Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

 Papildomos priemonės

 •  
 •  Sumažinti šriftą  
 •  Padidinti šriftą  

Naujienos

  Pastaraisiais metais Žemutinės Austrijos sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų fondas NÖGUS, pasinaudojęs ERPF finansavimu, užmezgė bendradarbiavimo ryšius su kaimyninėmis šalimis sveikatos priežiūros srityje. Jų tikslas užtikrinti, kad abipus sienos gyvenantys žmonės galėtų naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis. Įvertinus šio projekto sėkmę, 2017 m. rugsėjo mėn. visa tarpvalstybinė veikla buvo išdėstyta bendroje programoje, pavadintoje „Healthacross“.

  „Healthacross“ – tai sveikatos priežiūros paslaugos be sienų. Programa pristatoma tarptautinio bendradarbiavimo ir novatoriškais sveikatos priežiūros projektais, įgyvendinamais Žemutinės Austrijos ir Čekijos bei Žemutinės Austrijos ir Slovakijos pasienio regionuose.

  Vadovaudamasi devizu „Europos idėjos įsitvirtina pasienio regione“, speciali grupė su jos direktore Elke Ledl priešakyje šalina kliūtis sveikatos priežiūros paslaugų srityje. „Savo darbu padedame tiesti tiltus tarp Žemutinės Austrijos ir kitų Europos šalių, kad abipus sienos gyvenantys žmonės galėtų naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis arti namų.“

  Tarpvalstybiniai projektai turi daugybę privalumų. Pacientai gali rinktis, kurioje sienos pusėje norėtų gydytis, arba gauti medicinos pagalbą vietoje. Tai itin svarbu kritiniais atvejais ir gali išgelbėti gyvybę, jei artimiausia ligoninė arba greitosios pagalbos automobilis yra kitapus sienos. Tarptautiniai tinklai ir bendradarbiavimas suteikia galimybę Žemutinei Austrijai pasinaudoti kitų šalių praktine patirtimi.

  Pagalba bendruomenėms abipus sienos

  Čekijos pacientai Gmiundo regioninėje ligoninėje

  Tarpvalstybinis bendradarbiavimas itin palengvino Gmiundo ir Česke Velenicės regionuose gyvenančių žmonių gyvenimą. Valdfyrtelio-Gmiundo regioninė ligoninė yra pačiame pasienyje. Artimiausia greitosios medicinos pagalbos stotis Čekijos pusėje yra daugiau nei už 30 kilometrų, o artimiausia ligoninė – net už 60 kilometrų.

  Projekte numatyta, kad Čekijos draudimo bendrovės atlygina savo pacientų gydymo išlaidas. Vertėjai ir čekų kalbą mokantys darbuotojai padeda pacientams ir ligoninės personalui susikalbėti tarpusavyje. Šiuo metu vyksta diskusijos su projekte dalyvaujančiomis Pietų Bohemijos organizacijomis dėl gydymo paslaugų masto Čekijos pacientams išplėtimo, kad Gmiundo ligoninė teiktų ne tik ambulatorinio gydymo, bet ir stacionarinės priežiūros paslaugas. Be to, Gmiundo ir Česke Velenicės regionai ketina užmegzti ilgalaikį bendradarbiavimą pagal Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros centrų programą. 

  Spindulinė terapija Žemutinės Austrijos gyventojams Znoimo ligoninėje

  Įgyvendinant šį projektą, 2018 m. pirmą kartą penkiolikai Veinfyrtelio klinikos pacientų iš Mistelbacho, Holabruno ir Kremso bus atlikta spindulinė terapija Znoimo ligoninėje. 

