Sveikata

ES sanglaudos politika, siekdama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus, investuoja į sveikatos sektorių, kuris yra ypač svarbus regioninei plėtrai ir konkurencingumui. Investicijos gali būti skiriamos įvairioms sritims, tokioms kaip Europos visuomenės senėjimas, sveikatos priežiūros infrastruktūra ir tvarios sistemos, e. sveikata, sveikatos draudimas ir sveikatos ugdymo programos.

 Papildomos priemonės

  •  
  •  Sumažinti šriftą  
  •  Padidinti šriftą  

Sveikatos sektorius paramą gali gauti pagal kelis iš vienuolikos 2014–2020 m. sanglaudos politikos prioritetų, įskaitant šiuos teminius tikslus: IRT (2-asis), MVĮ (3-iasis), užimtumas (8-asis), socialinė įtrauktis (9-asis) ir instituciniai gebėjimai (11-asis).

ESI fondų investicijos į sveikatos sektorių glaudžiai susijusios su sveikatos politikos programa, įskaitant poreikių įvertinimą ir išlaidų efektyvumą.