Publicētie DG REGIO uzaicinājumi uz konkursiem

Šajā vietnē ir pieejami visi konkursu dokumenti, kas attiecas uz Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta izsludinātajiem uzaicinājumiem uz konkursiem atklātā procedūrā.

 Citi rīki

  •  
  •  Samazināt tekstu  
  •  Palielināt tekstu  

Ieinteresētajām personām ieteicams regulāri apmeklēt vietni un pārskatīt publicētos dokumentus.

Informācija par visiem Eiropas Savienības uzaicinājumiem uz konkursiem ir pieejama 24 ES oficiālajās valodās "TED" tīmekļa vietnē ("Tenders Electronic Daily").

Uzaicinājumu uz konkursiem saraksts

No 2016.CE.16.BAT.102 – Pētījums par sūdzību izskatīšanas sistēmām dalībvalstīs saistībā ar tādu sūdzību izskatīšanu, kas attiecas uz Eiropas strukturālajiem un investīciju (ESI) fondiem

Official Journal of the European Union: 2017/S 009-012988

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.077 – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda 2000.–2013. gadā atbalstīto galveno projektu ex post izvērtējums

Official Journal of the European Union: 2016/S 249-456753

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 14/01/2017: Contract Notice. PDF File en
Official Journal of the European Union: 2017/S 010-0144958

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°3 bis PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.056 – Visaptveroša analīze par esošajiem pārrobežu transporta savienojumiem un trūkstošajiem savienojumiem pār ES iekšējām robežām, kā arī politikas ieteikumu sniegšana

Official Journal of the European Union: 2016/S 239-435011

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 17/12/2016: Contract Notice. PDF File en
Official Journal of the European Union: 2016/S 244-444858

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.057 – ES un CELAC sadarbība teritoriālās kohēzijas jomā – ES un CELAC platforma Innovact – inovācija teritoriālās kohēzijas sekmēšanai

Official Journal of the European Union: 2016/S 204-367936

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.040 – Tehniskās palīdzības nodrošināšana septītā ziņojuma par ekonomisko un sociālo kohēziju sagatavošanā un tulkošanā

Official Journal of the European Union: 2016/S 177-317188

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Forms: Schedule of Rates/Translations costs DOC File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.065 – uzraudzības palīdzības dienests: datu analīze un ziņošana

Official Journal of the European Union: 2016/S 168-301767

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 1: Final report on Monitoring Helpdesk: Pilot (June 2016) DOC File en - Annex 3: Implementing Regulation laying down the format of financial reports PDF File en - Annex 4: Implementing Regulation laying down the format of Annual Implementation reports PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.066 – Vietējās pārvaldības kvalitātes novērtēšana un rezultātu salīdzināšana ar iepriekšējiem pētījumiem

Official Journal of the European Union: 2016/S 161-290659

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.041 – Pētījums par iekļaujošai izaugsmei 2014.–2020. gada plānošanas periodā piešķirtā ERAF atbalsta analīzi

Official Journal of the European Union: 2016/S 151-272616

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

AGRI-2016-BCO-01 – Platjoslas kompetenču biroju (BCO) tīkla atbalsta mehānisms

Official Journal of the European Union: 2016/S 124-221566

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

No 2016.CE.16.0GT.004 – ES pilsētvides attīstības plāna īstenošanas atbalsta sniegšana partnerībām vadības un administratīvā atbalsta un speciālo zināšanu veidā

Official Journal of the European Union: 2016/S 127-227373

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.023 – Makroreģionālās stratēģijas un to saikne ar kohēzijas politiku

Official Journal of the European Union: 2016/S 121-214280

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BGT.002 – Pamatnolīgums par palīdzību Komisijas dienestiem revīziju, pārbaužu un saistītās revīzijas veikšanā - Eiropas Komisija plāno noslēgt vairākkārtēju pamatnolīgumu ne vairāk kā ar 3 uzņēmumiem, kuri nodrošinās revīzijas pakalpojumus Eiropas Savienības reģionālās politikas un pilsētpolitikas, nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības, jūrlietu un zivsaimniecības, kā arī lauksaimniecības un lauku attīstības jomā

Official Journal of the European Union: 2016/S 110-195727

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.019 - Pasaules pilsētas: ES un trešo valstu sadarbība pilsētu attīstības jomā – projekts, kurā starp ES un Austrāliju un ES un Dienvidkoreju tiks nodotas zināšanas ilgtspējīgas un integrētas pilsētu attīstības jomā

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192173

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.017 - Pasaules pilsētas: ES un trešo valstu sadarbība pilsētu attīstības jomā – projekts, kurā tiks nodotas zināšanas starp ES un Dienvidāziju (Indonēziju/Vjetnamu) un ES un Dienvidāfriku ilgtspējīgas un integrētas pilsētu attīstības jomā

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192172

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.030 - Vietējās pārvaldības kvalitātes novērtēšana un rezultātu salīdzināšana ar iepriekšējiem pētījumiem

Official Journal of the European Union: 2016/S 078-138259

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts