Navigation path

Additional tools

Att informera om EU:s regionalpolitik

I detta avsnitt får du veta mer om reglerna för information och publicitet för stödmottagare inom EU:s regionalpolitiska projekt en och vad regionerna och EU-kommissionen gör för att sprida resultaten av EU:s regionalpolitik de en fr. Medan detta är EU-medlemsländernas och -regionernas huvudsakliga ansvar, stödjer kommissionen de kommunikationsansvariga för EU:s regionalpolitik genom att främja EU:s Inform-nätverk en av kommunikationsansvariga.

Information om regionala utvecklingsprogram i alla 28 EU-länderna finns i atlasen.

För mer information kontakta regio-infopub@ec.europa.eu.

Se senaste Eurobarometern om "Medborgarnas uppfattning om EU:s regionalpolitik" pdf en (publicerad i oktober 2010).

EU regionalpolitik: Håll dig informerad