Navigation path

Additional tools

Strukturēts dialogs ar partneriem Eiropas Savienības līmenī

Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts ES līmenī uztur strukturētu dialogu ar partneriem, lai kohēzijas politiku tuvinātu iedzīvotājiem un gādātu par to, ka saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 11. pantu, kurā runāts par partnerību, pastāv neformāls un caurskatāms dialogs ar ieinteresētajām personām, kas strādā kohēzijas jomā.

Mērķi un pārredzamība

Strukturētais dialogs izpaužas kā regulāra tādu pasākumu rīkošana, kuros notiek neformāla viedokļu apmaiņa starp Eiropas Komisiju un personām, kas partnerus pārstāv ES līmenī.

Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts strukturētā dialoga ekspertu grupu dalībniekiem ļoti iesaka reģistrēties Eiropas Komisijas Pārredzamības reģistrā.

Strukturētā dialoga dalībnieki

Pašlaik strukturētajā dialogā piedalās šāda veida organizācijas:

 • Eiropas sociālekonomiskie partneri;
 • nevalstiskās organizācijas (vides aizsardzība, sociālie jautājumi, romi, dzimumu līdztiesība u.c.);
 • apvienības un tīkli, kas pārstāv vietējās un reģionālās pašvaldības.

Visas šīs organizācijas strādā Eiropas līmenī un labi pārzina kohēzijas politiku. Atlasot dalībniekus, iespēju robežās tiek nodrošināts, lai būtu pārstāvēti visi reģioni un visas interešu grupas.

Organizāciju sarakstu en xls

Sanāksmes

19/09/2013

Agenda pdf pdf

Draft Guidance on Community-led Local Development (CLLD) in the ESI Funds pdf pdf

Presentation on the draft fiche on the delegated act on the European code of conduct on partnership (ECCP) pdf ppt

Presentation on the draft guidance on community-led local development 2014-2020 for local actors pdf ppt

Minutes of the meeting pdf pdf

05/02/2013

Agenda pdf pdf

Structured dialogue meeting on partnership and the European code of conduct on partnership (ECCP) under cohesion policy 2014-2020 pdf pdf

The fiche on the European code of conduct on partnership Article 5.3 of the CPR - Presentation pdf pdf

The fiche on the European code of conduct on partnership pdf pdf

Minutes of the meeting pdf pdf

14/09/2012

Agenda pdf pdf

Panel 1

 • The partnership principle in the implementation of the CSF funds - Elements for a European Code of Conduct pdf pdf
 • Bankwatch: Partnership, an evolving concept - Principles and practice pdf pdf
 • EAPN presentation pdf pdf
 • SFteam for Sustainable Future: Multilevel Governance and Partnership: the European Code of Conduct pdf pdf - Background document pdf pdf
 • UEAPME - Structured Dialogue with Associations pdf pdf - Position paper pdf pdf
 • WWF: NGO´s expectations towards partnership and multi-level governance pdf pdf

Panel 2

 • The 2014-2020 Cohesion policy: territories with geographic specificities pdf pdf
 • Assembly of European Regions: Structured Dialogue EU Cohesion Policy 2012-2020 - State of Play pdf pdf - Speech by Pascal Goergen pdf pdf - Common Strategic Framework 2014-2020: Contribution by the AER to the EC Staff working document pdf pdf
 • Eurocities: Elements for a European Code of Conduct on Partnership pdf pdf - Comments on Common Strategic Framework pdf pdf - Comments on the draft structural funds regulations pdf pdf

Panel 3

 • Presentation on the Common Strategic Framework 2014- 2020 pdf pdf
 • CEEP presentation pdf pdf
 • ETUC: EU cohesion policy 2014-2020 - state of play pdf pdf
 • REVES: Comments on the Common Strategic Framework 2014- 2020 pdf pdf - Position paper pdf pdf

Minutes of the meeting pdf pdf

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi