Navigation path

Additional tools

Kiadványok

Panorama magazin - A regionális fejlesztés szereplőinek negyedéves magazinja

Ez a magazin angol, francia és német nyelven is megjelenik nyomtatásban. Ha meg szeretné rendelni a magazin elektronikus változatát, kérjük, iratkozzon fel a levelezőlistánkra.
Panorama 50

Nr 50. - Az innováció felé

A Panorama őszi kiadása számos különlegességgel ünnepli meg a magazin kiadásának 50. évfordulóját. Ezek között első helyen szerepel az a Johannes Hahn biztossal készített exkluzív interjú, amelyben áttekinti a hivatali ideje alatt a kohéziós politika területén bekövetkezett változásokat. A nemrégiben közzétett hatodik kohéziós jelentésről szóló részletes cikk azt vizsgálja, hogy a kohéziós politika hogyan segíti elő Európa kilábalását a gazdasági válságból és bátorítja az innovációt és a környezetbarát növekedést. A partnerségi megállapodások elfogadásával kapcsolatos legfrissebb hírek Görögországra fókuszálnak: az új befektetési időszakra történő felkészülésükről a görög fejlesztési és versenyképességi minisztérium egyik képviselője számol be.

Máshol az idei brüsszeli OPEN DAYS eseményről adunk előzetes beszámolót; áttekintjük az EU városfejlesztési menetrendjének előrehaladását; részletezzük az Európai Szociális Alap célkitűzéseit és bemutatjuk az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot (EGSZB).

Az egyedi 'Olvasói hozzászólások' rovatban különféle képviselők osztják meg a Panorama magazinnal és annak fejlődésével kapcsolatos gondolataikat. Ezenkívül megtalálható újságunkban a szokásos hírválogatás, valamint néhány, az EU különböző részein zajló projekt bemutatása.

de en fr pdf 48p. (3.5MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 48p. (6MB)

Panorama 49

Nr 49. - 2014. nyár - A partneri kapcsolatok kiépítése

A Panoráma magazin nyári kiadásában a partnerségi megállapodások elfogadásával kapcsolatos fejleményekről olvashat, részletesen megismerkedhet az első elfogadott – dán – megállapodással, amelyet kiegészít a dán irányító hatóságok vezetőivel készült interjú.Ezenkívül visszatekintünk tízéves növekedésünk történetére, átfogó vizsgálatnak alávetve a 2004 után csatlakozott tagállamok által elért eredményeket, illetve azt, hogy milyen előnyökkel szolgált számukra a kohéziós politika.

A kiadványban továbbá az új államigazgatási irányelvek fontosságáról is értekezünk, illetve számba vesszük a csalások visszaszorítására tervezett új módszereket, majd betekintünk a színfalak mögé, ahol a Régiók Bizottsága ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, megemlékezünk az Európai Tengerügyi és Halászati Alap munkájáról, amelyet a partmenti gazdaságok és közösségek támogatása érdekében tett, illetve áttekintjük a medellíni Városi Világfórum idei jelentését, amelyet Johannes Hahn biztos jelenlétében ismertettek.

Korábbi számainkhoz hasonlóan olvasóink most is hozzászólnak a vitához a „Személyes tapasztalatok” rovatban, amelyben az európai tagállamok, régiók és szervezetek képviselői osztják meg gondolataikat a reformmal kapcsolatban, és ismertetik az új finanszírozási időszakra vonatkozó reményeiket.Ezenkívül megtalálható újságunkban a szokásos hírválogatás, valamint néhány, az EU különböző részein zajló projekt bemutatása.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 48p. (6MB)

Panorama 48

Nr 48. - 2013. tél - A kohéziós politika 2014 és 2020 között - Növekvő lendülettel

A Panorama magazin téli kiadásának a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó megreformált kohéziós politika a fő témája, megvizsgálja ennek jelentőségét a különféle érintettek szempontjából. Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso exkluzív interjúban vázolja fel, milyen segítséget nyújt majd az új kohéziós politika a növekedésben és a munkahelyteremtésben, illetve az Európa 2020 stratégia céljainak elérésében.

