Programmas

Turpmāk sniegti plānošanas perioda sākumā Eiropas Komisijas pieņemto darbības programmu kopsavilkumi. Programmas sagatavo katra dalībvalsts un/vai reģions, un tās tiek finansētas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Kohēzijas fonda līdzekļiem. Lai skatītu informāciju par Eiropas Sociālā fonda (ESF) programmām, lūdzu, apmeklējiet ESF vietni.

 Citi rīki

  •  
  •  Samazināt tekstu  
  •  Palielināt tekstu