Navigation path

Additional tools

ELi regionaalpoliitikast teavitamine

Käesolevas jaotises saate lisateavet teavitamis- ja avalikustamiseeskirjadest ELi regionaalpoliitika projektide toetusesaajatele en ning selle kohta, mida teevad piirkonnad ja Euroopa Komisjon ELi regionaalpoliitika tulemuste de en fr avalikustamiseks. Seejuures on peamine vastutus ELi liikmesriikidel ja piirkondadel, komisjon toetab ELi regionaalpoliitika teabeametnikke, ergutades kogu ELi hõlmavat teabeametnike võrgustikku INFORM en.

Teave ELi kõigi 28 liikmesriigi regionaalarengu kavade kohta on saadaval Atlases.

Täiendava teabe saamiseks võtke palun ühendust: regio-infopub@ec.europa.eu.

Tutvuge uusima Eurobaromeetriga „Kodanike teadlikkus ja ELi regionaalpoliitikast arusaamine” pdf en (ilmunud oktoobris 2010).

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis