Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

 Citi rīki

 •  
 •  Samazināt tekstu  
 •  Palielināt tekstu  

Ziņas

  Eiropas Komisija šodien pieņēma jaunu visu ES dalībvalstu starpreģionu sadarbības programmu ("Interact"), kurā piedalīsies arī Norvēģija un Šveice. Šai programmai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) tiks piešķirti aptuveni EUR 40 miljoni. Programma darbosies kā zināšanu centrs informācijas un paraugprakses apmaiņai un kopīgām iniciatīvām starp ERAF ietvaros finansētajām programmām.

  Reģionālās politikas komisāre Corina Creţu sacīja: "Eiropas reģioni arvien vairāk apzinās, ka sadarbība ir labs veids, kā rast pareizos risinājumus kopīgajām problēmām, ar kurām tie saskaras gan ekonomikas un vides, gan sociālajā jomā. Interact programma palīdzēs kāpināt valsts politikas efektivitāti, uzlabojot sadarbības programmu ietvaros gūtos rezultātus vai veicinot jaunas sadarbības formas, piemēram, makroreģionālās stratēģijas."

  Programma galvenokārt finansēs projektus un darbības, kuru mērķis ir uzlabot Eiropas teritoriālās sadarbības programmu pārvaldības un kontroles spēju, kā arī šo programmu spēju apkopot rezultātus un ziņot par tiem. Programma arī nodrošinās pārvaldības spējas uzlabošanu, īstenojot inovatīvas sadarbības pieejas, piemēram, izveidojot Eiropas teritoriālās sadarbības grupas vai makroreģionālās stratēģijas starp partneriem, kuri pārstāv dažādas valstis un pārvaldes Eiropā.

  Šīs darbības un projektus (ar ERAF līdzfinansējumu līdz pat 85 % apmērā) īstenos Interact sekretariāts Bratislavā (SK) un četri informācijas biroji Turku (FI), Valensijā (ES), Vīnē (AT) un Viborgā (DK).

  Papildinformācija:

  Tagad Panorama vasaras izdevums ir pieejams tiešsaistē angļu valodā. Viens no izdevuma pamatrakstiem ir par Interreg programmas 25. gadadienu, un tajā aplūkoti tās 20 sekmīgākie projekti un sniegta īpašo gadadienas pasākumu programma, kā arī publicēta intervija ar Eiropas Parlamenta deputāti un EP Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētāju Iskra Mihaylova. Citā izdevuma pamatrakstā aplūkots, kā kohēzijas politika palīdzēs finansēt nesen paziņotā digitālā vienotā tirgus veidošanu, proti, sākot no platjoslas pakalpojumu pieejamības, līdz atklātajiem datiem un e-pārvaldes pakalpojumiem.

  Panorama intervijās ar reģionālo iestāžu pārstāvjiem sarunājamies ar Augšnorlandes iestādes priekšsēdētāju un Galisijas iestādes direktoru par viņu reģionu pieredzi kohēzijas politikas īstenošanā, savukārt sadaļā „Vienkāršiem vārdiem” ietverti sešu Eiropas reģionu pārstāvju sagatavotie raksti.

  Tāpat izdevumā aplūkoti šā gada ATVĒRTO DIENU interesantākie pasākumi un Eiropas pārdomātas specializācijas programmas enerģētikas jomā īstenošanas uzsākšana.

  Turklāt ietverta arī ierastā jaunumu sadaļa un ES dalībvalstu projektu apskats.

  Panorama 53: Eiropa digitalizējas

  Šajā jaunajā rokasgrāmatā ir paskaidrots, kā efektīvi piekļūt Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem un lietot tos, un kā izmantot priekšrocības, ko sniedz to savstarpējā papildināmība ar citiem attiecīgo Savienības politiku instrumentiem.

  Dokumentā norādītās saites potenciālajiem saņēmējiem ļaus orientēties tiešsaistē pieejamo materiālu labirintā, novirzot uz vissvarīgākajām un noderīgākajam tīmekļa vietnēm un dokumentiem. Ir pieejams arī tiešsaistes kontrolsaraksts, kas potenciālajiem saņēmējiem palīdzēs apzināt piemērotākos finansējuma avotus. Rokasgrāmatas tulkotās versijas būs pieejamas 2015. gadā.

  Rokasgrāmata

  Tiešsaistes kontrolsaraksts

Vairāk ziņu

Introduction

Interreg 25 Years25 years ago this year, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy near   investment for Growth and Job. The 25th anniversary of Interreg is being celebrated this year with a variety of events around Europe culminating in a ceremony on European Cooperation Day in Luxembourg on 15-16 September. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

Interreg evolution

Interreg programmes are funded by the European Regional Development Fund to support the harmonious development of the European Union's territory at different levels. Interreg has three types of programmes: cross-border, transnational and interregional.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people