JESSICA - bendra Europos parama tvarioms investicijoms miestuose

 Papildomos priemonės

 •  
 •  Sumažinti šriftą  
 •  Padidinti šriftą  

JESSICA (Jungtinė Europos parama tvarioms investicijoms miestuose, angl. "Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas") - tai Europos Komisijos iniciatyva, parengta bendradarbiaujant su Europos investicijų banku (EIB) ir Europos plėtros banko taryba (CEB). Pagal ją finansų inžinerijos instrumentais teikiama parama tvarios miestų plėtros ir atnaujinimo projektams.

ES šalys gali rinktis investuoti dalį joms numatytų ES struktūrinių fondų lėšų į grąžą užtikrinančius fondus ir grąžindamos į apyvartą finansinius šaltinius, taip paskatindamos investicijas Europos miestuose.

JESSICA skatina tvarias miestų vietoves, remdama projektus šiose srityse:

 • miestų infrastruktūra - įskaitant transportą, vandens ir (arba) nutekamojo vandens sistemas, energetiką;
 • paveldo arba kultūros vietovės - turizmui arba kitiems tvariems tikslams;
 • pramoninės paskirties sklypų pakartotinis panaudojimas - įskaitant sklypo valymą ir teršalų šalinimą;
 • naujos komercinės erdvės kūrimas mažoms ir vidutinėms įmonėms, informacijos technologijų ir (arba) mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sektoriams;
 • universitetų pastatai - medicinos, biotechnologijų ir kitos specialios paskirties įstaigos;
 • energijos veiksmingumo didinimas.

Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) lėšos paskirstomos į miestų plėtros fondus (UDF), kurie investuojami į valstybės ir privataus sektoriaus partnerystės arba kitus projektus, įtrauktus į miestų tvaraus vystymosi integruotąjį planą. Investuoti galima įsigyjant nuosavybę, suteikiant paskolas ir (arba) garantijas.

Valdančiosios institucijos gali rinktis ir kitą būdą - nukreipti fondus į UDF naudodamosi holdingo fondais (HF), skirtais investuoti į keletą UDF.

Nėra privaloma, tačiau valdančiosioms institucijoms suteikiama galimybė dalį JESSICA įgyvendinimo užduočių pavesti profesionaliems ekspertams.

Dėl grąžą užtikrinančių instrumentų pobūdžio investicijų grąža reinvestuojama į naujus miestų plėtros projektus. Taip į apyvartą grąžinami valstybiniai fondai bei didinamas ES ir nacionalinių valstybės lėšų tvarumas ir įtaka.

 • Tvarumas - finansų inžinerijos instrumentai, pavyzdžiui, JESSICA, pagrįsti atsiperkančios pagalbos iš struktūrinių fondų skyrimu investicijoms, kurios investuotojams atsipirks dėl gaunamos grąžos. Tai tvaresnė alternatyva lyginant su pagalba skiriant paramą.
 • Investicijų stiprinimas - sujungiant struktūrinius fondus su kitais šiuo metu galbūt egzistuojančiais finansavimo šaltiniais JESSICA padės padidinti išteklius ir bus lengviau remti didesnį projektų skaičių.
 • Lankstumas - JESSICA išsiskiria lankstumu tiek dėl struktūros, tiek dėl fondų naudojimo nuosavybei įsigyti, paskoloms teikti arba investuoti į garantijas; galima pasirinkti pagal būdingus tam tikrų šalių arba regionų poreikius.
 • Kompetencija - JESSICA suteikia galimybę struktūrinius fondus valdančioms institucijoms, didmiesčiams ir kitiems miestams veikti kartu su privataus ir bankų sektoriaus atstovais. Taip dar labiau sustiprinamos investicijos ir padidėja projektų įgyvendinimo ir valdymo techninės ir finansinės galimybės.
 • Partnerystė - JESSICA yra Komisijos, EIB ir CEB partnerystės rezultatas. Ji taip pat gali veikti tarsi stiprus katalizatorius, skatinantis šalių, regionų, miestų, EIB, CEB, kitų bankų, investuotojų ir pan. partnerystę sprendžiant miestų vietovėse kylančias problemas.

2009 m. Komisija (Regioninės politikos generalinis direktoratas), siekdama padėti įgyvendinti JESSICA ir bendradarbiaudama su EIB, Europos Tarybos vystymo banku (ETVB) ir EIF, paskelbė JESSICA tinklo programą English.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • Sixth Meeting on 28 June 2011: JESSICA Networking Platform English
 • 29-30 November 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English
 • 22-23 October 2009: Conference on JEREMIE & JESSICA: Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy EnglishDeutschfrançais
 • Europos Komisijos, Europos investicijų banko ir Europos plėtros banko tarybos susitarimo memorandumas: "A co-ordinated approach to the financing of urban renewal and development for the programming period 2007-2013 of the Community Structural Funds" pdf English
 • "JESSICA evaluation studies" English, kur analizuojama rinka finansų inžineriniams instrumentams, skirtiems remti tvarią miestų plėtrą, ir pateikiamos rekomendacijos arba pasiūlymai, kokių atitinkamų veiksmų imtis suinteresuotose valstybėse narėse ir regionuose.
 • JESSICA horizontal studies providing guidance on operational matters relevant to all stakeholders English
 • "Legislative provisions and guidance notes" English, susiję su finansų inžinerijos instrumentais
 • JESSICA implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Specialiosios paramos priemonės

Susijusios nuorodos

 • EIB - JESSICA EnglishDeutschfrançais
 • CEB Englishfrançais