JASMINE: kopīgā rīcība mikrofinanšu iestāžu atbalstam Eiropā

 Citi rīki

  •  
  •  Samazināt tekstu  
  •  Palielināt tekstu  

JASMINE ir ceturtā Komisijas, Eiropas Investīciju bankas (EIB DeutschEnglishfrançais) un Eiropas Investīciju fonda (EIF English) kopīgā iniciatīva. Tā izveidota:

  • lai nostiprinātu mikrokredītu sniedzēju un mikrofinanšu iestāžu (MFI) rīcībspēju dažādās jomās, piemēram, laba pārvaldība, informācijas sistēmas, riska vadība un stratēģiskā plānošana;
  • lai palīdzētu tām kļūt par ilgtspējīgiem un pastāvīgiem mikrokredītu tirgus dalībniekiem.

Pirmais posms ir tehnisks atbalsts (novērtējumu un apmācības formā) 15 mikrokredītu sniedzējiem, kas nav bankas un kas atlasīti pēc uzaicinājuma izteikt ieinteresētību, ko 2009. gadā izsludināja Eiropas Investīciju fonds (EIF).

2010. gada trešajā ceturksnī izziņos jaunu konkursu, lai atlasītu nākamos 30 mikrokredītu sniedzējus, kas nav bankas un kas saņems tehnisko atbalstu saskaņā ar JASMINE.

Iniciatīvas JASMINE īstenošanā vadošā loma ir Eiropas Investīciju fondam (EIF):

  • tas organizē tehnisko atbalstu (ko līdzfinansē Eiropas Komisija), lai sekmētu mikrofinanšu iestāžu (MFI) attīstību un
  • sniedz finansiālu atbalstu aizdevumu darbībām (EIB resursi) un sākumkapitālam (ES resursi).

EIF atlasītie mikrokredītu sniedzēji un mikrofinanšu iestādes varēs bez maksas saņemt plašu pakalpojumu klāstu, jo īpaši:

  • struktūras, organizācijas un darbības režīma novērtēšana (diagnoze) vai reitinga noteikšana, ko veic specializētas aģentūras;
  • darbinieku un vadības apmācība, ko pēc novērtējuma vai reitinga noteikšanas nodrošinās eksperti.

Tiks izveidoti arī uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi (internetā pieejama datubāze, labas prakses ieteikumi, JASMINE un mikrokredītu uzziņu dienests). Tie būs pieejami visām MFI. Tiek izstrādāts arī brīvprātīgs MFI rīcības kodekss.

2008. gada 10. septembris: Iniciatīvas JASMINE uzsākšana, lai attīstītu mikrofinanšu iestādes Eiropā un atbalstītu izaugsmi un nodarbinātību DeutschEnglishfrançais polski

Saistītās saites