JASPERS - bendra parama Europos regionų projektams

 Papildomos priemonės

  •  
  •  Sumažinti šriftą  
  •  Padidinti šriftą  

Kas yra JASPERS?

JASPERS - tai Europos Komisijos (Regioninės politikos generalinio direktorato), Europos investicijų banko (EIB Deutsch English français), Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (EBRD English français) ir Vokietijos banko "Kreditanstalt für Wiederaufbau" (KfW Deutsch) partnerystės projektas. Tai techninės pagalbos priemonė, skirta dvylikai šalių, įstojusių į ES 2004 m. ir 2007 m. Pagal ją tam tikroms valstybėms narėms skiriama parama, reikalinga rengiant aukštos kokybės stambius projektus, kurie bus iš dalies finansuojami iš ES fondų.

Kokia yra JASPERS parama?

JASPERS tam tikroms ES šalims teikia nepriklausomas konsultacijas, padedančias geriau pasiruošti stambiems infrastruktūros projektams.

JASPERS gali teikti pagalbą visais projekto gyvavimo ciklo etapais - nuo pradinio projekto identifikavimo iki sprendimo skirti ES paramą. Kai kuriais atvejais konsultacijos gali būti teikiamos iki projekto derinimo etapo pradžios.

JASPERS konsultacijos gali apimti:

  • projekto rengimą (pavyzdžiui, kaštų ir naudos analizę, finansų analizę, aplinkos apsaugos klausimus, pirkimų planavimą);
  • dokumentų peržiūrą (pavyzdžiui, įgyvendinimo galimybių studijas, prašymus skirti paramą ir pan.);
  • konsultacijas dėl atitikties ES teisei (aplinkos apsaugos, konkurencijos ir pan.).

Akivaizdu, kad projektai, rengti pasinaudojant JASPERS teikiama pagalba, yra patvirtinami žymiai greičiau, nei rengti kitaip.

Kurie projektai gali būti remiami JASPERS?

JASPERS skirta teikti pagalbą įgyvendinant stambius infrastruktūros projektus, kurių paramos iš ES fondų vertė viršija 50 mln. eurų, pavyzdžiui, kelių, geležinkelių, vandens, atliekų, energetikos ir miesto transporto sričių projektus. Jei šalys nedidelės ir jose tokio masto projektų nebus daug, JASPERS nukreipiama į didžiausius projektus.

Potencialūs informacijos gavėjai turėtų kreiptis į valdančiąją instituciją English Deutsch français, atsakingą už ES struktūrinių fondų koordinavimą savo šalyje.

Kaip sudaryta JASPERS?

JASPERS personalas skiriamas partnerystės principu: Komisija skiria lėšų, už kurias samdomi specialistai, o kiti trys partneriai - EIB, EBRD ir KfW - pagalbos darbuotojus skiria tiesiogiai.

Pagrindinė JASPERS būstinė įsikūrusi EIB, Liuksemburge, tačiau veikia trys regioniniai centrai Varšuvoje, Vienoje ir Bukarešte, kuriuose dirba apie 70 proc. visų 85 specialistų ir kurie išdėstyti taip, kad būtų kuo arčiau gavėjų ir galėtų pasiūlyti veiksmingesnes paslaugas.

  • Varšuvai paskirta Lenkija, Estija, Latvija, Lietuva;
  • Vienai paskirta Čekijos Respublika, Vengrija, Slovakija, Slovėnija ir Malta;
  • Bukareštui paskirta Rumunija ir Bulgarija.

Maža dalis ekspertų taip pat įsikūrę Liuksemburge. Pagal poreikį jie gali dirbti bet kurioje šalyje gavėjoje.