Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

 Citi rīki

 •  
 •  Samazināt tekstu  
 •  Palielināt tekstu  

Ziņas

  Šodien mēs paziņojam finālistus 2017. gada RegioStars balvu konkursā, kurā ik gadu apbalvo Eiropas iedvesmojošākos un inovatīvākos reģionālos projektus, kas saņēmuši ES Kohēzijas politikas fondu atbalstu. 

  Neatkarīga žūrija Eiropas Parlamenta deputāta Lamberta van Nistelroja (Lambert Van Nistelrooij) vadībā izvēlējās 24 finālistus no 103 pretendentiem, pamatojoties uz četriem pamata kritērijiem: inovāciju, ietekmi, ilgtspējību un partnerību. 

  24 atlasītie finālisti ir no dažādiem reģioniem un pilsētām 20 dalībvalstīs un vienā kaimiņvalstī: Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Dānijā, Francijā, Horvātijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Turcijā, Vācijā un Zviedrijā.
  Daudzi finālisti risina kopīgas problēmas ar pārrobežu sadarbības palīdzību.

  Piecas balvu kategorijas ir šādas: 

  • kategorija: Lietpratīga specializācija MVU inovācijai; 
  • kategorija: Enerģētikas savienība: klimata pārmaiņas;
  • kategorija: Sieviešu iespēju un aktīvas līdzdalības veicināšana;
  • kategorija: Izglītība un apmācība;
  • kategorija: CityStar: pilsētas digitālās pārejas procesā.

  Uzvarētājus paziņos 10. oktobrī Briselē RegioStars balvu pasniegšanas ceremonijā.

  Plašāka informācija

  Septītais kohēzijas forums, kas 26. un 27. jūnijā norisināsies Briselē, ir plaša mēroga politisks pasākums, kas tiek organizēts reizi trīs gados un kurā piedalās vairāk nekā 700 cilvēku, tostarp augsta līmeņa pārstāvji no Eiropas iestādēm un valstu valdībām, reģionālo un vietējo iestāžu pārstāvji, ekonomiskie un sociālie partneri, NVO un akadēmisko aprindu pārstāvji. Ar uzrunām uzstāsies Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajāni un Maltas premjerministrs Džozefs Muskats.

   Pasākuma gaitā tiks teiktas vēl vairākas papildu runas, notiks trīs darba grupu debates un trīs paralēli semināri, kas veltīti būtiski svarīgiem jautājumiem par Eiropas un Eiropas strukturālo un investīciju fondu nākotni.

  Šis pasākums būs būtisks atskaites punkts Eiropas strukturālo un investīciju fondu sistēmas izstrādē laikposmam pēc 2020. gada. Kohēzijas politikā ir jāaplūko sarežģītais uzdevums padarīt Eiropas ekonomiku iekļaujošāku, konkurētspējīgāku un noturīgāku, kā arī jārisina Baltajā grāmatā par Eiropas nākotni ierosinātie jautājumi par ES politikas pievienoto vērtību, subsidiaritāti un plaisu starp solījumiem un to īstenošanu.

  Forums lēmumu pieņēmējiem, ieinteresētajām personām un speciālistiem sniedz unikālu iespēju apspriest to, kā ES politika var palīdzēt uzlabot visu Eiropas iedzīvotāju dzīves apstākļus un iespējas globalizācijas, tehnoloģisko pārmaiņu un aizvien pieaugošās nevienlīdzības situācijā. Tā ir iespēja definēt kohēzijas politikas atbildi uz galvenajām Eiropas Savienības ekonomiskajām un sociālajām problēmām un uzlabot konkrētu rezultātu nodrošināšanu iedzīvotājiem.

  Forums notiks pirms Septītā kohēzijas ziņojuma pieņemšanas, lai tajā varētu iekļaut debatēs ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem izdarītos secinājumus.

  Conference Agenda 

   

  Live Webstreaming

  DAY 1 : 26/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, Polish, Romanian for all sessions and Bulgarian for workshop 1.

  DAY 2 : 27/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, and Polish

  Norises vietas: Charlemagne ēka, Brisele
  Norises laiks: 26.06.2017.–27.06.2017

  Sekojiet mums pakalpojumā Twitter#EU7CF @EU_Regional

  Dalība pasākumā tikai ar ielūgumiem

  Darba kārtība 

  Praktiska informācija


  Plašāka informācijaREGIO-B1-WORKSHOPS-AND-SEMINARS@ec.europa.eu

  Pasākums tiks straumēts internetā.

  Septītais kohēzijas forums

  Žurnāla “Panorama” jaunākais izdevums ir speciālizlaidums, kas veltīts diskusijām par kohēzijas politiku laikposmam pēc 2020. gada. Šajā procesā svarīgs atskaites punkts būs kohēzijas forums, kas 26. un 27. jūnijā norisināsies Briselē. Kohēzijas politikā ir jāaplūko sarežģītais uzdevums padarīt Eiropas ekonomiku iekļaujošāku, konkurētspējīgāku un noturīgāku, kā arī jārisina Baltajā grāmatā par Eiropas nākotni ierosinātie jautājumi par ES politikas pievienoto vērtību, subsidiaritāti un plaisu starp solījumiem un to īstenošanu. Mūsu žurnālā viedokli pauduši ES iestāžu, valstu valdību, reģionālo pašvaldību, dažādu asociāciju un universitāšu pārstāvji, mēģinot atspoguļot iedzīvotāju viedokļus par šīs svarīgās ES politikas nākotni. 

  Šajā izdevumā vairākkārt ir minētas lietpratīgās specializācijas stratēģijas — daudzi uzrunātie uzsver to lielo nozīmi un vēlētos, lai šī koncepcija tiktu izstrādāta plašāk. Izdevumā arī iekļauti svarīgākie dati no Eirobarometra apsekojuma par iedzīvotāju informētību un uzskatiem par reģionālo politiku, sniegti provizoriski IKP dati no gaidāmā 7. kohēzijas ziņojuma, kā arī apskatītas šā gada Eiropas reģionu un pilsētu nedēļas tēmas. Visbeidzot, žurnālā arī aprakstīta vairāku jauno brīvprātīgo pieredze, strādājot Eiropas Solidaritātes korpusā.

  Panorama 61: Cohesion Policy looks to the future

Vairāk ziņu

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people