Publicētie DG REGIO uzaicinājumi uz konkursiem

Šajā vietnē ir pieejami visi konkursu dokumenti, kas attiecas uz Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta izsludinātajiem uzaicinājumiem uz konkursiem atklātā procedūrā.

 Citi rīki

  •  
  •  Samazināt tekstu  
  •  Palielināt tekstu  

Ieinteresētajām personām ieteicams regulāri apmeklēt vietni un pārskatīt publicētos dokumentus.

Informācija par visiem Eiropas Savienības uzaicinājumiem uz konkursiem ir pieejama 24 ES oficiālajās valodās "TED" tīmekļa vietnē ("Tenders Electronic Daily").

Uzaicinājumu uz konkursiem saraksts

No 2015.CE.16.BAT.045 - Izvērtēšanas palīdzības dienests - Līguma priekšmets ir nodrošināt izvērtēšanas palīdzības dienestu Komisijai, kas pārskatīs 2014.-2020. gada izvērtēšanas plānus, apzinās izvērtējumus, kurus pārvaldes iestādes veikušas 2015.-2019. gadā, pārskatīs izvērtējumu izlasi un sniegs atbalstu dalībvalstīm to izvērtēšanas plānu uzlabošanā, izstrādē un izvērtējumu vadībā.

Official Journal of the European Union: 2015/S 094-167869

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en - Annex x: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

No 2015.CE.16.BAT.006 - Atsevišķs pamatnolīgums par komunikācijas un informācijas pasākumu nodrošināšanu Eiropas Savienības reģionālās un kohēzijas politikas jomā - 1. daļa: informācijas produkti; 2. daļa: pasākumu organizēšana

Official Journal of the European Union: 2015/S 072-126813

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en (updated on 21/04/2015 - change of email address)

Specifications PDF File de en fr (updated on 11/05/2015 - Part D - Section 1:"D in annex II" instead of "C in annex II")

Technical Specifications: Annex 1 PDF File de en fr - Annex 2 PDF File de en fr (updated on 20/04/2015 - Preparatory work for the slides (PPTs) is included in point. 1.23 instead of 1.10)

Draft contracts: Annex 3 DOC File en - Annex 4 DOC File en

Price Schedule - Lot 1 XLS File en en - Lot 2 XLS File en en

Annex 5: Identification of tenderer DOC File en - Annex 7: Mission allowances PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.059 - Atsevišķs pamatnolīgums par juridisku palīdzību Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorātam

Official Journal of the European Union: 2014-OJS196-345694

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 05/11/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate.
Official Journal of the European Union: 2014-S213-376368

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.067 - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) finansēto kohēzijas politikas programmu 2007.-2013. gadam ex post novērtējums - 13. darba pakete: izdevumu ģeogrāfiskais sadalījums

Official Journal of the European Union: 2014-OJS182-320366

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 7: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

No 2014.CE.16.BAT.047 - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) finansēto kohēzijas politikas programmu 2007.-2013. gadam ex post novērtējums - 11. darba komplekts: Eiropas teritoriālā sadarbība

Official Journal of the European Union: 2014/S 158-283600

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.042 - Kohēzijas politikas 2007.-2013. gada programmu "ex post" novērtējums, kurā īpaša uzmanība pievērsta Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF) un Kohēzijas fondam (KF), - 5. darba komplekts: transports

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270527

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277656

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.043 - Kohēzijas politikas 2007.-2013. gada programmu "ex post" novērtējums, kurā īpaša uzmanība pievērsta Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF) un Kohēzijas fondam (KF), - 6. darba komplekts: vide

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270529

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 20/09/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 181-318364

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277657

Invitation PDF File en

Corrigendum 17.09.14: Revised versions of Specifications and Annex 3

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1&2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.044 - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) finansēto kohēzijas politikas programmu 2007.-2013. gadam ex post novērtējums - 8. darba pakete: sabiedrisko un dzīvojamo ēku energoefektivitāte

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220048

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex4b DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.046 - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) finansēto kohēzijas politikas programmu 2007.-2013. gadam ex post novērtējums - 12. darba pakete: izsniegšanas sistēma

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220045

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.035 - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) finansēto 2007.-2013. gada kohēzijas politikas programmu ex post izvērtējums - 10. darba komplekts: pilsētu attīstība un sociālās infrastruktūras

Official Journal of the European Union: 2014/S 108-189250

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 12/06/2014: Total quantity or scope, Estimated value excluding VAT, Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them.

