Navigation path

Additional tools

Publikace

Časopis Panorama - Čtvrtletní časopis aktérů regionálního rozvoje

Revija je natisnjena tudi v angleščini, nemščini in francoščini. Če želite prejemati elektronsko različico revije, se prijavite na naš seznam pošiljanja.
Panorama 49

Nr 49. - Léto 2014 - Navazování partnerství

Letní vydání časopisu Panorama nabízí aktuální informace ohledně schvalování dohod o partnerství a přináší podrobnosti o první schválené dohodě, kterou předložilo Dánsko. Nechybí ani rozhovor s vedoucími představiteli dánských řídicích orgánů. Ohlížíme se také za deseti lety rozšiřování EU a přinášíme přehled o tom, jaký pokrok zaznamenaly členské státy, které do Unie vstoupily od roku 2004, a jaký užitek jim přináší politika soudržnosti.

V tomto čísle dále popisujeme důležité nové pokyny pro správu a nástroje určené k boji s podvody. Nahlížíme za oponu oslav 20. výročí vzniku Výboru regionů. Vyzdvihujeme práci Evropského námořního a rybářského fondu při podpoře pobřežních komunit a firem působících v těchto oblastech. V neposlední řadě zde pak najdete reportáž z letošního Světového fóra měst, které se konalo v Medellínu za účasti komisaře Hahna.

Stejně jako v předešlých číslech přispívají naši čtenáři do debaty v sekci „Jak to vidíte vy“. Zástupci členských států, regionů a sdružení z celé Evropy zde sdílejí své názory na reformu, stejně jako naděje pro nadcházející období financování. V čísle samozřejmě najdete i obvyklý výběr aktuálních zpráv a informace o vybraných projektech z celé EU.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 48p. (6MB)

Panorama 48

Nr 48. - Zima 2013 - Politika soudržnosti 2014-2020 - Intenzita nabírá na obrátkách

Zimní číslo časopisu Panorama se věnuje reformované politice soudržnosti 2014–2020 a podrobně analyzuje, co bude pro všechny zúčastněné strany znamenat. Předseda Evropské komise Manuel Barroso v exkluzivním rozhovoru načrtává, jak reformovaná politika soudržnosti pomůže dosahovat růstu, vytvářet nová pracovní místa a plnit cíle strategie Evropa 2020.

Naši čtenáři k debatě přispějí v rozšířené sekci „Jak to vidíte vy“. Zástupci členských států, regionů a sdružení z celé Evropy zde sdílejí své názory na reformu, stejně jako naděje pro nadcházející období financování.

Dále v tomto čísle přinášíme shrnutí hlavních bodů reformy a tematických priorit, popisujeme proces schvalování rozpočtu z pohledu Evropského parlamentu, poskytujeme informace o tom, jak žádat o financování, a přezkoumáváme komunikační strategie a závazky. V čísle samozřejmě najdete i obvyklý výběr aktuálních zpráv a informace o vybraných projektech z celé EU.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl svpdf 48p. (6MB)

Panorama 47

Nr 47. - Podzim 2013 - Ekoinovace: Regiony EU míří k zelenější ekonomice

Na webu je již k dispozici podzimní vydání časopisu Panorama. Ústředním textem je tematický článek popisující vedoucí úlohu regionů EU v oblasti ekoinovací. Strukturální a investiční fondy EU podporují inteligentní a udržitelný růst prostřednictvím zelených, energeticky úsporných projektů, jejichž profily článek přináší. Toto číslo obsahuje také řadu článků, které se věnují některým hlavním workshopům a seminářům konaným v rámci letošní akce OPEN DAYS, ať již jde o semináře řady Master Class v rámci Univerzity OPEN DAYS, nebo vztahy mezi EU a Čínou či Japonskem.

