Navigation path

Additional tools

Informiranje o regionalnoj politici EU-a

U ovom odjeljku možete saznati više o pravilima informiranja i promidžbe za korisnike projekata u okviru regionalne politike EU-a za korisnike projekata u okviru regionalne politike EU-a i o tome što regije i Europska komisija rade kako bi informirale javnost o postignućima regionalne politike EU-a. To je glavna odgovornost država članica i regija EU-a, dok Komisija pruža potporu službenicima nadležnima za komunikaciju u području regionalne politike EU-a potičući mrežu INFORM rasprostranjenu diljem EU-a koja okuplja službenike nadležne za komunikaciju.

Informacije o programima regionalnog razvoja u svih 27 država članica EU-a dostupne su u Atlasu.

Za dodatne informacije obratite se na adresu e-pošte regio-infopub@ec.europa.eu.

Zakonodavni paket kohezijske politike 2014. – 2020. objavljen je 6. listopada: možete pronaći odredbe povezane s informiranjem i komunikacijom u dokumentu COM(2011) 615 završna verzija pdf, člancima 105. – 107. i Prilogu V.

Proučite posljednje istraživanje Eurobarometra na temu "Svijest građana i njihovo shvaćanje regionalne politike EU-a" pdf (objavljeno u listopadu 2010).

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji