Užimtumas ir darbo rinka

ES sanglaudos politika investuoja į užimtumą ir ilgalaikį augimą Europoje. Ji remia strategiją „Europa 2020“, kuria siekiama iki 2020 m. 20–64 m. amžiaus gyventojų užimtumą padidinti iki 75 proc.

 Papildomos priemonės

  •  
  •  Sumažinti šriftą  
  •  Padidinti šriftą  

Užimtumas ir darbuotojų judumas yra vienas iš vienuolikos 2014–2020 m. sanglaudos politikos prioritetų (8-asis teminis tikslas).

Bus investuojama į aktyvią darbo rinkos politiką, savarankišką darbą, darbo rinkos institucijas, vyresnių žmonių aktyvumą ir sveikatą, jaunimo užimtumą ir kitas priemones, skirtas pagerinti užimtumą ir darbuotojų judumą.Thematic Objective 8: Employment and labour market by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020