Navigation path

Additional tools

Органи на управление

Подробното управление на програмите, които ще получат подкрепа от структурните фондове, е отговорност на държавата-членка. За всяка програма те определят управляващ орган (на национално, регионално или друго равнище), който ще информира потенциалните бенефициери, ще избира проектите и ще извършва общо наблюдение на реализирането им.

Изберете държава и информацията за връзка с управляващите органи на различните програми ще се появи по-долу на тази страница.

Österreich Belgique/België Bulgaria Kypros Ceská Republika Danmark Eesti Suomi/Finland France Deutschland Ellada Magyarország Ireland Italia Latvija Lietuva Luxembourg (G-D) Malta Nederland Polska Portugal România Slovensko Slovenija España Sverige United Kingdom Hrvatska Portugal Spain France
Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии