Navigation path

Additional tools

Organi upravljanja

Slovenija

Nacionalni in regionalni programi

Government Office for Development and European Cohesion Policy
Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana
Director General of the EU Cohesion Policy Directorate
Klemen, Košir
Tel.: +386 1 400 36 82
Fax.: +386 1 400 32 62
E-mail.: klemen.kosir@gov.si
Head of the Managing Authority
Andreja, Kert
Tel.: +386 1 400 36 80
Fax.: +386 1 400 32 62
E-mail.: andreja.kert@gov.si
Web: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Operativni program 'Krepitev zmogljivosti za regionalni razvoj'
Operativni program 'Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013'

Evropsko teritorialno sodelovanje

Government Office for Local Self-Government and Regional Policy
Dunajska cesta 58
SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 3201 412
Fax.: +386 1 3201 301
JTS Branch Office, Croatia
Tel.: +385 1 6391 991
Fax.: +385 1 6391 993
E-mail.: viktorija.roncevic@mrrsvg.hr
Joint Technical Secretariat, Ljubljana, Slovenia
Tel.: +3861 3201 411
Fax.: +3861 3201 301
E-mail.: jts-si-hr.svlr@gov.si
Director of the European territorial cooperation department
Hermina, Golob
Tel.: +386 1 3201 418
Fax.: + 386 1 3201 301
E-mail.: hermina.golob@gov.si
'Slovenija-Hrvaška' Program čezmejnega sodelovanja IPA 2007–2013
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Kotnikova 28
SI-1000 Ljubljana
Monika, Kirbiš
Tel.: +386 1 400 55 61
Fax.: +386 1 400 55 40
E-mail.: Monika.Kirbis@gov.si
Web: Evropsko teritorialno sodelovanje SI-HU - Investing in your future
Operativni program čezmejnega sodelovanja 'Slovenija – Madžarska'

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji