Baġit disponibbli 2014-2020

 Għodod addizzjonali

  •  
  •  Ċekken it-test  
  •  Kabbar it-test  

Fl-2014-2020, il-finanzjament għall-politika reġjonali u ta' koeżjoni jammonta għal €351,8 biljun.
Dejta dettaljata u ċarts huma disponibbli fil-portal tad-Dejta dwar il-Politika ta' Koeżjoni.

Allokazzjonijiet finanzjarji 2014-2020Excel Allokazzjonijiet totali ta 'Politika ta' Koeżjoni 2014-2020* (miljun €)