V dalších částech tohoto čísla najdete přehled makroregionálních strategií, které pomáhají koordinovat projekty v oblasti Podunají či Baltského moře, aktuální informace týkající se práce strukturálních fondů EU v rámci pomoci po živelních pohromách, případně vysvětlení procesu hodnocení ex post pro období 2007–2013. V čísle ovšem najdete i obvyklý výběr aktuálních zpráv a informace o vybraných projektech z celé EU.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 46

Nr 46. - Léto 2013 - Panorama vítá Chorvatsko

Na webu je již k dispozici vydání časopisu Panorama na léto 2013 v angličtině, francouzštině a němčině. Jeho ústředním bodem je šestistránkový článek o vstupu Chorvatska do EU, který přináší přehled přístupového procesu, stručné představení hlavních hospodářských odvětví Chorvatska, příklady úspěšných projektů a rozhovor s Brankem Grčićem, místopředsedou chorvatské vlády a ministrem pro místní rozvoj a fondy EU.

V dalším důležitém článku nahlížíme do procesu společné kontroly (Evropské komise a státních orgánů), jehož cílem je zajistit náležité využití prostředků v rámci politiky soudržnosti. Naleznete zde také přehled obsahu nedávno zveřejněné strategické zprávy o politice soudržnosti, pozvánku na říjnové DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a článek věnovaný kontrole předpisů o státní podpoře.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 45

Nr 45. - Jaro 2013 - Sbližování komunit

Hlavním tématem tohoto vydání je úloha politiky soudržnosti při obnově hospodářského růstu v Evropě. Politika soudržnosti představuje investiční páku rozpočtu EU a klade si za cíl podporu růstu a konkurenceschopnosti s využitím silných stránek jednotlivých regionů. Tato politika bude v budoucnu ještě více napomáhat plnění cílů strategie Evropa 2020 a zaměří se na udržitelné investice s efektivnějším využitím prostředků z rozpočtu EU i z národních a regionálních rozpočtů.
Dále zde naleznete článek věnovaný programu EU PEACE, který se snaží o usmíření rozdělených komunit v Severním Irsku a v příhraničním regionu Irské republiky, a také článek o klíčové úloze měst – motorů evropského hospodářství. Komise v nedávné době vytvořila rozsáhlou databázi osvědčených postupů v oblasti rozvoje měst. Cílem je nabídnout podrobný přehled projektů, které by mohly sloužit jako inspirace pro další města, řídicí orgány či jiné zúčastněné subjekty.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 44

Nr 44. - Zima 2012 - Inteligentní specializace - Motor budoucího hospodářského růstu v evropských regionech

Zimní číslo časopisu Panorama 2012 s titulem „Inteligentní specializace“ je právě teď na internetu.  Hlavním tématem čísla je šestistránkový článek o strategiích Inteligentní specializace, které povzbuzují regionální hospodářský růst. Článek rozebírá vymezení a možnosti Inteligentní specializace, podporu poskytovanou platformou S3 a zprávy ze semináře Evropské komise, který proběhl v září 2012 v Bari, který italským regionům pomohl připravit použití těchto strategií pro programové období 2014–2020.

Dalším hlavním tématem je exkluzivní rozhovor s polskou ministryní pro místní rozvoj Elżbietou Bieńkowskou, která popisuje, jakého pokroku Polsko dosáhlo v rozvoji své infrastruktury od svého přistoupení v roce 2004, v tvorbě pracovních příležitostí a zvýšení HDP. Ministryně se obrací i budoucnosti a v příštím programovém období očekává růst investic do výzkumu a inovací a do udržitelných řešení v energetice a dopravě.

Na jiném místě je rozebrán nejnovější průzkum Eurobarometr s názvem „Pohled z regionů“, který nabízí překvapivě pozitivní výsledky týkající se kvality života a výhledu do budoucnosti. Prostor dostalo i vyhlášení vítězů fotografické soutěže „Evropa v mém regionu“ a složený plakát s mozaikou některých z mnoha soutěžních příspěvků.

