JASMINE - bendrieji veiksmai mikrofinansų įstaigoms Europoje remti

 Papildomos priemonės

  •  
  •  Sumažinti šriftą  
  •  Padidinti šriftą  

JASMINE yra ketvirtoji bendra Komisijos, Europos investicijų banko (EIB DeutschEnglishfrançais) ir Europos investicijų fondo (EIF English) iniciatyva. Ja siekiama:

  • stiprinti mikrokreditų įstaigų ir mikrofinansų įstaigų (MFĮ) įvairių sričių gebėjimus, įskaitant gerą valdymą, informacines sistemas, rizikos valdymą ir strateginį planavimą;
  • padėti šioms įstaigoms tapti pastoviomis ir perspektyviomis mikrokreditų rinkos dalyvėmis.

Pirmajame etape teikiama techninė pagalba - vertinama ir mokoma 15 nebankinių mikrokreditų įstaigų, kurios buvo išrinktos Europos investicijų fondui (EIF) 2009 m. paskelbus kvietimą teikti paraiškas.

Kitas kvietimas teikti paraiškas, siekiant išrinkti dar daugiausia 30 nebankinių mikrokreditų įstaigų, kurioms reikėtų teikti JASMINE techninę pagalbą, bus paskelbtas 2010 m. trečiąjį ketvirtį.

Įgyvendinant iniciatyvą JASMINE Europos investicijų fondas (EIF) atlieka pagrindinį vaidmenį:

  • organizuoja techninę pagalbą (bendrai finansuojamą Europos Komisijos) mikrofinansų įstaigų (MFĮ) plėtrai;
  • teikia finansinę paramą skolinimo operacijoms (iš EIB išteklių) ir pradiniam kapitalui (iš ES išteklių).

EIF išrinktoms mikrokreditų ir mikrofinansų įstaigoms bus teikiamos įvairios nemokamos paslaugos, be kita ko:

  • bus įvertinta išrinktųjų MFĮ struktūra, organizacija ir veikla ir (arba) nustatytos jų problemos, specializuotos reitingų agentūros nustatys MFĮ reitingus;
  • atlikus vertinimą ir (arba) reitingavimą, išrinktųjų MFĮ darbuotojus ir vadovus, atsižvelgdami į jų poreikius, mokys konsultavimo specialistai.

Taip pat bus teikiamos verslo paramos paslaugos: interneto duomenų bazė, konsultacijos apie gerą praktiką ir informavimo apie JASMINE bei mikrokreditus paslauga. Jomis galės naudotis visos MFĮ. Be to, rengiamas savanoriškas MFĮ elgesio kodeksas.

2008 m. rugsėjo 10 d.: Iniciatyvos JASMINE pradžia: mikrokreditavimo plėtojimas Europoje, siekiant remti ekonomikos augimą ir užimtumą DeutschEnglishfrançais polski

Susijusios nuorodos