Official Journal of the European Union: 2014/S 111-195356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3: Categorisation XLS en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2013.CE.16.BAT.064 - Tehniskā palīdzība Komisijai tādu projektu novērtēšanā, pārraudzībā un slēgšanā, kuri saņem atbalstu no ERAF, KF un IPA, saistībā ar tematiskajiem vai nozares jautājumiem un šo projektu revīzija, ko veiks Revīzijas palāta

Official Journal of the European Union: 2014/S 100-173874

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2: Model of CV DOC File en - Annex3: Graphic requirements for reports DOC File en - Annex5: Table of unit prices DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or - n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.160.AT.047 - Pasaules pilsētas: ES un trešo valstu sadarbība pilsētu attīstības jomā - tāda projekta organizēšana, kurā tiks nodotas zināšanas starp ES un Kanādu un ES un Japānu ilgtspējīgas un integrētas pilsētu attīstības jomā

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163843

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.160.AT.031 - Pasaules pilsētas: ES un trešo valstu sadarbība pilsētu attīstības jomā - tādas programmu apmaiņas organizēšana, kura saistīta ar īpašām reģionu un pilsētu attīstības interesēm, ko paudusi Ķīna un Indija

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163842

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.031 - Self-rule index for local authorities in the EU, 1990-2014

Official Journal of the European Union: 2014/S 092-160759

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2 PDF File en- Annex2 DOC File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.003 - Pakalpojumi saistībā ar komunikācijas iniciatīvu īstenošanu jauniešu informēšanai par Eiropas Savienību izglītojošā un izklaidējošā veidā

Official Journal of the European Union: OJ/S-100200

Contract Notice PDF File fr

Corrigendum 05/04/2014: Common procurement vocabulary (CPV), time limit for receipt and opening of tenders have been modified.
Official Journal of the European Union: 2014/S 068-115855

Invitation PDF File fr en

Specifications Section 8 modified 14/04/2014 PDF File defr Section 2 modified 24/04/2014 PDF File en - Annex 7 PDF File enfr

Draft Contract PDF File en fr

Declaration of honour DOC File en fr

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or- n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or - n°7 PDF File or - n°8 PDF File or - n°9 PDF File or - n°10 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.034 - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) finansēto kohēzijas politikas programmu 2007.-2013. gadam ex post novērtējums - 9. darba pakete: kultūra un tūrisms

Official Journal of the European Union: OJ/S-086050

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 3 PDF File en - Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.032 - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) finansēto kohēzijas politikas programmu 2007.-2013. gadam ex post novērtējums - 3. darba pakete: finanšu instrumenti uzņēmumu atbalstam

Official Journal of the European Union: OJ/S-086051
Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 3c PDF File en - Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°1b PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.033 - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) finansēto kohēzijas politikas programmu 2007.-2013. gadam ex post novērtējums - 4. darba pakete: atbalsts lieliem uzņēmumiem

Official Journal of the European Union: OJ/S-079576

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.016 - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) finansēto kohēzijas politikas programmu 2007.-2013. gadam ex post izvērtējums - 1. darba pakete: kopsavilkuma pārskats

Official Journal of the European Union: OJ/S-065427

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex4 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.002 - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) finansēto kohēzijas politikas programmu 2007.-2013. gadam ex post novērtējums - 2. darba pakete: atbalsts MVU - pētniecības un inovācijas vairošana MVU un MVU attīstība

Official Journal of the European Union: OJ/S-061903

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex5 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.111 - Pētījums ar mērķi noteikt vienotas likmes ieņēmuma procentus i) IKT, ii) pētniecības, attīstības un inovācijas, kā arī iii) energoefektivitātes jomas nozarēs vai apakšnozarēs, lai tos piemērotu Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI fondi) 2014.-2020. gadā līdzfinansētām darbībām, kas rada tīro ieņēmumu

Official Journal of the European Union: OJ/S 418288

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex1 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.078 - EULAC-REGIO (CBRIS) - ES un Latīņamerikas sadarbība pārrobežu reģionālo jauninājumu sistēmu jomā reģionālās politikas ietvaros (Brazīlija un Peru)

Official Journal of the European Union: OJ/S 261911

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.077 - EULAC-REGIO (RIS) - ES un Latīņamerikas sadarbība reģionālo jauninājumu sistēmu jomā reģionālās politikas ietvaros - Čīle, Peru

Official Journal of the European Union: OJ/S 261905

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.076 - ES un Ķīnas reģionālās politikas dialogs - informatīvas sanāksmes reģionālās politikas jomā

Official Journal of the European Union: OJ/S284882

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.060 - Kohēzijas politikas programmu 2007.-2013. gadam ex post novērtējums, pievēršoties Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF) un Kohēzijas fondam (KF) - 0. darba komplekts: datu vākšana un kvalitātes novērtējums

Official Journal of the European Union: OJ/S 254851

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.050 - Atsevišķs pamatnolīgums par juridisku palīdzību Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorātam

Official Journal of the European Union: OJ/S 147-254846

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

N° 2012CE16BAT094 - Atklāta procedūra - Konkursa daudzkārtēji pakalpojumu pamatnolīgumi:

Lot 1: Impact assessment related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 2: Studies assessing the impact of other European Union policies on economic, social and territorial cohesion

Lot 3: Studies related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 4: Studies on administrative costs, administrative capacities, IT systems and fraud prevention and detection measures

Official Journal of the European Union: OJ/S S139-240356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2012.CE.160.AT.074 - Darbavietu radīšanas scenāriji, pamatojoties uz 20 % pieaugumu kravas pārvadājumiem iekšējos ūdensceļos pa Donavas upi līdz 2020. gadam (salīdzinājumā ar 2010. gadu)

Official Journal of the European Union: 2013/S 047-075035 + 2013/S 048-076930

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.019 - Pētījums par daudzlīmeņu pārvaldības veicināšanu stratēģijas "Eiropa 2020" atbalstam

Official Journal of the European Union: 2013/S 019-027049

Contract Notice PDF File en
please note in point IV.3.4, the time limit for receipt of tenders is 19.04.2013

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Annexe : 1 Format of case studies PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en - n°8 PDF File en - n°9 PDF File en - n°10 PDF File en - n°11 PDF File en - n°12 PDF File en - n°13 PDF File en - n°14 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2012.CE.16.BAT.066 - 2006. gada pilsētu atlanta karšu aktualizēšana, pārveidošana un paplašina atbilstoši 2012. atsauces gadam

Official Journal of the European Union: 2012/S 226-371179

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Corrigendum 29/12/2012: Time limit for receipt and opening of tenders and annexe 4 'Model for Tenders' have been modified.
Official Journal of the European Union: 2012/S 250-413138

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Information and Forms for Experts

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Documentation for tenderers :

  • Urban Atlas: Delivery of land use/Cover maps of major european urban agglomerations - Final report PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 1 PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 2 PDF File en

Annexes : 1 Indicative list of larger Urban zones XLS File en- 2 Mapping Guide for a European Urban Atlas PDF File en - 3 extended Urban Atlas 2012 nomenclature PDF File en - 4 Model for tenders PDF File en