  Tarpvalstybinis bendradarbiavimas su Pietų Moravija ir Pietų Bohemija vykdant gelbėjimo operacijas
  Žemutinė Austrija jau pasirašė pagalbos paslaugų sutartis su Pietų Moravija ir Pietų Bohemija. Vėliau ruošiamasi pritaikyti programinę įrangą, siekiant suderinti Žemutinės Austrijos bendrosios pagalbos skambučių centro 144 ir Pietų Moravijos bei Pietų Bohemijos bendrosios pagalbos skambučių centrų susisiekimą dėl tarpvalstybinių gelbėjimo operacijų. Tai padės išvengti biurokratinių kliūčių ir užtikrins greitesnę tarpusavio pagalbą. 

  Endometriozės centras Melko regioninėje ligoninėje

  Melko regioninės ligoninės ir Znoimo ligoninės gydytojų keitimasis žiniomis padėjo atidaryti pirmąjį ES sertifikuotą endometriozės centrą Žemutinėje Austrijoje. Znoimo ligoninėje jau veikia toks centras, kuriame dabar pacientėms bus greičiau nustatyta diagnozė ir paskirtas gydymas. Endometriozė yra lėtinė gimdos gleivinės liga, kuria serga viena iš dešimties vaisingo amžiaus moterų. Ši liga sukelia stiprius skausmus ir gali tapti nevaisingumo priežastimi.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU 

  Žurnalo „Panorama“ žiemos numeryje siūlome aplankyti atokiausius ES regionus ir sužinoti apie neseniai vykusią Pirmininkų sueigą, kurioje dalyvavo Europos Komisijos pirmininkas Jean-Claude Junker ir Komisijos narė Corina Creţu. Analizuojame atnaujintą atokiausiems regionams skirtą strategiją, padėsiančią jiems visapusiškai išnaudoti savo ypatumus ES ir visame pasaulyje, taip pat apžvelgiame projektus bei nuomones. Nagrinėjame neseniai paskelbtą Strateginę ataskaitą apie ESI fondų įgyvendinimą, kurioje pateikta rimtų įrodymų apie šių investicijų mastą bei jų poveikį visų europiečių gyvenimui.

  Išsamiame regionams skirtame straipsnyje pristatome Valensijos autonominę sritį (Ispanija), apžvelgiame projektus ir pateikiame pokalbį su šios srities prezidentu Ximo Puig. Taip pat pasakojame apie tai, kaip jaunimas, dalyvaudamas tinklaraščių konkurse „Europa mano regione“, jaunųjų žurnalistų mokymo sistemoje ir programoje „Interreg Volunteer Youth“, įsitraukia į ES ir regioninės politikos veiklą.

  Be to, pristatome neseniai Roterdame vykusį Miestų forumą dėl ES miestų darbotvarkės ir apžvelgiame Bulgarijos, kuri rengiasi pirmininkauti ES Tarybai, viziją bei prioritetus. Skiltyje „Savais žodžiais“ suteikiame žodį Prancūzijos, Italijos ir Ispanijos atstovams, skiltyje „Projektai“ apžvelgiame Belgijoje, Čekijoje, Vokietijoje ir Latvijoje vykdomus projektus, o nuotraukų skiltyje pristatome Maltoje vykdomą projektą.

  Linkiu malonaus skaitymo.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU

  Tam, kad Europos Sąjunga sėkmingai veiktų, sanglaudos politika turi apimti visus regionus – ir stipriausius, ir silpniausius.

  Europos regionai yra Europos Sąjungos pagrindas politiniu, ekonominiu, socialiniu ir kultūriniu požiūriu. Todėl stipri parama regionams po 2020 m. yra gyvybiškai svarbi Europos sėkmei. Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai) leidžia mums sukurti realų postūmį ir padidinti investicijas. Jie užtikrina, kad Europa būtų prasminga ir prieinama piliečiams, taip skatindami bendradarbiavimą.

  Jau pačioje pradžioje Bavarija buvo parengusi savo poziciją dėl ESI fondų reformos, kuri bus vykdoma po 2020 m. Mūsų, kaip ir kitų Europos regionų, esminis rūpestis yra išlaikyti tinkamą ESI fondų lygį visiems Europos regionams. Tai ypač taikoma labiau išsivysčiusiems regionams, pavyzdžiui, Bavarijai, siekiant užtikrinti, kad jų didesnė regioninė kompetencija ir toliau būtų naudinga mažiau išsivysčiusioms kaimynėms dėl padidėjusios paklausos ir papildomos pridėtinės vertės. Bendra Europos paramos politika vienija Europą, o ne dalija ją į „paramos teikėjus“ ir „paramos gavėjus“.

  Be to, tokiame stipriame regione kaip Bavarija yra ne tik sparčiai augančių miestų ir miestelių. Visų pirma Čekijos kaimynystėje esantys rajonai priklauso struktūriškai silpnesnėms teritorijoms, todėl patenka tarp Europos regioninės plėtros fondo intervencijų prioritetinių sričių.

  ES regioninė politika yra mums tokia svarbi dėl to, kad ji tiesiogiai veikia Bavarijoje ir kituose Europos regionuose gyvenančius žmones. Daugelį projektų Bavarijoje galima įgyvendinti tik ES lėšomis. Kitaip nei trumpalaikės krizių valdymo priemonės, ESI fondai užtikrina ilgalaikį finansavimą visą finansavimo laikotarpį, iš anksto nustatant lėšas ir išteklius. Tai sudaro palankesnes sąlygas užtikrinti aukštą planavimo ir finansinio saugumo lygį. Tai taip pat leidžia siekti svarbių visos Europos tikslų, o tai nėra taip lengva – tam reikalinga politinė kantrybė. Ilgalaikiai, tvarūs, dotacijų pagrindu veikiantys ESI fondai neturėtų būti keičiami selektyviomis, trumpalaikėmis finansavimo priemonėmis. Vietoj to reikėtų išlaikyti strateginę, bendrą, į rezultatus orientuotą projektų finansavimo struktūrą.

  Po 2020 m. Europos šūkis turėtų būti „Statykite tiltus, ne sienas“. Visos pusės turėtų dirbti drauge, be jokių nereikalingų skirstymų. Tam reikia dar glaudžiau bendradarbiauti tarpvalstybiniu lygmeniu. INTERREG programos neabejotinai prisidėjo prie Europos integracijos. Darbas su kaimynais aiškiai parodo vietos gyventojams stabilios Europos pridėtinę vertę – buvę pasienio regionai tapo susitikimo vietomis.

  Taip pat reikėtų stiprinti naujus politinius metodus, kaip antai makroregionines strategijas, ir toliau kurti sinergiją tarpvalstybinėse ES programose. ES strategijai dėl Alpių regiono (EUSALP) pirmininkaujanti Bavarija yra įsipareigojusi stiprinti ES makroregionines strategijas po 2020 m. Ji taip pat yra tvirtai pasiryžusi apriboti biurokratinę naštą finansavimo politikoje, taip sustiprindama pasitikėjimą savimi ir tuo pačiu užtikrindama, kad regioninė pagalba išlaikytų savo pridėtinę vertę.

  Europos sanglaudos politika yra tikra Europos solidarumo išraiška – stipresnės šalys remia silpnesnes. Bavarija tai supranta ir vertina. Ji pati sulaukė solidarumo iš kitų, kai stengėsi pereiti nuo žemės ūkio prie inovacijų. Šiandien Bavarijos įmonės bendradarbiauja su partneriais iš visos Europos. Todėl strateginė Europos regioninė politika apima visus Europos regionus, įskaitant labiau išsivysčiusius. Tai vienintelis būdas sustiprinti socialinę ir regioninę sanglaudą valstybėse narėse ir tarp jų, kartu remiant visų regionų ekonominę sėkmę. Kai mums pavyks tai padaryti ir kai vietos gyventojai patirs konkrečią Europos bendradarbiavimo naudą, piliečiai atgaus pasitikėjimą ES. 

  BEATE MERK

  Bavarijos Europos reikalų ir regiono santykių ministrė

  Panorama 62: Boosting innovation across the regions

Daugiau naujienų

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people