Navigation path

Additional tools

Struktureeritud dialoog partneritega Euroopa Liidu tasandil

Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat korraldab struktureeritud dialoogi ELi tasandi partneritega, et tuua ühtekuuluvuspoliitika kodanikele lähemale ning tagada mitteametlik ja läbipaistev dialoog ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas tegutsevate sidusrühmadega vastavalt partnerlust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklile 11.

Eesmärgid ja läbipaistvus

Struktureeritud dialoogiga kaasneb korrapäraste ürituste korraldamine, mis tagab mitteametliku arvamuste vahetamise komisjoni ja Euroopa tasandi partnereid esindavate liikmete vahel.

Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat julgustab struktureeritud dialoogi eksperdirühma liikmete registreerimist komisjoni läbipaistvusregistris.

Struktureeritud dialoogis osalejad

Struktureeritud dialoogis osalevad hetkel järgmised organisatsioonid:

 • Euroopa sotsiaal-majanduslikud partnerid;
 • valitsusvälised organisatsioonid (keskkonnaküsimuste, sotsiaalküsimuste, romade küsimuste, soolise võrdõiguslikkusega tegelevad organisatsioonid, …);
 • kohalikke ja piirkondlikke asutusi esindavad ühendused ja võrgustikud.

Kõik need organisatsioonid töötavad Euroopa tasandil ja neil on põhjalikud teadmised ühtekuuluvuspoliitikast. Nende osaluse puhul võetakse võimaluste piires arvesse geograafilist katvust ja esindatust.

Lista de las organizaciones en xls

Koosolekud

19/09/2013

Agenda pdf pdf

Draft Guidance on Community-led Local Development (CLLD) in the ESI Funds pdf pdf

Presentation on the draft fiche on the delegated act on the European code of conduct on partnership (ECCP) pdf ppt

Presentation on the draft guidance on community-led local development 2014-2020 for local actors pdf ppt

Minutes of the meeting pdf pdf

05/02/2013

Agenda pdf pdf

Structured dialogue meeting on partnership and the European code of conduct on partnership (ECCP) under cohesion policy 2014-2020 pdf pdf

The fiche on the European code of conduct on partnership Article 5.3 of the CPR - Presentation pdf pdf

The fiche on the European code of conduct on partnership pdf pdf

Minutes of the meeting pdf pdf

14/09/2012

Agenda pdf pdf

Panel 1

 • The partnership principle in the implementation of the CSF funds - Elements for a European Code of Conduct pdf pdf
 • Bankwatch: Partnership, an evolving concept - Principles and practice pdf pdf
 • EAPN presentation pdf pdf
 • SFteam for Sustainable Future: Multilevel Governance and Partnership: the European Code of Conduct pdf pdf - Background document pdf pdf
 • UEAPME - Structured Dialogue with Associations pdf pdf - Position paper pdf pdf
 • WWF: NGO´s expectations towards partnership and multi-level governance pdf pdf

Panel 2

 • The 2014-2020 Cohesion policy: territories with geographic specificities pdf pdf
 • Assembly of European Regions: Structured Dialogue EU Cohesion Policy 2012-2020 - State of Play pdf pdf - Speech by Pascal Goergen pdf pdf - Common Strategic Framework 2014-2020: Contribution by the AER to the EC Staff working document pdf pdf
 • Eurocities: Elements for a European Code of Conduct on Partnership pdf pdf - Comments on Common Strategic Framework pdf pdf - Comments on the draft structural funds regulations pdf pdf

Panel 3

 • Presentation on the Common Strategic Framework 2014- 2020 pdf pdf
 • CEEP presentation pdf pdf
 • ETUC: EU cohesion policy 2014-2020 - state of play pdf pdf
 • REVES: Comments on the Common Strategic Framework 2014- 2020 pdf pdf - Position paper pdf pdf

Minutes of the meeting pdf pdf

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis