Navigation path

Additional tools

Leidiniai

Žurnalas „Panorama“ - Kartą per tris mėnesius leidžiamas žurnalas apie regionų plėtros subjektus

Šis žurnalas taip pat leidžiamas anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Jei norite gauti elektroninę žurnalo versiją, užsiregistruokite mūsų prenumeratos sąraše.
Panorama 49

Nr 49. - 2014 M. vasara - Partnerysčių kūrimas

Žurnalo „Panorama” vasaros leidimas siūlo naujausias žinias apie partnerystės susitarimų priėmimo pažangą. Jame išsamiai aptartas pirmasis priimtas susitarimas su Danija, pateikiamas interviu su Danijos vadovaujančiųjų institucijų vadovais. Taip pat apžvelgiame dešimt plėtros metų – leidime rasite bendrą 2004 m. į Europos Sąjungą įstojusių valstybių narių pažangos apžvalgą ir aptarimą, kokios naudos jos gavo iš sanglaudos politikos.

Be to, šiame leidime aptariame naujas svarbias valdymo gaires ir priemones, skirtas kovai su sukčiavimu; lankomės regionų komiteto, švenčiančio 20-ąjį jubiliejų, užkulisiuose; pasakojame apie Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo paramą pakrančių įmonėms ir bendruomenėms; taip pat siūlome paskaityti reportažą iš Medeljine vykusio šių metų Pasaulio urbanistinio forumo, kuriame lankėsi komisaras J. Hahn.

Kaip ir ankstesniuose leidimuose, mūsų skaitytojai dalyvauja diskusijoje skyriuje „Savais žodžiais”, kuriame valstybių narių, Europos regionų ir asociacijų atstovai pareiškia savo nuomonę apie reformą ir finansavimo naujojo laikotarpio viltis. Be to, pateiktos ir įprastos naujienos bei pagrindiniai projektai iš visos ES.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 48p. (6MB)

Panorama 48

Nr 48. - 2013 m. žiema - 2014-2020 m. sanglaudos politika - Pagreitis didėja

Žurnalo „Panorama“ žiemos leidimo tema yra reformuota 2014–2020 m. sanglaudos politika ir jos reikšmė visoms suinteresuotosioms šalims. Išskirtiniame interviu Europos Komisijos prezidentas paaiškina, kaip reformuota sanglaudos politika padės skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą ir pasiekti strategijos „Europe2020“ tikslus.

Mūsų skaitytojai taip pat dalyvauja diskusijoje išplėstame skyriuje „Savais žodžiais“, kuriame valstybių narių, Europos regionų ir asociacijų atstovai pareiškia savo nuomonę apie reformą ir naujo finansavimo laikotarpio viltis.

Kituose šio leidimo skyriuose aprašome pagrindinius reformos punktus ir teminius prioritetus; apibūdiname biudžeto patvirtinimo procesą Europos Parlamento požiūriu; pateikiame informaciją, kaip prašyti finansavimo ir apžvelgiame komunikacijos strategijas ir įsipareigojimus. Be to, pateiktos ir įprastos naujienos bei pagrindiniai projektai iš visos ES.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl svpdf 48p. (6MB)

Panorama 47

Nr 47. - 2013 m. rugpjūtis - Ekoinovacijos: ES regionų pradininkai juda žaliosios ekonomikos link

Žurnalo „Panorama“ rudens numerį jau galima rasti internete. Pagrindinė tema – kaip ES regionuose sekasi diegti ekologines inovacijas. Dėl paramos iš ES struktūrinių ir investicijų fondų skatinamas spartus bei tvarus augimas vykdant šiame straipsnyje aprašytus aplinkos tausojimo ir efektyvaus energijos vartojimo projektus. Keliuose straipsniuose apžvelgti kai kurie svarbiausi praktiniai ir kitokie seminarai, šiais metais suorganizuoti per renginį OPEN DAYS, kurių temos siejasi tiek su OPEN DAYS universiteto meistriškumo kursais, tiek su santykiais tarp ES ir Kinijos bei Japonijos.

Šiame numeryje taip pat rasite makroregioninių strategijų, padedančių koordinuoti Dunojaus ir Baltijos jūros regionuose vykdomus projektus, apžvalgą, naujausią informaciją apie paramą iš ES struktūrinių fondų teikiant pagalbą nelaimės atvejais ir 2007–2013 m. laikotarpio ex post vertinimo paaiškinimą. Be to, pateiktos ir įprastos naujienos bei pagrindiniai projektai iš visos ES.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 46

Nr 46. - 2013 M. vasara - „Panorama“ sveikina Kroatiją

2013 m. žurnalo "Panorama" vasaros leidimas jau pasiekiamas internete anglų, prancūzų ir vokiečių k. Žurnale rasite 6 puslapių straipsnį apie Kroatijos stojimą į ES, kuriame apžvelgiamos stojimo proceso ypatybės, pristatomos svarbiausios Kroatijos pramonės šakos, pateikiami sėkmingai įgyvendintų projektų pavyzdžiai ir interviu su Branko Grčić, ministro pirmininko pavaduotoju ir regioninės plėtros ir ES fondų ministru.

Kitame straipsnyje apžvelgiamas bendro audito procesas, kurį vykdo Europos Komisija ir nacionalinės institucijos, siekiant užtikrinti, kad Sanglaudos politikos fondo lėšos būtų naudojamos tinkamai. Žurnale taip pat pateikiama neseniai paskelbtos Sanglaudos politikos strategijos ataskaitos apžvalga, aptariamas spalio mėn. organizuojamas renginys OPEN DAYS ir pateikiama valstybės pagalbos nuostatų apžvalga.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 45

Nr 45. - 2013. m. pavasaris - Bendruomenių būrimas

Šio leidimo pagrindinė tema – sanglaudos politikos vaidmuo grąžinant Europos ekonomikos augimą. Sanglaudos politika įgalina ES biudžeto investicijų valdymo mechanizmą, kuris skatina augimą ir konkurencingumą bei motyvuoja regionus savo pranašumus paversti kapitalu. Ateityje šis vaidmuo dar labiau išaugs siekiant įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus. Pagrindinis dėmesys bus sutelktas į tvaraus investavimo galimybes efektyviau išnaudojant ES, nacionalines ir regionines investicijas.

Kitos leidimo temos – ES TAIKOS programa, kuria siekiama sutaikyti susiskaldžiusias Šiaurės Airijos ir Airijos pasienio regiono bendruomenes, taip pat aptariama miestų svarba skatinant Europos ekonomikos augimą. Komisija neseniai sukūrė didelę gerų miesto plėtros pavyzdžių duomenų bazę, kurioje pateikiami išsamiai aprašyti projektai, galintys įkvėpti miestus, valdančiąsias institucijas ir kitas suinteresuotąsias šalis.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 44

Nr 44. - 2012 m. žiema - Laukiamo ekonomikos augimo Europos regionuose variklis

2012 m. žurnalo „Panorama“ žiemos leidimas „Pažangi specializacija“ jau pasiekiamas internete. Svarbiausia leidinio tema – 6 puslapių straipsnis apie pažangios specializacijos strategijas – regioninės ekonomikos augimo variklius. Straipsnyje analizuojami pažangios specializacijos apibrėžimai ir galimybės, S3 platformos teikiama parama ir 2012 m. rugsėjo mėn. Baryje dirbusios Europos komisijos darbo grupės ataskaitos, padėjusios Italijos regionams pasirengti naudoti šias strategijas 2014–2020 m. programos įgyvendinimo laikotarpiu.

