Politika reġjonali f'pajjiżek

Awstrija Belġju Bulgaria Ċipru Repubblika Ċeka Danimarka Estonja Finlandja Franza Ġermanja Greċja Ungerija Irlanda Italja Latvja Litwanja Lussemburgu Malta Olanda Polonja Portugall Rumanija Slovakkja Slovenja Spanja Isvezja Ir-Renju Unit Kroazja Portugall Spanja Franza

Il-politika reġjonali tal-UE hi politika ta' investiment. Hi tappoġġa l-ħolqien tal-impjiegi, il-kompetittività, it-tkabbir ekonomiku, il-kwalità mtejba tal-għajxien u l-iżvilupp sostenibbli. Dawn l-investimenti jappoġġaw it-twassil tal-istrateġija Ewropa 2020.

Proġett ta’ rinnovazzjoni ffinanzjat mill-FEŻR għandu l-għan li jirriġenera l-Belt Valletta, Malta – dan se jixpruna n-negozji u jkun ta’ benefiċċju kemm għar-residenti kif ukoll......
Illum il-Kummissjoni qed tippubblika s-Seba' Rapport dwar il-Koeżjoni, li jħoss il-polz tar-reġjuni tal-UE, jislet lezzjonijiet mill-infiq tal-koeżjoni matul is-snin tal-kriżi u jistabbilixxi l-qafas......
Fil-Ħarifa li għaddiet, il-Kummissjoni Ewropea temmet evalwazzjoni ex post indipendenti ta' investiment tal-politika ta' Koeżjoni, fejn tat ċifri ewlenin dwar ir-riżultati għall-perjodu ta' programmar......
Ir-reġjuni huma mistiedna japplikaw għal żewġ proġetti pilota tal-Kummissjoni. Jekk jintgħażlu, jistgħu jibbenefikaw minn sostenn finanzjarju u tekniku tal-UE mfassal apposta biex jittrasformaw......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a

Ibqa’ mgħaqqad