Olvasóink is hozzászólnak a vitához a most nagyobb terjedelmű „Személyes tapasztalatok” rovatban: az európai tagállamok, régiók és szervezetek képviselői osztják meg gondolataikat a reformmal kapcsolatban, és ismertetik az új finanszírozási időszakra vonatkozó reményeiket.

Az új számban bemutatjuk a reform legfontosabb jellemzőit és tematikus prioritásait, ismertetjük a költségvetés jóváhagyási folyamatát az Európai Parlament szemszögéből, tájékoztatást nyújtunk a támogatásra való pályázás módjáról, illetve áttekintjük a kommunikációs stratégiákat és kötelezettségeket. Ezenkívül megtalálható benne a szokásos hírválogatás, valamint néhány, az EU különböző részein zajló projekt bemutatása.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl svpdf 48p. (6MB)

Panorama 47

Nr 47. - 2013. ósz - Ökoinnováció: Az EU régiói élen járnak a környezetbarát gazdaság felé történő elmozdulás terén

A Panorama magazin őszi kiadása már elérhető az interneten angolul, franciául és németül. A szám fő cikke az EU régióinak az ökoinnovációban betöltött vezető szerepéről szól. Az EU strukturális és befektetési alapjai a cikkben bemutatottakhoz hasonló környezetbarát és energiahatékony projektekkel segítik elő az intelligens és fenntartható fejlődést. Több írás ismerteti az idei OPEN DAYS rendezvényen sorra kerülő legfontosabb műhelyfoglalkozásokat és szemináriumokat, amelyeknek témája az OPEN DAYS University mesterkurzusától kezdve egészen az Európai Unió és Kína, illetve Japán között fennálló kapcsolatokig terjed.

A szám áttekintést nyújt a dunai és a balti régióban a projektek koordinálását elősegítő makroregionális stratégiákról, ismerteti a legfrissebb híreket az EU strukturális alapjainak a katasztrófák esetére nyújtott segítségéről, illetve bemutatja a 2007–2013 közötti időszak ex post értékelési eljárását. Ezenkívül megtalálható benne a szokásos hírválogatás, valamint néhány, az EU különböző részein zajló projekt bemutatása.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 46

Nr 46. - 2013. nyár - A Panorama üdvözli Horvátországot

A Panorama magazin 2013. nyári kiadása már elérhető az interneten angolul, franciául és németül. A szám központi eleme egy hatoldalas, Horvátország uniós csatlakozása alkalmából született rész. Ez áttekintést nyújt a csatlakozási folyamatról, ismerteti Horvátország legfontosabb iparágait, sikeres projektekre mutat be példát, továbbá tartalmaz egy interjút Branko Grčić miniszterelnök-helyettessel, regionális fejlesztési és uniós támogatási miniszterrel.

A másik fő téma a közös (az Európai Bizottság és a nemzeti hatóságok által végzett) auditálási eljárás, amely a kohéziós politika alapjainak szabályszerű elköltését vizsgálja. Hosszabb cikk foglalkozik a kohéziós politikáról nemrégiben közzétett stratégiai jelentéssel, olvasható a magazinban az októberi NYITOTT NAPOK nevű rendezvény előzetese, valamint az állami támogatásokra vonatkozó szabályok áttekintése.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 45

Nr 45. - 2013. tavasz - Bizalomépítés a közösségekben

Kiemelt témája a kohéziós politika szerepe Európa növekedési pályára való visszaállításában. A kohéziós politika az Európai Unió költségvetésének befektetési oldala, célja, hogy elősegítse a növekedést és a versenyképességet a helyi erősségekre építkezve. A jövőben még inkább hozzá fog járulni az „Europe 2020” stratégia céljainak megvalósításához, és a fenntartható beruházásokra összpontosít, az uniós, az országos és a regionális támogatás hatékonyabb felhasználásával.
Hosszú cikk ismerteti az EU PEACE programját is, amely az észak-írországi és Írország határ menti régiójában élő megosztott közösségek megbékélését szolgálja. Egy cikk a városok kulcsszerepéről szól: ők az európai gazdaság motorjai. Az Európai Bizottság nemrégiben hozta létre a bevált városfejlesztési módszerek kiterjedt adatbázisát. Ez részletes áttekintést nyújt azokról a projektekről, amelyek ösztönzőleg hathatnak a városokra, az irányító hatóságokra és más érintettekre.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 44

Nr 44. - 2012 . tél - Intelligens specializáció - A jövő gazdasági növekedésének hajtóereje Európa régióiban

A Panorama magazin 2012 téli, „Intelligens specializáció” című száma már elérhető az interneten. A szám egy hatoldalas cikk köré szerveződik, amely az intelligens specializációs stratégiákat mutatja be a regionális gazdasági fejlődés hajtóerejének szerepében. Az írás elemzi az intelligens specializáció meghatározását és lehetőségeit, az S3 platform nyújtotta segítséget, valamint beszámol az Európai Bizottság által 2012 szeptemberében Bariban megrendezett szakmai összejövetelről. Ez az olasz régióknak nyújtott segítséget abban, hogy felkészüljenek az említett stratégiáknak a 2014 és 2020 közötti programidőszakban történő használatára.

A másik fő cikk a lengyel regionális fejlesztési miniszterrel, Elżbieta Bieńkowskával készült interjú. A miniszter ismerteti a Lengyelország által a 2004-es EU-csatlakozás óta az infrastruktúra fejlesztése, a munkahelyteremtés és a GDP növelése terén elért sikereket. A jövőre is előretekint: szerinte a következő programidőszakban több forrás fog jutni a kutatásra, az innovációra, valamint a fenntartható energiára és közlekedési megoldásokra.

A magazin egy további cikke a legújabb, „A régiók szemszögéből” című Eurobarometer-felmérést elemzi. Az eredmények szerint a megkérdezettek meglepően pozitívan vélekednek az életminőségükről és a jövő kilátásairól. A magazin bemutatja az „Europe In My Region” (Európa a régiómban) című fotópályázat nyerteseit, és megtalálható a rengeteg pályamű egy részéből készült kihajtható mozaikposzter is.

A szám a Regiostars 2014 előzetesét is tartalmazza, továbbá válogatást közöl az Európai Unió különféle régióinak sikeres projektjeiből.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 43

Nr 43. - 2012. ósz -Befektetés a régiókban - A pénzügyi eszközök felhasználása a regionális politika támogatásában

Az EU regionális politikájának hatékonysága a pénzügyi instrumentumokkal innovatív módon fokozható. A támogató mechanizmusok, amelyek köre a pénzügyi tervezési technikáktól a technikai támogatási lehetőségekig terjed, további forrásokat is vonzani tudnak, illetve ki tudják használni a különböző partnerek tapasztalatát és szakértelmét.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 42

Nr 42. - 2012. nyár - Partnerség a kohéziós politikában - Az alapelv megvalósításának erősítése

Az EU strukturális alapjainak használata csak abban az esetben lehet sikeres, ha a helyi szereplők a tervezés, megvalósítás és értékelés különböző szintjein együttműködnek. A maximális hatás és az EU-források leghatékonyabb alkalmazásának érdekében a különböző partnerek szakértelmét hatékonyan kell használni és integrálni.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 41

Nr 41. - 2012. tavasz: - Eredmények célba vétele - A kohéziós politika finomhangolása

A kohéziós politika 2011 októberében ismertetett új megközelítésének egyik kiemelt célja az ésszerűbben kidolgozott és a kiemelt célokra összpontosító kohéziós politika megvalósítása. Ezáltal a kohéziós politika 2013 után az Európai Unió legfőbb beruházási stratégiája lehet, és központi szerepet játszhat a munkahelyek teremtésében, illetve a növekedés megvalósításában – vagyis az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 40

Nr 40. - 2011/2012 . tél - Kohéziós politika 2014 és 2020 között Befektetés Európa régióiba

Októberben a Bizottság ismertette a 2013 utáni kohéziós politikára vonatkozó javaslatait. A Panorama mostani számában áttekintést nyújtunk a javaslatokról, valamint néhány fontos szereplő megjegyzéseiről.

A kohéziós politika új megközelítésére most nagyon nagy szükség van, amikor az EU minden tagállamában kiemelt fontosságot kap a gazdasági növekedésre való törekvés. Soha nem volt még ennyire fontos, hogy Európa minden szinten megvalósítsa a szükséges befektetéseket, amelyek serkentik gazdasági potenciálját, és segítik a munkahelyek teremtését.

