-koordinazzjoni u l-armonizzazzjoni tal-fondi tal-ESI u strumenti oħra tal-UE

Official Journal of the European Union: 2015/S 151-277960

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Addendum PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.065 - Studju fuq it-titjib tat-teħid u l-effettività ta' strumenti finanzjarji

Official Journal of the European Union: 2015/S 150-276552

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.053 - L-isfidi ekonomiċi ta' reġjuni li għadhom lura

Official Journal of the European Union: 2015/S 149-274512

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex: Graphic requirements DOC File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.045- Post fejn tingħata l-għajnuna dwar l-Evalwazzjoni - Is-suġġett tal-kuntratt hu li jipprovdi 'post fejn tingħata l-għajnuna dwar l-evalwazzjoni' lill-Kummissjoni li se tirrevedi l-pjanijiet ta' evalwazzjoni bejn l-2014 u l-2020, tidentifika l-evalwazzjonijiet imwettqa mill-awtorijiet li jimmaniġġjaw bejn l-2015 u l-2019, tirrevedi kampjun tal-evalwazzjonijiet u tipprovdi appoġġ lill-Istati Membri fl-irfinar tal-pjanijiet ta' evalwazzjoni tagħhom, l-iddisinjar u l-evalwazzjonijiet tal-immaniġġjar.

Official Journal of the European Union: 2015/S 094-167869

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en - Annex x: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

No 2015.CE.16.BAT.006 - Qafas ta' kuntratt singlu għal provvista ta' attivitajiet ta' komunikazzjoni u tagħrif fil-qasam tal-politika reġjonali u ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea — l-1 lott: prodotti ta' tagħrif; it-2 lott: l-organizzazzjoni ta' avvenimenti

Official Journal of the European Union: 2015/S 072-126813

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en (updated on 21/04/2015 - change of email address)

Specifications PDF File de en fr (updated on 11/05/2015 - Part D - Section 1:"D in annex II" instead of "C in annex II")

Technical Specifications: Annex 1 PDF File de en fr - Annex 2 PDF File de en fr (updated on 20/04/2015 - Preparatory work for the slides (PPTs) is included in point. 1.23 instead of 1.10)

Draft contracts: Annex 3 DOC File en - Annex 4 DOC File en

Price Schedule - Lot 1 XLS File en en - Lot 2 XLS File en en

Annex 5: Identification of tenderer DOC File en - Annex 7: Mission allowances PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts