Navigation path

Additional tools

Informiranje o regionalnoj politici EU-a

Zakonodavstvo 2007–2013

S obzirom na proračunska sredstva namijenjena kohezijskoj politici (347 milijardi eura za razdoblje 2007. – 2013.), vrlo je važno da potencijalni korisnici budu svjesni postojećih mogućnosti financiranja i da građani budu informirani o rezultatima tih ulaganja. Također, javnim sredstvima potrebno je upravljati na najtransparentniji način kako bi bili otvoreni za preispitivanje javnosti. Stoga države članice moraju obavijestiti javnost o dostupnim mogućnostima i programima ulaganja te objaviti informacije o projektima i korisnicima.

Pravila o informiranju i promidžbi kohezijske politike Europske unije određena su u sljedećim dokumentima

Člankom 69. Uredbe Vijeća br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. pdf zahtjeva se od država članica i upravnih tijela odgovornih za operativne programe da pruže informacije o sufinanciranim programima i projektima. Ta se obveza odnosi na sljedeća tri strukturna fonda: Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Europski socijalni fond.

Ukratko, sljedeće odredbe glavne su odredbe Uredbe Komisije 1828/2006 pdf:

Upravno tijelo odgovorno je za sljedeće:

  • donošenje i provedbu komunikacijskog plana za svaki operativni program
  • objavu popisa korisnika projekata koji se mora ažurirati barem jednom godišnje
  • provedbu jedne velike godišnje informacijske aktivnosti.

Korisnici projekata moraju

  • postaviti oglasne panoe i trajne ploče na mjestima infrastrukturnih projekata s javnim doprinosom u iznosu višem od 500 000 EUR koji moraju uključivati amblem EU-a, upućivanje na Europsku uniju i relevantni fond; u svim dokumentima povezanima s projektom mora biti naznačena primljena potpora EU-a.

Upravna tijela pojedinih programa odgovorna su za upoznavanje korisnika s njihovim odgovornostima i za praćenje poštivanja tih pravila.

Više informacija te mogućnosti preuzimanja dostupni su na: http://ec.europa.eu/regional_policy/information/logos/index_en.cfm

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji