Programos

Toliau galima rasti veiksmų programų, kurias Europos Komisija priėmė programavimo laikotarpio pradžioje, santraukas. Programas rengia kiekviena valstybės narė ir (arba) regionas ir jas finansuoja Europos regioninės plėtros fondas arba Sanglaudos fondas. Dėl Europos socialinio fondo (ESF) programų apsilankykite ESF svetainėje.

 Papildomos priemonės

  •  
  •  Sumažinti šriftą  
  •  Padidinti šriftą