Navigation path

Additional tools

Analizy

Sprawozdania

Sprawozdania dotyczące spójności

Polityka spójności sprawdziła się jako wsparcie rozwojowe dla regionów Unii Europejskiej, ale w nadchodzących latach stanie przed nowymi wyzwaniami. Takie są ustalenia zawarte w najnowszym sprawozdaniu Komisji Europejskiej dotyczącym spójności gospodarczej i społecznej.

Pełne sprawozdanie dotyczące spójności jest publikowane co trzy lata; w okresie pośrednim publikowane są sprawozdania w sprawie postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej.

Sprawozdania dotyczące funduszy strukturalnych

Wyniki średniookresowej weryfikacji dodatkowości 2007-2013

  • Komunikat Komisji: Wyniki średniookresowej weryfikacji dodatkowości 2007-2013 - COM(2013) 104
    Pełny tekst w Eur-Lex

Sprawozdania roczne Funduszu Spójności

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA)

Inne sprawozdania

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe