Reģionālā politika un visattālākie reģioni

Eiropas Savienība uzskaita deviņus tālākos reģionus, kas ģeogrāfiskā ziņā atrodas vistālāk no Eiropas kontinenta:

  • Gvadelupa un Reinjona (2 Francijas reģioni)
  • Majota (1 Francijas aizjūras departaments)
  • Francijas Gviāna un Martinika (2 Francijas teritoriālās kopienas)
  • Senmartēna (1 Francijas aizjūras kopiena)
  • Madeira un Azoru salas (2 Portugāles autonomie reģioni)
  • Kanāriju salas (1 Spānijas autonomā kopiena)

 Citi rīki

  •  
  •  Samazināt tekstu  
  •  Palielināt tekstu  

Uz tālākajiem reģioniem attiecas ES likumi un visas tiesības un pienākumi saistībā ar dalību ES, izņemot gadījumos, kad ir spēkā īpaši nosacījumi vai izņēmumi. Saskaņā ar LESD 349. pantu, šādi īpaši nosacījumi ir noteikti, ņemot vērā tālāko reģionu problēmas, ko izraisa to tālums, nošķirtība, nelielais izmērs, sarežģītā topogrāfija un klimats, kā arī ekonomiskā atkarība no nedaudziem produktiem.

Tālākajiem reģioniem ir pieejams kohēzijas politikas finansējums, kas tiek nodrošināts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda starpniecību.