Navigation path

Additional tools

Iepazīstinām ar ES reģionālo politiku

Šajā sadaļā jūs varat vairāk uzzināt par informācijas un publicitātes noteikumiem, kas jāievēro ES reģionālās politikas projektu atbalsta saņēmējiem en, un par to, ko reģioni un Eiropas Komisija dara, lai informētu par ES reģionālās politikas rezultātiem de en fr. Lai gan tas pirmām kārtām ir ES dalībvalstu un reģionu pienākums, Komisija atbalsta ES reģionālās politikas sabiedrisko attiecību speciālistus, uzturēdama ES mēroga INFORM tīklu en komunikācijas speciālistiem.

Informācija par reģionālās attīstības programmām visās 28 ES dalībvalstīs atrodama Atlantā.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, rakstiet: regio-infopub@ec.europa.eu.

Iepazīstieties ar jaunāko Eirobarometra aptauju par ES reģionālo politiku iedzīvotāju izpratnē un uztverē pdf en (publicēta 2010. gada oktobrī).

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi