INTERREG EUROPE

Territorial co-operation

 Għodod addizzjonali

  •  
  •  Ċekken it-test  
  •  Kabbar it-test  

Programme description

Objettivi ewlenin

Il-Programm għandu l-għan li jtejjeb il-politika ta' koeżjoni permezz tal-iskambju tal-esperjenza, it-trasferiment tal-prattika tajba u inizjattivi konġunti bejn ir-reġjuni tal-UE 28 (flimkien man-Norveġja u l-Isvizzera) fuq objettivi tematiċi, bħall-innovazzjoni, l-SMEs, l-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u l-protezzjoni ambjentali.

Prijoritajiet ta' finanzjament

Il-Programm sejjer jiffoka fuq erba' prijoritajiet ewlenin:

  • It-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-innovazzjoni
  • Il-kompetittività tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju
  • L-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju
  • L-ambjent u l-effiċjenza fir-riżorsi

L-impatti mistennija

Dan il-programm huwa speċifiku ħafna, peress li jista' jinfluwenza biss il-mod li bih il-Programmi Operazzjonali l-oħrajn sejrin jimmobilizzaw il-finanzjament tagħhom fl-objettivi tematiċi kkonċernati, jiġifieri

  • Is-sehem mill-programmi ta' tkabbir u impjiegi influwenzati minn Interreg Europe fil-qasam ta' innovazzjoni: 25%
  • Is-sehem mill-programmi ta' tkabbir u impjiegi influwenzati minn Interreg Europe fil-qasam tal-SMEs: 33%
  • L-ammonti ta' Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (ESIF) immobilizzati fil-qasam tal-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, influwenzati minn Interreg Europe: €192 miljun

Regions

  • Austria
  • Belgium
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Hungary
  • Ireland
  • Italy
  • Latvia
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Malta
  • Netherlands
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Sweden
  • United Kingdom

Funds

  • Regional Development Fund (ERDF): 359,326,320.00 €

Thematic priorities

  • TA - Technical Assistance
  • TO1 - Research and innovation
  • TO3 - SMEs competitiveness
  • TO4 - Low-carbon economy
  • TO6 - Environment and resource efficiency

Financial information

Total OP budget: 426,309,618.00 €

Total EU contribution: 359,326,320.00 €

CCI number: 2014TC16RFIR001