Miestų plėtra

Miestai simbolizuoja dvejopus uždavinius, kurie šiuo metu kyla Europos Sąjungai: kaip padidinti konkurencingumą tuo pat metu laikantis socialinių ir aplinkos reikalavimų.

 Papildomos priemonės

  •  
  •  Sumažinti šriftą  
  •  Padidinti šriftą  

Miestai yra Europos ekonominės veiklos, inovacijų ir užimtumo centrai, tačiau jiems kyla daug uždavinių. Tokias sudėtingas problemas kaip kėlimosi į priemiesčius tendencija, skurdo ir nedarbo koncentravimasis mieste ar didėjančios transporto grūstys reikia spręsti kompleksiškomis prie vietos poreikių pritaikytomis transporto, būsto, mokymo ir užimtumo programomis. Šie uždaviniai sprendžiami Europos regionine ir sanglaudos politika.