Kita svarbi tema – išskirtinis interviu su Lenkijos regioninės plėtros ministre Elżbieta Bieńkowska. Ji pristato Lenkijos pažangą nuo priėmimo į Europos Sąjungą 2004 m., vystant infrastruktūrą, kuriant darbo vietas ir didinant BVP. Ministrė taip pat žvelgia į ateitį ir tikisi, kad kitu programos įgyvendinimo laikotarpiu bus daugiau investuojama į mokslinius tyrimus, inovacijas bei tvarios energijos ir transporto sprendimus.

Toliau analizuojama paskutinė „Eurobarometer“ suvestinė „Regionų apžvalga“ (angl. „A view from the regions“). Čia pateikti stebėtinai teigiami rezultatai apie gyvenimo kokybę ir ateities perspektyvas. Taip pat skelbiami nuotraukų konkurso „Europa mano regione“ laimėtojai bei pridedama didelio formato kelių konkurse dalyvavusių nuotraukų plakato įklija.

Dar pateikiama išankstinė „RegioStars 2014“ ir kitų sėkmingų ES regionuose vykdomų projektų profilių apžvalga.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 43

Nr 43. - 2012 m. rugpjūtis - Investavimas į regionus - Finansinių priemonių naudojimas regioninės politikos paramai teikti

Vienas iš novatoriškų būdų ES regioninės politikos veiksmingumui ir efektyvumui gerinti – finansinių priemonių naudojimas. Šie pagalbiniai mechanizmai – nuo finansų inžinerijos metodų iki techninės pagalbos priemonių – gali padėti pritraukti papildomų lėšų, patirties bei žinių.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 42

Nr 42. - 2012 M. vasara - Partnerystė sanglaudos politikoje - Šio pagrindinio principo įgyvendinimo stiprinimas

Sėkmingo ES struktūrinių fondų naudojimo pagrindas yra skirtingų lygių partnerystė su vietiniais atstovais planuojant, įgyvendinant ir vertinant programas. Norint gauti didžiausią naudą ir užtikrinti efektyviausią ES išteklių panaudojimą reikia kaupti ir sujungti skirtingų partnerių patirtį.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 41

Nr 41. - 2012 m. pavasaris - Siekiant rezultatų - Puikiai suderinta sanglaudos politika

Pagrindinis naujojo požiūrio į sanglaudos politiką, kurią pristatėme 2011 m. spalio mėn., tikslas – užtikrinti, kad politika būtų labiau grindžiama nuovokumo ir sutelktumo principais. Taip sanglaudos politika galėtų tapti esmine Europos Sąjungos investavimo strategija po 2013 m. ir pagrindine priemone užtikrinant darbo vietas ir augimą – svarbiausius ES ekonomikos augimo strategijos „Europa 2020“ tikslus.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 40

Nr 40. - 2011/2012 m. žiema - 2014-2020 m. sanglaudos politika Investavimas į Europos regionus

Spalio mėnesį paskelbti Komisijos pasiūlymai dėl sanglaudos politikos po 2013 m. Šiame "Panorama" leidinyje apžvelgsime pasiūlymus bei kai kurių suinteresuotųjų šalių komentarus.

Šis naujas požiūris į sanglaudos politiką atsirado tokiu metu, kai ekonomikos augimas gyvybiškai reikalingas visose ES valstybėse narėse. Šiuo metu, labiau nei bet kada, Europai būtina investuoti visais lygiais, kurie padėtų suaktyvinti jos ekonomikos potencialą ir kurti darbo vietas.

Sanglaudos politika apima daugiau nei 350 milijardų eurų, t. y. vieną trečiąją viso ES biudžeto, todėl manome, kad ji turėtų tapti pagrindiniu instrumentu siekiant šio tikslo.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 39

Nr 39. - m. rugpjūtis : 2020 m. Regioninės politikos vaidmuo Europos ateityje

Šiame „Panoramos“ leidinyje nagrinėjamas regioninės politikos vaidmuo padedant valstybėms narėms siekti Europos Sąjungos strategijos „Europa 2020“ tikslų, užtikrinant aukštą užimtumo lygį, našumą ir socialinę sanglaudą.

Strategijoje „Europa 2020“ daugiausia dėmesio skiriama trims tarpusavyje susijusioms pažangaus, tvaraus ir integracinio vystymosi sritims. Šis integruotas požiūris skirtas įveikti svarbiausiems iššūkiams, su kuriais susiduria Europa – tiek dabartiniams, tiek būsimojo dešimtmečio, kaip antai senstanti visuomenė, nepakankamai kvalifikuota darbo jėga, padidėjęs naujovių poreikis, ekonomikos augimo ir aplinkos būklės blogėjimo ryšys bei energijos saugumas.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 28p. (3MB)

Panorama 38

Nr 38. - 2011 M. Vasara : Europos jungtys - Transporto ir regioninė politika

Transportas yra kur kas daugiau nei nuvykimas iš vienos vietos į kitą: tai ES lėšomis remiami ir plėtojami tinklai, kuriais skatinamas ekonominis augimas, tvarumas ir svarbiausių paslaugų pasiekiamumas. Šiame „Panoramos“ žurnalo numeryje mes apžvelgsime bendrą situaciją nuo greitųjų geležinkelių, jungiančių vieną šalį su kita, iki aplinkai tinkamų miesto transporto sistemų.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (3MB)

Panorama 37

Nr. 37 - 2011 m. pavasaris: ES Dunojaus regiono strategija - Vieningas bendrų iššūkių sprendimas

Maždaug 2 850 km ilgio Dunojus yra antroji pagal ilgį Europos upė, jungianti Juodąjį mišką su Juodąja jūra. Ji teka per dešimtį valstybių, o jos baseine yra dar keturios šalys. Šioje upėje gausu hidroelektrinių, ji yra europinis transporto koridorius ir teikia prieglobstį kai kuriems rečiausiems Europos gyvūnams ir augalams. Dunojui keliami reikalavimai dažnai prieštarauja vienas kitam, o jų sprendimui poveikį turi ir regiono politiniai pokyčiai.

de en fr pdf 28p. (5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf

bs hr mo sr uk pdf

Panorama 36

Nr. 36 - 2010-2011 m. žiema : Pažangus, tvarus ir integracinis augimas - Penktoji ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaita

Paskelbus strategiją „Europa 2020“, ES įgijo ilgalaikę socialinės rinkos ekonomikos viziją. 2010 m. birželį patvirtintos strategijos tikslas yra padėti Europai per artimiausią dešimtmetį sėkmingai įveikti ekonominę krizę ir užtikrinti, kad šalys narės eitų tvaraus ekonomikos augimo keliu gerovės ir socialinės pažangos link.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (5MB)

Panorama 35

Nr. 35 - 2010 m. rugpjūtis : Didesnės socialinės įtraukties link – regioninės politikos indėlis

ES paskelbė 2010-uosius kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais. Atsižvelgdami į minėtas problemas, šiame „Panoramos“ leidinyje apžvelgiame, kaip regioninės politikos finansuojami veiksmai padeda siekti ES iškeltų tikslų kurti įtraukią ir produktyvią visuomenę.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama OD2010

Nr. 34 - 2010 m. vasara : Regioninė politika – integruotas požiūris 360° vaizdas

Pastaraisiais metais diskusijose apie Europos sanglaudos politiką susitelkta ties jos teikiama nauda, taikant „integruotą požiūrį“ į politikos formavimą. Bet ką tai reiškia iš tikrųjų? Šiame „Panoramos“ žurnalo numeryje ketinama paaiškinti, ką reiškia šis integruotas požiūris.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 33

Nr. 33 - 2010 m. pavasaris : Vertinant regioninę politiką - Įžvalgos ir rezultatai

Sanglaudos politikai 2000–2006 metų laikotarpiu ne tik teko trečdalis ES biudžeto išlaidų, tai taip pat buvo politika, sutikusi istorijos iššūkį ir padėjusi keisti istoriją. Po ES plėtros 2004 metais prisijungus 10 naujų narių kaip niekad anksčiau pagilėjo ekonominiai ir socialiniai skirtumai. Sanglaudos politika turėjo įveikti šį iššūkį, nepamiršdama kitų, „senosios“ 15 narių ES iššūkių.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 32

Nr. 32 - 2009-2010 m. žiema : Pranešant apie ES regioninę politiką - Tegul kalba pasiekimai

Milžiniškas biudžetas, ambicingos programos ir didelės apimties projektai – bet net ir tokiai įtakingai Europos Sąjungos politikos krypčiai, regioninei politikai, vis nepavyksta sulaukti pelnyto dėmesio. Šiame „Panoramos“ numeryje svarstysime, ar tinkamai vyksta komunikacija, nagrinėsime reglamentus, pagal kuriuos informacijos sklaidos veikla yra privaloma, iš arčiau pažvelgsime, kokiais būdais už komunikaciją atsakingi darbuotojai gali skleisti informaciją, ir nagrinėsime intriguojančius sėkmingos veiklos, kur kūrybingumas svarbesnis negu biudžetas, pavyzdžius.

de en fr pdf 28p. (4.5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (6.2MB)

Panorama 31

Nr. 31 - 2009 m. rugpjūtis : Klimato kaita – reagavimas regioniniu lygmeniu

62 proc. apklaustų europiečių mano, kad klimato kaita yra svarbiausia šiandienos pasaulio problema, grėsmė, kurią regioninė politika ir Europos Komisija vertina vienodai rimtai. ES, siekdama kovoti su klimato kaitos pasekmėmis ir sumažinti teršalų išmetimo lygį, imasi įvairių priemonių. „Panoramoje“ bus apžvelgiamos šios priemonės ir aptariama klimato kaitos reikšmė, taip pat būdai, kaip derinant strategijas ir vietoje priimamus sprendimus kovoti su jau išmestų teršalų poveikiu ir mažinti jų išmetimą ateityje.

de en fr pdf 28p. (3.8MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 30

Nr. 30 - 2009 m. vasara : ES strategija Baltijos jūros regionui – darnios ir šviesios ateities link

Didelė 8000 km ilgio Baltijos jūros pakrantės dalis priklauso aštuonioms valstybėms narėms, kurių kiekviena turi savo prioritetų ir rūpesčių, ekonominių poreikių ir politinių problemų. Daug kur sąvartyno duobe virtęs laivybos kelias – aplink tokią Baltijos jūrą gyvena beveik 100 mln. žmonių. Nepaisant ne vienus metus įgyvendinamų bendrų veiksmų, kuriais siekiama pagerinti jūros būklę, ji ir toliau prastėja, todėl valstybės narės kreipėsi į Komisiją prašydamos parengti realiai veikiančią strategiją, kuri užtikrintų geresnę regiono ateitį. „Pirmoji tokios rūšies strategija“.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 29

Nr. 29 - 2009 m. Pavaris : Kūrybiškumas ir inovacijos - Konkurencingumo skatinimas regionuose

2009 m. – Europos kūrybiškumo ir inovacijų metai iš naujo mėgins įkvėpti mąstyti apie tai, ką reiškia kūrybiškumas ir inovacijos, kaip šie dalykai prisideda prie mūsų asmeninio, ekonominio ir socialinio vystymosi. Idėja plati, sąvokos sunkiai apibrėžiamos. Nors ši sritis pritraukia vis daugiau tyrinėtojų, kol kas rezultatus vis dar sudėtinga įvertinti. Tačiau nėra jokių abejonių, kad jei ES nori išlikti konkurencinga ir skatinti bendras savo šalių narių vertybes, šiuos klausimus privalu nagrinėti.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos