Inforegio-Newsroom

 Papildomos priemonės

 •  
 •  Sumažinti šriftą  
 •  Padidinti šriftą  
 • Viešos konsultacijos dėl sanglaudos srities ES fondų

  20/02/2018

  2018 m. Komisija pateiks išsamius pasiūlymus dėl naujos kartos finansinių programų laikotarpio po 2020 m. daugiametei finansinei programai. Ši programa yra ilgalaikis ES biudžetas. Komisijos pasiūlymais bus siekiama sudaryti Europos Sąjungai sąlygas tose srityse, kuriose ji...

  Verslumo skatinimas

  16/02/2018

  Valensijos autonominės srities prezidentas ir Valensijos regiono vadovas Ximo Puig kalba apie Ispanijos autonominėje srityje susiklosčiusią padėtį, jos prioritetus ir ateities lūkesčius.  Vadovaujantis sanglaudos politikos programomis, iki 2006 m. Valensijos regionas buvo vieno tikslo...

  Naujos Komisijos gairės padeda valstybėms narėms rengti patikimas ES finansuojamų projektų viešųjų pirkimų procedūras

  13/02/2018

  Šiandien Komisija, siekdama padėti už ES lėšas atsakingiems nacionaliniams ir regionų pareigūnams užtikrinti veiksmingas ir skaidrias ES finansuojamų projektų viešųjų pirkimų procedūras, paskelbė naujas gaires. „Padėti valstybėms narėms rengti tinkamas ES investicijų...

  Komisija praneša apie pažangą įgyvendinant įsipareigojimus tvarios miestų plėtros srityje

  09/02/2018

  Šiandien Malaizijoje vykstančiame Pasaulio miestų forume Komisija pristato savo pasiekimus įgyvendinant prieš 15 mėn. prisiimtus tris ES ir jos partnerių įsipareigojimus. Siekiant tų trijų įsipareigojimų, pristatytų 2016 m. spalio mėn. Jungtinių Tautų konferencijoje „Habitat...

  ES finansavimas ir jo nauda Maltai

  09/02/2018

  2007–2013 m. programavimo laikotarpiu į pagrindines Maltos ekonomikos sritis buvo investuota 850 mln. eurų ES (Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo) lėšų, siekiant iš esmės pagerinti Maltos piliečių gyvenimo kokybę. Įvertinus pasiektus rezultatus,...

  Geresni gebėjimai geresniems rezultatams užtikrinti

  02/02/2018

  Nauji ES bendrieji gebėjimai padeda valstybės pareigūnams plėtoti savo gebėjimus. 7-ojoje sanglaudos ataskaitoje pabrėžiama, kad norint sustiprinti sanglaudos politikos investicijų poveikį, valstybėms narėms ir regionams reikia aukštos kokybės institucijų. Valstybės pareigūnams būtina...

  Sveikas požiūris į tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą

  26/01/2018

  Pastaraisiais metais Žemutinės Austrijos sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų fondas NÖGUS, pasinaudojęs ERPF finansavimu, užmezgė bendradarbiavimo ryšius su kaimyninėmis šalimis sveikatos priežiūros srityje. Jų tikslas – užtikrinti, kad abipus sienos gyvenantys...

  Bulgarija rengiasi pastūmėti diskusijas apie sanglaudos politiką į priekį

  19/01/2018

  Bulgarijai ruošiantis 2018 m. sausio mėn. perimti pirmininkavimą ES Tarybai, už ES lėšų koordinavimą ir ekonominę politiką atsakingas Ministro Pirmininko pavaduotojas Tomislav Donchev išsako savo nuomonę apie sanglaudos politiką po 2020 m. ir kalba apie...

 •  Ankstesnis puslapis
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 •  Kitas puslapis