Navigation path

Additional tools

Struktureret dialog med partnere på EU-plan

Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik gennemfører en struktureret dialog med partnere på EU-plan for at bringe samhørighedspolitikken tættere på borgerne og sikre en uformel og åben dialog med interesserede parter inden for samhørighedspolitikken i henhold til artikel 11 i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om partnerskab.

Mål og åbenhed

Den strukturerede dialog omfatter regelmæssige arrangementer, der skal sikre en uformel udveksling af synspunkter mellem Kommissionen og medlemmer, som repræsenterer partnere på europæisk plan.

Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik opfordrer kraftigt medlemmerne af ekspertgruppen for den strukturerede dialog til at registrere sig i Kommissionens åbenhedsregister.

Medlemmer af den strukturerede dialog

De deltagende organisationer i den strukturerede dialog er i øjeblikket:

 • Europæiske arbejdsmarkedsparter
 • Ikke-statslige organisationer (inden for miljø, sociale spørgsmål, romaer, kønsspørgsmål …)
 • Sammenslutninger og netværk, som repræsenterer lokale og regionale myndigheder.

Alle disse organisationer arbejder på europæisk plan og har indgående kendskab til samhørrighedspolitikken. Deres deltagelse tager så vidt muligt højde for geografisk dækning og repræsentativitet.

Liste over organisationer en xls

Møder

19/09/2013

Agenda pdf pdf

Draft Guidance on Community-led Local Development (CLLD) in the ESI Funds pdf pdf

Presentation on the draft fiche on the delegated act on the European code of conduct on partnership (ECCP) pdf ppt

Presentation on the draft guidance on community-led local development 2014-2020 for local actors pdf ppt

Minutes of the meeting pdf pdf

05/02/2013

Agenda pdf pdf

Structured dialogue meeting on partnership and the European code of conduct on partnership (ECCP) under cohesion policy 2014-2020 pdf pdf

The fiche on the European code of conduct on partnership Article 5.3 of the CPR - Presentation pdf pdf

The fiche on the European code of conduct on partnership pdf pdf

Minutes of the meeting pdf pdf

14/09/2012

Agenda pdf pdf

Panel 1

 • The partnership principle in the implementation of the CSF funds - Elements for a European Code of Conduct pdf pdf
 • Bankwatch: Partnership, an evolving concept - Principles and practice pdf pdf
 • EAPN presentation pdf pdf
 • SFteam for Sustainable Future: Multilevel Governance and Partnership: the European Code of Conduct pdf pdf - Background document pdf pdf
 • UEAPME - Structured Dialogue with Associations pdf pdf - Position paper pdf pdf
 • WWF: NGO´s expectations towards partnership and multi-level governance pdf pdf

Panel 2

 • The 2014-2020 Cohesion policy: territories with geographic specificities pdf pdf
 • Assembly of European Regions: Structured Dialogue EU Cohesion Policy 2012-2020 - State of Play pdf pdf - Speech by Pascal Goergen pdf pdf - Common Strategic Framework 2014-2020: Contribution by the AER to the EC Staff working document pdf pdf
 • Eurocities: Elements for a European Code of Conduct on Partnership pdf pdf - Comments on Common Strategic Framework pdf pdf - Comments on the draft structural funds regulations pdf pdf

Panel 3

 • Presentation on the Common Strategic Framework 2014- 2020 pdf pdf
 • CEEP presentation pdf pdf
 • ETUC: EU cohesion policy 2014-2020 - state of play pdf pdf
 • REVES: Comments on the Common Strategic Framework 2014- 2020 pdf pdf - Position paper pdf pdf

Minutes of the meeting pdf pdf

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!