Informacija apie Regioninės politikos generalinio direktorato skelbiamus kvietimus dalyvauti konkursuose

Šiame tinklalapyje rasite visus Regioninės politikos generalinio direktorato parengtus dokumentus, reikalingus dalyvavimui atviruosiuose konkursuose.

 Papildomos priemonės

  •  
  •  Sumažinti šriftą  
  •  Padidinti šriftą  

Suinteresuoti asmenys turėtų reguliariai peržiūrėti čia skelbiamus dokumentus.

Informacija apie visus Europos Sąjungos kvietimus dalyvauti konkursuose pateikiama 24 oficialiomis ES kalbomis TED ("Tenders Electronic Daily") tinklalapyje.

Kvietimų dalyvauti konkursuose sąrašas

No 2016.CE.16.BAT.102 – Skundų tvarkymo sistemų valstybėse narėse tyrimas siekiant tvarkyti skundus, susijusius su Europos struktūriniais ir investicijų (ESI) fondais

Official Journal of the European Union: 2017/S 009-012988

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.077 – Baigiamasis pagrindinių projektų, kuriuos nuo 2000 m. iki 2013 m. rėmė Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Sanglaudos fondas, vertinimas

Official Journal of the European Union: 2016/S 249-456753

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 14/01/2017: Contract Notice. PDF File en
Official Journal of the European Union: 2017/S 010-0144958

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°3 bis PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.056 – Esamų tarpvalstybinių transporto jungčių ir trūkstamų atkarpų prie vidaus ES sienų visapusiška analizė kartu pateikiant politikos rekomendacijas

Official Journal of the European Union: 2016/S 239-435011

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 17/12/2016: Contract Notice. PDF File en
Official Journal of the European Union: 2016/S 244-444858

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.057 – ES–CELAC bendradarbiavimas dėl teritorinės sanglaudos – ES–CELAC platforma „Innovact“ – inovacijos siekiant skatinti teritorinę sanglaudą

Official Journal of the European Union: 2016/S 204-367936

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.040 – Techninės pagalbos teikimas parengiant ir verčiant ekonominės ir socialinės sanglaudos programos 7-ąją ataskaitą

Official Journal of the European Union: 2016/S 177-317188

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Forms: Schedule of Rates/Translations costs DOC File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.065 – stebėsenos pagalbos tarnyba: duomenų analizė ir ataskaitų teikimas

Official Journal of the European Union: 2016/S 168-301767

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 1: Final report on Monitoring Helpdesk: Pilot (June 2016) DOC File en - Annex 3: Implementing Regulation laying down the format of financial reports PDF File en - Annex 4: Implementing Regulation laying down the format of Annual Implementation reports PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.066 – Valdymo kokybės regioniniu lygiu įvertinimas ir rezultatų palyginimas su praėjusių tyrimų rezultatais

Official Journal of the European Union: 2016/S 161-290659

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.041 – ERPF paramos integraciniam augimui 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu analizės tyrimas

Official Journal of the European Union: 2016/S 151-272616

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

AGRI-2016-BCO-01 – Plačiajuosčio ryšio kompetencijos biurų tinklo paramos priemonė

Official Journal of the European Union: 2016/S 124-221566

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

No 2016.CE.16.0GT.004 – Parama įgyvendinant ES miestų darbotvarkę teikiant valdymo, ekspertizės ir administracinę paramą partnerystėms

Official Journal of the European Union: 2016/S 127-227373

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.023 – Makroregioninės strategijos ir jų sąsajos su sanglaudos politika

Official Journal of the European Union: 2016/S 121-214280

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BGT.002 – Preliminarioji sutartis dėl pagalbos Komisijos tarnyboms vykdant auditą, kontrolę ir susijusį auditą - Europos Komisija ketina sudaryti preliminariąją sutartį su ne daugiau nei 3 bendrovėmis dėl audito paslaugų teikimo Europos Sąjungos regioninės ir miesto politikos, užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties, jūrų reikalų ir žuvininkystės bei žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse

Official Journal of the European Union: 2016/S 110-195727

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.019 - Pasaulio miestai: ES ir trečiųjų šalių bendradarbiavimas miestų plėtros srityje – žinių perdavimo projektas dėl tvarios ir integruotos miestų plėtros tarp ES ir Australijos bei ES ir Pietų Korėjos

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192173

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.017 - Pasaulio miestai: ES ir trečiųjų šalių bendradarbiavimas miestų plėtros srityje – žinių perdavimo projektas, skirtas tvariai ir integruotai miestų plėtrai tarp ES ir Pietų Azijos (Indonezijos ir Vietnamo) bei ES ir Pietų Afrikos

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192172

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.030 - Valdymo kokybės regioniniu lygiu įvertinimas ir rezultatų palyginimas su praėjusių tyrimų rezultatais

Official Journal of the European Union: 2016/S 078-138259

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts