Navigation path

Additional tools

Strukturiran dialog s partnerji na ravni Unije

Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko vodi strukturiran dialog s partnerji na ravni EU, s katerim želi kohezijsko politiko približati državljanom ter zagotoviti neformalno in pregledno razpravo z deležniki s področja kohezijske politike, kot to določa člen 11 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o partnerstvu.

Namen in preglednost

Strukturiran dialog zajema organizacijo rednih dogodkov, ki omogočajo neformalno izmenjavo mnenj med Komisijo in udeleženci dialoga, ki zastopajo partnerje na evropski ravni.

Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko močno spodbuja člane strokovne skupine za strukturirani dialog, da se prijavijo v register Evropske komisije za preglednost.

Udeleženci strukturiranega dialoga

V strukturiranem dialogu sodelujejo:

 • evropsko socialno-ekonomski partnerji,
 • nevladne organizacije (okoljske, družbene, romske, za enakost spolov ...),
 • združenja in mreže, ki zastopajo lokalne in regionalne organe.

Vse te organizacije delujejo na evropski ravni in dobro poznajo kohezijsko politiko. Pri izbiri udeležencev se, kolikor je to mogoče, upošteva načelo enakomerne geografske zastopanosti in reprezentativnosti.

Seznam organizacij en xls

Sestanki

19/09/2013

Agenda pdf pdf

Draft Guidance on Community-led Local Development (CLLD) in the ESI Funds pdf pdf

Presentation on the draft fiche on the delegated act on the European code of conduct on partnership (ECCP) pdf ppt

Presentation on the draft guidance on community-led local development 2014-2020 for local actors pdf ppt

Minutes of the meeting pdf pdf

05/02/2013

Agenda pdf pdf

Structured dialogue meeting on partnership and the European code of conduct on partnership (ECCP) under cohesion policy 2014-2020 pdf pdf

The fiche on the European code of conduct on partnership Article 5.3 of the CPR - Presentation pdf pdf

The fiche on the European code of conduct on partnership pdf pdf

Minutes of the meeting pdf pdf

14/09/2012

Agenda pdf pdf

Panel 1

 • The partnership principle in the implementation of the CSF funds - Elements for a European Code of Conduct pdf pdf
 • Bankwatch: Partnership, an evolving concept - Principles and practice pdf pdf
 • EAPN presentation pdf pdf
 • SFteam for Sustainable Future: Multilevel Governance and Partnership: the European Code of Conduct pdf pdf - Background document pdf pdf
 • UEAPME - Structured Dialogue with Associations pdf pdf - Position paper pdf pdf
 • WWF: NGO´s expectations towards partnership and multi-level governance pdf pdf

Panel 2

 • The 2014-2020 Cohesion policy: territories with geographic specificities pdf pdf
 • Assembly of European Regions: Structured Dialogue EU Cohesion Policy 2012-2020 - State of Play pdf pdf - Speech by Pascal Goergen pdf pdf - Common Strategic Framework 2014-2020: Contribution by the AER to the EC Staff working document pdf pdf
 • Eurocities: Elements for a European Code of Conduct on Partnership pdf pdf - Comments on Common Strategic Framework pdf pdf - Comments on the draft structural funds regulations pdf pdf

Panel 3

 • Presentation on the Common Strategic Framework 2014- 2020 pdf pdf
 • CEEP presentation pdf pdf
 • ETUC: EU cohesion policy 2014-2020 - state of play pdf pdf
 • REVES: Comments on the Common Strategic Framework 2014- 2020 pdf pdf - Position paper pdf pdf

Minutes of the meeting pdf pdf

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji