Navigation path

Additional tools

Upravna tijela

Croatia

National and Regional Programmes

Ministarstvo prometa, pomorstva i infrastrukture
Prisavlje 14
HR-10000 Zagreb
Načelnica
Katarina  Čop Bajde
Tel.: + 385 (0)1 3783 991
Fax.: + 385 (0)1 3783 901
E-mail.: katarina.copbajde@mppi.hr
Web: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Operativni program 'Promet' za Hrvatsku
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
Račkoga 6
HR-10000 Zagreb
Pomoćnica ministra
Helga  Bubanović Devčić
Tel.: +385 1 6400 600
E-mail.: Helga.bubanovic@mrrfeu.hr
Web: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
Operativni program 'Regionalna konkurentnost' za Hrvatsku
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Ulica Republike Austrije 14
Načelnica Samostalnog sektora za EU
Mira  Medić
Tel.: +385 1 3717-280
Fax.: +385 1 3717-122
E-mail.: mira.medic@mzoip.hr
Web: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Operativni program 'Okoliš' za Hrvatsku

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji