Inforegio-Newsroom

 Citi rīki

 
 • ES kohēzijas politika pēc 2020. gada — atbalsts jaunu un tradicionālu vajadzību apmierināšanai

  11/05/2018

  Brandenburgā ES kohēzijas politika ir lielā mērā palīdzējusi veiksmīgi īstenot pārmaiņu procesu, kas norisinās jau kopš Vācijas atkalapvienošanās 1991. gadā, un uzlabot konkurētspēju un nodarbinātību šajā reģionā. Pateicoties šim atbalstam, Brandenburga kopš...

  Ieguldījumi Latvijas veselības aprūpē

  04/05/2018

  ERAF finansēta projekta Latvijā mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, ieguldot līdzekļus medicīnas infrastruktūras un tehnoloģiju attīstībā. Projekta ietvaros 22 ārstniecības iestādēm visā Latvijā tiks nodrošināts finansējums, lai pilnveidotu infrastruktūru,...

  EEZ un Norvēģijas dotācijas atbalsta ES kohēzijas politiku, padarot Eiropu spēcīgāku

  04/05/2018

  EEZ un Norvēģijas dotācijas ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finanšu ieguldījumi Eiropas solidaritātē un kohēzijā. 2014.–2021. gada plānošanas periodā EUR 2,8 miljardi ir darīti pieejami projektiem, kas veicina ES ieguldījumus Centrāleiropā un...

  Sākas kampaņa “ES manā reģionā” — tūkstošiem ES projektu vērs durvis iedzīvotājiem

  30/04/2018

  Kampaņa “ES manā reģionā” ir lieliska iespēja iedzīvotājiem pašiem uzzināt, kā ES budžeta līdzekļus neskaitāmos dažādos veidos izmanto Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīves uzlabošanai, kā arī dalīties ar šo informāciju ar citiem. Visu maiju iedzīvotājiem būs iespēja...

  Migrantu integrācija: Komisija un ESAO publicē kontrolsarakstu, kas palīdzēs vietējām, reģionu un valsts iestādēm

  18/04/2018

  Šodien Eiropas Komisija un ESAO publicē ziņojumu, kurā ir nosauktas migrantu integrācijas lielākās problēmas un sniegti konkrēti politikas ieteikumi to risināšanai. Ziņojumā ir sakopoti piemēri par paraugpraksi tādās Eiropas lielpilsētās kā Amsterdama, Atēnas, Berlīne, Parīze un Roma...

  Ceļojums Eiropas jauniešiem

  16/04/2018

  Astoņi jaunieši šķērsos kontinentu, lai atklātu konkrētus ES projektu piemērus un iepazīstinātu ar tiem citus. Piedzīvojums sākās Atēnās šajā nedēļas nogalē. Ceļojums ir veidots četros maršrutos, kas aptver Vidusjūras, Baltijas, Atlantijas piekrastes un Donavas reģionus....

  Tradīciju saglabāšana, vienlaikus investējot nākotnē

  16/04/2018

  Jaunās daudzgadu finanšu shēmas plānošanas laikā Horvātijai ir īpaši svarīgi, lai tiktu saglabāts tradicionālo politikas jomu — kohēzijas politikas un kopējās lauksaimniecības politikas — statuss. Reģionālās attīstības un ES fondu ministre Gabriēla Žalaca...

  Sabiedriskā apspriešana par lielajiem transporta projektiem

  13/04/2018

  Aicinām jūs paust savu viedokli par to, kā ir īstenoti un kādus rezultātus ir sasnieguši Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) atbalstītie lielie projekti transporta nozarē (autotransports, dzelzceļa transports un pilsētu transports, piemēram, metro un tramvaji)...

 •  Iepriekšējā lapa
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 •  Nākamā lapa