Navigation path

Additional tools

Djalogu strutturat ma' msieħba fil-livell tal-Unjoni

Id-Direttorat Ġenerali għall-politika reġjonali u urbana qed imexxi djalogu strutturat mal-imsieħba fil-livell tal-UE sabiex iqarreb il-politika ta’ koeżjoni lejn iċ-ċittadini u jiżgura djalogu informali u trasparenti mal-partijiet interessati li joperaw fil-qasam tal-politika ta’ Koeżjoni skont l-Artikolu 11 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar is-sħubija.

Għanijiet u trasparenza

Id-djalogu strutturat jinvolvi l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti regolari biex jiġi żgurat skambju informali ta’ fehmiet bejn il-Kummissjoni u l-membri li jirrappreżentaw l-imsieħba fil-livell Ewropew.

Id-Direttorat Ġenerali għall-politika reġjonali u urbana jħeġġeġ bil-qawwa l-membri tal-grupp ta’ esperti tad-djalogu strutturat biex jirreġistraw fir-Reġistru tat-Trasparenza tal-Kummissjoni.

Membri tad-djalogu strutturat

L-organizzazzjonijiet li attwalment jipparteċipaw fid-djalogu strutturat huma:

 • Imsieħba soċjoekonomiċi Ewropej,
 • Organizzazzjonijiet mhux governattivi (ambjentali, soċjali, ir-Roma, is-sess,...),  
 • Assoċjazzjonijiet u netwerks li jirrappreżentaw l-awtoritajiet lokali u reġjonali.

Dawn l-organizzazzjonijiet jaħdmu fil-livell Ewropew u jkollhom għarfien profond tal-politika ta’ Koeżjoni. Il-parteċipazzjoni tagħhom tqis, sa fejn hu possibbli, il-kopertura ġeografika u rappreżentattività.

Lista ta 'organizzazzjonijiet en xls

Laqgħat

19/09/2013

Agenda pdf pdf

Draft Guidance on Community-led Local Development (CLLD) in the ESI Funds pdf pdf

Presentation on the draft fiche on the delegated act on the European code of conduct on partnership (ECCP) pdf ppt

Presentation on the draft guidance on community-led local development 2014-2020 for local actors pdf ppt

Minutes of the meeting pdf pdf

05/02/2013

Agenda pdf pdf

Structured dialogue meeting on partnership and the European code of conduct on partnership (ECCP) under cohesion policy 2014-2020 pdf pdf

The fiche on the European code of conduct on partnership Article 5.3 of the CPR - Presentation pdf pdf

The fiche on the European code of conduct on partnership pdf pdf

Minutes of the meeting pdf pdf

14/09/2012

Agenda pdf pdf

Panel 1

 • The partnership principle in the implementation of the CSF funds - Elements for a European Code of Conduct pdf pdf
 • Bankwatch: Partnership, an evolving concept - Principles and practice pdf pdf
 • EAPN presentation pdf pdf
 • SFteam for Sustainable Future: Multilevel Governance and Partnership: the European Code of Conduct pdf pdf - Background document pdf pdf
 • UEAPME - Structured Dialogue with Associations pdf pdf - Position paper pdf pdf
 • WWF: NGO´s expectations towards partnership and multi-level governance pdf pdf

Panel 2

 • The 2014-2020 Cohesion policy: territories with geographic specificities pdf pdf
 • Assembly of European Regions: Structured Dialogue EU Cohesion Policy 2012-2020 - State of Play pdf pdf - Speech by Pascal Goergen pdf pdf - Common Strategic Framework 2014-2020: Contribution by the AER to the EC Staff working document pdf pdf
 • Eurocities: Elements for a European Code of Conduct on Partnership pdf pdf - Comments on Common Strategic Framework pdf pdf - Comments on the draft structural funds regulations pdf pdf

Panel 3

 • Presentation on the Common Strategic Framework 2014- 2020 pdf pdf
 • CEEP presentation pdf pdf
 • ETUC: EU cohesion policy 2014-2020 - state of play pdf pdf
 • REVES: Comments on the Common Strategic Framework 2014- 2020 pdf pdf - Position paper pdf pdf

Minutes of the meeting pdf pdf

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a