A kohéziós politika több mint 350 milliárd euró felett rendelkezik – ez az EU teljes költségvetésének egyharmadát jelenti –, és úgy gondoljuk, hogy ezért jelentősen hozzájárulhat ezen célok eléréséhez.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 39

Nr 39. - 2010. ósz - 2020 A regionális politika szerepe
Európa jövőjében

A Panorama mostani száma azt vizsgálja, hogy a regionális politika hogyan segíti a tagállamokat az Európa 2020 stratégia céljainak elérésében, illetve milyen szerepet játszik a magas szintű foglalkoztatottság, a termelékenység és a társadalmi kohézió biztosításában.

A 2020-as stratégia a növekedés három összekapcsolódó területére: az intelligens, a fenntartható és az inkluzív növekedésre koncentrál. Ez az integrált megközelítés azokkal a kihívásokkal foglalkozik, amelyekkel Európa jelenleg és az elkövetkező évtizedben szembenéz; ilyen például az elöregedő népesség, a nem megfelelően képzett munkaerő, a fokozott fejlesztés szükségessége, a gazdasági növekedés és a környezeti károk közötti kapcsolat, valamint az energiabiztonság.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 28p. (3MB)

Panorama 38

Nr 38. - 2011. nyár : Kössük össze Európát - Közlekedés és regionális politika

A közlekedés nem csupán azt jelenti, hogy egyik helyről eljutunk a másikra: az EU források által támogatott és fejlesztett hálózatokat is jelöli, amelyek segítenek biztosítani a gazdasági növekedést, a fenntarthatóságot és a létfontosságú szolgáltatásokat. A Panorama jelen kiadásában átfogó képet nyújtunk a közlekedésről – az országokat egymással összekötő, nagysebességű vasúttól egészen a környezetbarát városi közlekedési rendszerekig.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (3MB)

Panorama 37

Nr. 37 - 2011. tavasz : A duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia

A Duna mintegy 2850 km-es hosszával Európa második leghosszabb folyója, amely a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig húzódva tíz országon halad át, medencéjében pedig további négy ország fekszik. Vízerőművek, páneurópai közlekedési folyosó és Európa legritkább fajainak otthona – a folyóra nehezedő terhek gyakran egymással is ellentétesek, és a régióban lezajlott politikai változások is nyomot hagytak azon, hogy e kihívásokat hogyan próbálják kezelni.

de en fr pdf 28p. (5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf

bs hr mo sr uk pdf

Panorama 36

Nr. 36 - 2010. tél: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása

Az Európa 2020 stratégia birtokában most már a szociális piacgazdaságára vonatkozó hosszú távú jövőképpel is büszkélkedhet az EU. A 2010 júniusában elfogadott stratégia célja, hogy a következő évtized során Európa sikeresen ki tudjon lábalni a gazdasági válságból, miközben gondoskodik arról, hogy a tagállamok olyan fenntartható növekedési útra álljanak rá, amely az elkövetkező években jólétet és társadalmi fejlődést fog hozni számukra.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (5MB)

Panorama 35

Nr. 35 - 2010. ósz : Úton a nagyobb fokú társadalmi befogadás felé – A regionális politika szerepe

Az EU 2010-et a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének nyilvánította. A Panorama jelen számát e kérdéskör tárgyalására szánjuk, és közelebbről is megvizsgáljuk, hogy a regionális politika által finanszírozott fellépések miként mozdítják elő az EU befogadó és termelékeny társadalom létrehozására irányuló céljait.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama OD2010

Nr. 34 - 2010. nyár : Regionális politika integrált megközelítésben 360°-os körkép

Az utóbbi években az európai kohéziós politikáról folytatott viták gyújtópontjában a politikai döntéshozatal „integrált megközelítésének” előnyei álltak. De mit is értünk ezen valójában? A Panorama magazin e száma arra vállalkozik, hogy megmagyarázza, miről szól az integrált megközelítés.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 33

Nr. 33 - 2010. tavasz : A regionális politika értékelése - Nézetek és eredmények

A 2000 és 2006 közötti időszakra visszatekintve a kohéziós politikáról nemcsak azt mondhatjuk el, hogy ezen a területen került felhasználásra az EU költségvetésének egyharmada, de azt is, hogy mindenképpen olyan szakpolitikáról van szó, amely történelmi kihívással szembesült, és ugyanakkor nagyban hozzá is járult a történelmi változásokhoz. Az EU 10 új tagállammal való kibővítése (2004) minden eddiginél tovább mélyítette a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket. A politikának választ kellett találnia e kihívásra, anélkül hogy közben megfeledkezne a továbbra is az EU részét alkotó 15 „régi” tagállam lakosairól.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 32

Nr. 32 - 2009-2010. tél : Az uniós regionális politika kommunikálása - Hadd beszéljenek önmagukért az eredmények

Óriási költségvetés, ambiciózus programok és nagyszabású projektek – annak ellenére, hogy az Európai Unió igen befolyásos eleme, az európai regionális politika számára mind a mai napig komoly nehézséget jelent, hogy olyan láthatóságra és ismertségre tegyen szert, amilyet tulajdonképpen megérdemel. A Panorama mostani számában mérlegeljük a kommunikáció jelentőségét, megvizsgáljuk a kommunikációs tevékenységeket kötelezővé tevő szabályozásokat, részletesen áttekintjük, hogy a kommunikációs tisztviselők milyen módokon juttathatják el üzenetüket, és feltárjuk a sikeres tevékenységek néhány olyan figyelmet érdemlő példáját, amely a költségvetési források helyett inkább a kreativitásra támaszkodva valósult meg.

de en fr pdf 28p. (4.5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (6.2MB)

Panorama 31

Nr. 31 - 2009. ósz : Éghajlatváltozás – regionális szintű válaszok

A megkérdezett európaiak 62%-a szerint az éghajlatváltozás világunk jelenlegi legnagyobb problémája, és az ebben rejlő fenyegetést a regionális politika és az Európai Bizottság egésze is ugyanolyan komolyan veszi. Az EU különböző intézkedésekkel igyekszik biztosítani az éghajlatváltozás hatásaihoz való minél rugalmasabb alkalmazkodást, és csökkenteni a kibocsátások szintjét. A Panorama megvizsgálja az említett intézkedéseket, és mérlegeli az éghajlatváltozás következményeit, illetve azt, hogy a vonatkozó szakpolitikák és konkrét intézkedések segítségével hogyan sikerülhet megbirkózni az eddigi kibocsátások hatásával, és a jövőben hogyan mérsékelhető a kibocsátások szintje.

de en fr pdf 28p. (3.8MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 30

Nr. 30 - 2009. nyár : A balti-tengeri régióra vonatkozó európai uniós stratégia – út egy fenntartható, virágzó jövő felé

A Balti-tenger 8000 km-es partvonalának nagy részén nyolc ország osztozik: mindegyiknek megvannak a maga prioritásai és érdekei, gazdasági kényszerűségei és politikai aggályai. Tengeri kereskedelmi főútvonal, és gyakran sajnos szemétlerakó is – a Baltikumban közel százmillió ember él. A terület javítására irányuló éveken át tartó együttműködés ellenére azonban a tenger állapota folyamatosan romlik: az Európai Unió ezért felkérte a Bizottságot, dolgozzon ki stratégiát a régió biztatóbb jövőjének biztosítására.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 29

Nr. 29 - 2009. tavasz : Kreativitás és innováció a régiók versenyképességének szolgálatában

2009 – a kreativitás és innováció európai évének célja, hogy mindenkit elgondolkoztasson arról, mi is az a kreativitás és innováció, és hogyan járulnak hozzá személyes, gazdasági és társadalmi fejlődésünkhöz. A téma rendkívül széles, a két kifejezést pedig nehéz definiálni, még akkor is, ha az egyre több kutató érdeklődését felkeltő területen már most is nehéz számot adni az eredményekről. Aligha lehet kétségünk afelől, hogy ha az EU szeretné megőrizni versenyképességét és szeretne tenni azokért az értékekért, amelyeket a tagállamok magukénak vallanak, szükség van az említett fogalmak alapos átgondolására.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok