Navigation path

Additional tools

Riadiace orgány

Slovensko

Národné a regionálne programy

Ministry of Agriculture and Rural Development
Prievozská 2/B
SK-825 25 Bratislava
Emil, Pícha
Tel.: + 421 2 5831 7473
Fax.: + 421 2 5831 7580
E-mail.: emil.picha@build.gov.sk
Web: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Web: Operačný program pre bratislavský kraj
Operačný program pre bratislavský kraj
Ministry of Agriculture and Rural Development
Prievozská 2/B
SK-825 25 Bratislava 26
Emil, Pícha
Tel.: + 421 2 5831 7473
Fax.: + 421 2 5831 7583
E-mail.: emil.picha@build.gov.sk
Operačný program na roky 'západné Slovensko, stredné Slovensko a východné Slovensko'
Ministry of Economy
Mierová 19
SK-827 15 Bratislava 212
Boris, Huslica
Tel.: +421 2 4854 7121
Fax.: +421 2 4854 5010
E-mail.: boris.huslica@mhsr.sk
Operačný program 'Konkurencieschopnosť a hospodársky rast'
Ministry of Education, Science, Research and Sport
Hanulova 5/B
SK-841 01 Bratislava 1
Peter, Víglaš
Tel.: +421 2 5937 4592
Fax.: + 421 2 5937 4568
E-mail.: peter.viglas@minedu.sk
Web: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Operačný program 'Výskum a vývoj'
Ministry of Health of the Slovak Republic
Unit for Structural Funds
Limbová 2
P.O. Box 52
SK-837 52 Bratislava 3
Marek, Brezničan
Tel.: +421 2 59373 318
Fax.: +421 2 59373 435
E-mail.: marek.breznican@health.gov.sk
Web: Ministerstvo zdravotníctva
Web: Operačný program Zdravotníctvo 'západného Slovenska, stredného Slovenska a východného Slovenska'
Operačný program Zdravotníctvo 'západného Slovenska, stredného Slovenska a východného Slovenska'
Ministry of Transport, Construction and regional development of the Slovak Republic
Námestie Slobody 6
P.O. Box 100
SK-810 05 Bratislava
Denisa, Žiláková
Tel.: +421 2 5949 4645
Fax.: +421 252494794
E-mail.: denisa.zilakova@mindop.sk
Web: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Operačný program 'Operačný program Doprava'
Ministry of the Environment
Námestie Ľ. Štúra 1
SK-812 35 Bratislava 1
Martin, Húska
Tel.: +421-2-5956 2350
Fax.: +421-2- 5956 2508
E-mail.: martin.huska@enviro.gov.sk
Web: Ministerstvo životného prostredia
Operačný program 'Životné prostredie'
Office of Government of the Slovak Republic
Námestie Slobody 1
SK-813 70 Bratislava 1
Norbert, Molnár
Tel.: +421 2 5729 5111
Fax.: + 421 2 5249 7595
E-mail.: norbert.molnar@vlada.gov.sk
Web: Úrad vlády Slovenskej republiky – Bratislava, Slovensko
Operačný program na roky 'Informačná spoločnosť '
Office of the Government
Námestie slobody 1
SK-813 70 Bratislava 1
Juraj, Gmiterko
Tel.: +421 2 5729 5966
Fax.: +421 2 5249 7595
E-mail.: juraj.gmiterko@vlada.gov.sk
Operačný program 'Technická pomoc'

Európska územná spolupráca

Bratislava Self-governing Region
Sabinovska 16
SK-820 05 Bratislava 25
Tel.: +421 2 48264255
Fax.: +421 2 48264397
E-mail.: podatelna@region-bsk.sk
Operational Programme 'INTERACT' [EN]
Ministry for Agriculture and Rural Development
Agency for Regional Development Support
Prievozská 2/B
SK-825 25 Bratislava
Andrea, Rajčáková
Tel.: + 421 2 5831 7466
E-mail.: andrea.rajcakova@build.gov.sk
Operačný program 'Slovensko - Česká republika'

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá