Navigation path

Additional tools

Haldusasutused

Eesti

Riiklikud ja piirkondlikud programmid

Ministry of Finance of the Republic of Estonia
Suur-Ameerika 1
EE-15006 Tallinn
Tel.: +372 611 3558
E-mail.: info@fin.ee; Kadri.Tali@fin.ee ; Kersti.Liiva@fin.ee
Rakenduskava 'Elukeskkonna arendamine'
Rakenduskava 'Majanduskeskkonna arendamine'

Euroopa territoriaalne koostöö

Estonian Ministry of the Interior
Pikk tn 61
EE-15065 Tallinn
Anu  Roomere
Tel.: +372 612 5117
Fax.: +372 612 5101
E-mail.: anu.roomere@siseministeerium.ee
Ege  Ello
Tel.: +372 612 5209
E-mail.: ege.ello@siseministeerium.ee
Rakenduskava 'Eesti - Läti'

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis