Politika reġjonali f'pajjiżek

Awstrija Belġju Bulgaria Ċipru Repubblika Ċeka Danimarka Estonja Finlandja Franza Ġermanja Greċja Ungerija Irlanda Italja Latvja Litwanja Lussemburgu Malta Olanda Polonja Portugall Rumanija Slovakkja Slovenja Spanja Isvezja Ir-Renju Unit Kroazja Portugall Spanja Franza

Politika Reġjonali

Il-politika reġjonali tal-UE hi politika ta' investiment. Hi tappoġġa l-ħolqien tal-impjiegi, il-kompetittività, it-tkabbir ekonomiku, il-kwalità mtejba tal-għajxien u l-iżvilupp sostenibbli. Dawn l-investimenti jappoġġaw it-twassil tal-istrateġija Ewropa 2020.

Illum il-Kummissjoni ppubblikat linji gwida ġodda li sejrin jgħinu lill-uffiċjali pubbliċi nazzjonali u reġjonali inkarigati mill-fondi tal-UE jiżguraw proċeduri ta’ akkwist pubbliku effiċjenti......
Il-Kummissjoni, il-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment u l-gvern Malti qablu li jiżdied il-finanzjament disponibbli taħt il-programm ta’ inizjattiva tal-SMEs ta’ Malta. L-SME tinvesti......
Mil-lum, in-nies jistgħu jibdew jivvutaw għall-premju tal-għażla tal-pubbliku RegioStars 2018, minn fost il-21 finalista magħżula din is-sena. RegioStars 2018 se jippremja lill-aqwa proġetti......
Illum il-Kummissjoni qed iġġedded l-inizjattiva “Skala tal-Eċċellenza”, biex tkompli tipprovdi appoġġ u għarfien espert imfassla apposta lir-reġjuni li għadhom lura f'dak li għandu......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset