Konslutazzjonijiet (Politika Reġjonali)

Konslutazzjonijiet miftuħa: agħtina l-opinjoni tiegħek billi tieħu sehem f’konsultazzjoni miftuħa.

Konsultazzjonijiet magħluqa: sir af dwar ir-riżultati tal-konslutazzjonijiet li għalqu.

 Għodod addizzjonali

  •  
  •  Ċekken it-test  
  •  Kabbar it-test  

Konslutazzjonijiet miftuħa

Konsultazzjonijiet magħluqa

Konsultazzjoni pubblika: Speċjalizzazzjoni intelliġenti: Approċċ ġdid Ewropew dwar it-tkabbir u l-impjiegi permezz ta’ strateġiji reġjonali tar-riċerka u l-innovazzjoni

Attività tal-politika

Politika ta' Koeżjoni, Politika dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni, politika dwar l-industrija, politika dwar l-edukazzjoni u politiki relatati (suq uniku diġitali, unjoni tal-enerġija, pjan ta' tkabbir u investiment, suq intern, eċċ.)

Grupp fil-mira

Din il-konsultazzjoni hi miftuħa għaċ-ċittadini u l-partijiet ikkonċernati tal-UE li huma interessati fit-tkabbir xprunat mill-innovazzjoni fil-Politika ta' Koeżjoni. Huma mfittxija b'mod partikolari kontribuzzjonijiet mingħand partijiet ikkonċernati li huma attivament involuti fit-twettiq tal-innovazzjoni fl-UE.

Grupp fil-mira 21/12/2016 - 24/03/2017


Konsultazzjoni dwar il-valutazzjoni ex post tal-FEŻR u tal-Fond ta' Koeżjoni 2007-2013

Attività tal-politika

Regional policy

Grupp fil-mira

All citizens and organizations are welcome to contribute to this consultation.

Contributions are particularly sought from stakeholders directly involved during the 2007-2013 programming period.

Data 03/02/2016 - 27/04/2016


Konsultazzjoni dwar kif negħlbu l-ostakli f’reġjuni tal-fruntiera

Attività tal-politika Minbarra l-politika reġjonali u l-koeżjoni territorjali, il-konsultazzjoni tkopri l-oqsma ta’ politika kollha prinċipali (il-kummerċ, l-impjiegi, l-edukazzjoni, it-trasport, ir-riċerka, l-enerġija, eċċ.)
Grupp fil-mira B’mod partikolari qegħdin infittxu kontribuzzjonijiet mingħand iċ-ċittadini fir-reġjuni tal-fruntieri (tal-Istati Membri tal-UE u fiż-żoni tal-fruntiera ma’ pajjiżi tal-EFTA/ŻEE); awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali; entitajiet intergovernattivi u nongovernattivi; istituzzjonijiet akkademiċi Is-soċjetà ċivili u l-intrapriżi involuti f’attivitajiet transkonfinali
Data 21/09/2015 - 21/12/2015


Konsultazzjoni Pubblika dwar "Id-dimensjoni urbana tal-politiki tal-UE - aspetti ewlenin ta' Aġenda Urbana tal-UE"

Attività tal-politika Politika Reġjonali u Urbana
Grupp fil-mira Iċ-ċittadini, l-organizzazzjonijiet u l-partijiet ikkonċernati kollha responsabbli u/jew ikkonċernati dwar l-iżvilupp urban fil-livell tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali, inklużi l-Istati Membri, l-organizzazzjonijiet, l-akkademja u l-istituzzjonijiet ta' riċerka, in-negozji
Data 18/07/2014 - 26/09/2014


Konsultazzjoni Pubblika dwar l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Alpi

Attività tal-politika l-oqsma ewlenin ta' politka kollha huma kkonċernati (trasport, enerġija, ambjent, kummerċ, impjieg, riċerka, eċċ.)
Grupp fil-mira l-Istati Membri, l-awtorijiet reġjonali u lokali, il-korpi intergovernattivi u mhux governattivi, l-organizzazzjonijiet pubbliċi, l-intrapriżi, is-soċjetà ċivili u l-pubbliku ġenerali
Data 16/07/2014 - 15/10/2014


Konsultazzjoni dwar l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Adrijatiku u tal-Jonju (EN)

Attività tal-politika Politika Reġjonali
Grupp fil-mira Stati Membri, pajjiżi barra l-UE, awtoritajiet reġjonali u lokali, entitajiet inter-Governattivi u non-Governattivi, organizzazzjonijiet pubbliċi, intrapriżi, soċjetà ċivili u pubbliku ġenerali
Data tal-għeluq 25/10/2013 - 17/01/2014


Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Attività tal-politika Green Public Procurement
Grupp fil-mira Member States national or regional authorities, companies and business associations, suppliers, SMEs, researchers, civil society
Data tal-għeluq From 19 September to 14 December 2012


Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

Attività tal-politika Social, Economic and Territorial Cohesion
Grupp fil-mira Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Data tal-għeluq From 12.11.2010 to 31.01.2011


Consultation on the EU Strategy for the Danube Region

Attività tal-politika All the major policy fields are concerned: transport, energy, environment, trade, employment, research, etc...
Grupp fil-mira Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental and Non-Governmental Bodies, Public Organisations, Enterprises, civil society and the general public
Data tal-għeluq 12.04.2010


Green Paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength

Attività tal-politika Cohesion Policy
Grupp fil-mira Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Data tal-għeluq 28.02.2009


Consultation on the EU Strategy for the Baltic Sea Region

Attività tal-politika Cohesion Policy
Grupp fil-mira Stakeholders in the Baltic Sea Region: Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental Bodies and Non-Governmental Bodies, non Member States, the private sector and the general public.
Data tal-għeluq 31.12.2008


Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects

Attività tal-politika Cohesion Policy
Grupp fil-mira Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Data tal-għeluq March 31, 2008


Growing Regions, growing Europe: Public Consultation on the future of EU Cohesion Policy

Attività tal-politika Cohesion Policy
Grupp fil-mira Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Data tal-għeluq January 31, 2008


Cohesion policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions

Attività tal-politika Urban contribution to growth and jobs in the regions
Grupp fil-mira All
Data tal-għeluq February 17, 2006


Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013

Attività tal-politika Cohesion Policy 2007-2013
Grupp fil-mira All
Data tal-għeluq September 30, 2005


Practical guide to communication on the Structural Funds 2000-2006

Attività tal-politika Information and publicity on the Structural Funds
Grupp fil-mira Those in charge of information activities within the management authorities and all other organisations taking part in the implementation of information and publicity actions.
Data tal-għeluq December 15, 2003


Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in the electronic communications sector

Attività tal-politika Mid-term review of structural funds
Grupp fil-mira Regional and local authorities
Data tal-għeluq 5 July 2003


Dialogue with associations of local and regional authorities

Attività tal-politika Follow-up on the White Paper on European Governance
Grupp fil-mira Regional and local authorities
Data tal-għeluq 23 May 2003


Regional development and cohesion in the European Union

Attività tal-politika Regional development and cohesion
Grupp fil-mira European citizens
Data tal-għeluq 2004


X’hemm ġdid