Inforegio-Newsroom

 Citi rīki

 •  
 •  Samazināt tekstu  
 •  Palielināt tekstu  
 • Inovāciju virzīta gudrāka izaugsme ES reģionu labā

  23/10/2017

  Globalizācija, automatizācija, jaunās tehnoloģijas un dekarbonizācija ietekmē darbvietas, rūpniecības nozares, uzņēmējdarbības modeļus un to, kā tiek veidota ekonomika un sabiedrība. Eiropa patlaban piedzīvo nozīmīgu pārmaiņu laiku. Globalizācija, automatizācija, dekarbonizācija, jaunās un digitālās...

  Kopīga kohēzijas politika

  16/10/2017

  Kohēzijas politika, kas aptver visus reģionus — gan spēcīgākos, gan vājākos —, ir būtiski svarīga sekmīgai Eiropas Savienības darbībai. Eiropas reģioni ir Eiropas Savienības mugurkauls — politiskā, ekonomiskā, sociālā un kultūras ziņā. Tādēļ, lai Eiropa varētu gūt...

  ES finanšu nākotne: jauns kohēzijas ziņojums rosina diskusijas par ES fondiem pēc 2020. gada

  09/10/2017

  Šodien Komisija publisko septīto kohēzijas ziņojumu, kurā apskatīti ES reģionu rādītāji, izvērtēta pieredze, kas gūta no kohēzijas politikas līdzekļu izlietojuma krīzes gados, kā arī ieskicēts kohēzijas politikas virziens pēc 2020. gada. Kohēzijas ziņojumā analizēta ES ekonomiskā,...

  Spēcīgas, efektīvas un pamanāmas kohēzijas politikas atbalstīšana

  05/10/2017

  Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Karls-Haincs Lamberts (Karl-Heinz Lambertz) skaidro, kā nesen aizsāktās iniciatīvas #CohesionAlliance (Kohēzijas politikas alianse) ietvaros ir paredzēts uzlabot Eiropas iedzīvotāju informētību par ES galveno investīciju politiku.   Nav...

  Apskati 2007.–2013. gada ex post novērtējuma rezultātus par savu valsti videoklipā!

  02/10/2017

  Eiropas Komisija pagājušajā rudenī pabeidza neatkarīgu ex post novērtējumu par kohēzijas politikas ieguldījumiem, kas sniedz galvenos rādītājus par 2007.–2013. gada plānošanas perioda rezultātiem. Kopumā kohēzijas politika nodrošināja ieguldījumus...

  Globalizācijas izmantošana: reģioniem būs pieejams jauns ES atbalsts noturīgas ekonomikas veidošanai

  29/09/2017

  Šodien reģioni tika aicināti pieteikt savu kandidatūru diviem Komisijas pilotprojektiem. Ja vien tiks atlasīti, tie varēs izmantot pielāgotu finansiālu un konsultatīvu ES atbalstu savas ekonomikas pārveidošanai un rūpniecības modernizēšanai. Par diviem pilotprojektiem Komisija...

  Virzība pretim kohēzijas politikai laikposmam pēc 2020. gada norit veiksmīgi

  28/09/2017

  Pēc daudzsološo rezultātu panākšanas jūnijā notikušajā Kohēzijas forumā komisāre Korina Krecu (Corina Creţu) sniedz Panorama lasītājiem jaunāko informāciju par gatavošanos kohēzijas politikai laikposmam pēc 2020. gada. Kohēzijas forums tika pasludināts par...

  Panorama 62: Inovāciju veicināšana reģionos

  22/09/2017

  Panorama rudens izdevumā galvenā uzmanība ir pievērsta inovācijai. Intervijā ar komisāri Korinu Krecu (Corina Creţu) varam gūt priekšstatu par pašreizējo situāciju un turpmākajiem pasākumiem, gatavojoties kohēzijas politikai laikposmam pēc 2020. gada. Galvenajā rakstā...

 •  Iepriekšējā lapa
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 •  Nākamā lapa