Politika reġjonali f'pajjiżek

Awstrija Belġju Bulgaria Ċipru Repubblika Ċeka Danimarka Estonja Finlandja Franza Ġermanja Greċja Ungerija Irlanda Italja Latvja Litwanja Lussemburgu Malta Olanda Polonja Portugall Rumanija Slovakkja Slovenja Spanja Isvezja Ir-Renju Unit Kroazja Portugall Spanja Franza

Il-politika reġjonali tal-UE hi politika ta' investiment. Hi tappoġġa l-ħolqien tal-impjiegi, il-kompetittività, it-tkabbir ekonomiku, il-kwalità mtejba tal-għajxien u l-iżvilupp sostenibbli. Dawn l-investimenti jappoġġaw it-twassil tal-istrateġija Ewropa 2020.

Fl-2018, il-Kummissjoni se tagħmel proposti komprensivi għall-ġenerazzjoni li jmiss ta’ programmi finanzjarji tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali ta’ wara l-2020, li hu l-baġit fit-tul......
Illum il-Kummissjoni ppubblikat linji gwida ġodda li sejrin jgħinu lill-uffiċjali pubbliċi nazzjonali u reġjonali inkarigati mill-fondi tal-UE jiżguraw proċeduri ta’ akkwist pubbliku effiċjenti......
Illum fil-Forum Urban Dinji fil-Malasja, il-Kummissjoni tagħti rendikont ta' dak li nkiseb taħt tliet impenji mressqa mill-UE u l-imsieħba tagħha 15-il xahar ilu. Sar progress sinifikanti taħt......
Fl-2018, il-Kummissjoni se tagħmel proposti komprensivi għall-ġenerazzjoni li jmiss ta’ programmi finanzjarji tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali ta’ wara l-2020, li hu l-baġit fit-tul......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a

Ibqa’ mgħaqqad