Časopis nabízí též nahlédnutí do soutěže Regiostars 2014 a další výběr profilů úspěšných projektů z různých regionů EU.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 43

Nr 43. - Podzim 2012 - Investice do regionů - Využití finančních nástrojů k zajištění podpory regionální politiky

Využívání finančních nástrojů je jednou z inovativních možností, jak zvýšit efektivitu a účinnost regionální politiky Evropské unie. Tyto podpůrné mechanismy, k nimž patří postupy finančního inženýrství i zajištění technické pomoci, mohou pomoci získat další finanční dotace i přilákat odborníky s potřebnými znalostmi a know-how.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 42

Nr 42. - Léto 2012 - Partnerství v rámci politiky soudržnosti - Podpora partnerství jako základního principu

Jádrem úspěšného využívání Evropských strukturálních fondů je partnerství s místními aktéry na různých úrovních plánování, implementace a evaluace programů. Aby bylo dosaženo maximálního dopadu a zajištěno co nejefektivnější využití evropských zdrojů, je třeba efektivně používat a integrovat odborné znalosti různých partnerů.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 41

Nr 41. - Jaro 2012 - Výsledky rozdělování prostředků - Dolaďování politiky soudržnosti

Klíčovým cílem nového pojetí politiky soudržnosti zveřejněné v říjnu 2011 je, aby byla pohotovější a cílenější. Díky tomu se po roce 2013 politika soudržnosti bude moci stát hlavní investiční strategií Evropské unie a nejdůležitějším nástrojem pro vytváření pracovních míst a podporu růstu – tedy pro splnění cílů strategie Evropa 2020.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 40

Nr 40. - Zima 2011/2012 - Politika soudržnosti 2014-2020 Investice do evropských regionů

V říjnu byly zveřejněny návrhy Komise na vývoj politiky soudržnosti po roce 2013. V tomto vydání časopisu Panorama jsme pro vás připravili jak přehled těchto návrhů, tak vyjádření několika klíčových zainteresovaných osob.

Nový přístup k politice soudržnosti je přijímán v době, kdy je pro všechny členské státy EU životně důležitý ekonomický růst. Více než kdy dříve je nutné, aby Evropa realizovala potřebné investice na všech úrovních, které pomohou povzbudit ekonomický potenciál a vytvořit pracovní příležitosti.

Politika soudržnosti spravuje více než 350 miliard EUR, což je jedna třetina celkového rozpočtu EU, a měla by se, jak pevně věříme, stát hlavním nástrojem k dosažení těchto cílů.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 39

Nr 39. - Podzim 2011 - 2020 Budoucí úloha regionální politiky v Evrop

Toto vydání časopisu Panorama zkoumá úlohu regionální politiky v pomáhání členským státům s dosahováním cílů EU v rámci strategie 2020, mezi něž patří vysoká úroveň zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti.
Strategie 2020 se zaměřuje na tři vzájemně propojené oblasti – inteligentní růst, udržitelný růst a růst podporující začlenění. Tento integrovaný přístup řeší hlavní výzvy, před nimiž stojí Evropa, a to jak v současné době, tak v následujících desetiletích. Jde například o výzvy, jako je stárnoucí populace, nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla, potřeba zvýšené inovace, vztah mezi hospodářským růstem a zhoršováním životního prostředí a energetická bezpečnost.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 28p. (3MB)

Panorama 38

Nr 38. - Léto 2011 : Propojování Evropy - Doprava a regionální politika

Doprava neznamená jen přesunout se z jednoho místa na druhé: patří sem také sítě, které jsou s pomocí finančních prostředků z EU podporovány a rozvíjeny a které pomáhají utvářet hospodářský růst, udržitelnost a přístup k nezbytným službám. V tomto vydání časopisu Panorama se podíváme na celkovou situaci od vysokorychlostních železničních tratí spojujících jednotlivé země po ekologicky vstřícné městské dopravní systémy.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (3MB)

Panorama 37

Nr. 37 - Jaro 2011: strategie eu pro Podunají - jednotná reakce na společné výzvy

Dunaj, se svými 2 850 km druhá nejdelší řeka v Evropě, spojuje Schwarzwald a Černé moře a prochází deseti zeměmi. Další čtyři země spadají do jejího povodí. Vodní elektrárny, panevropský dopravní koridor a domov některých nejvzácnějších evropských druhů – tlaky, kterým řeka čelí, jsou často protichůdné a na to, jak se řeší problémy, měly dopad politické změny v regionu.

de en fr pdf 28p. (5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf

bs hr mo sr uk pdf

Panorama 36

Nr. 36 - Zima 2010-2011: Realizace inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění - Pátá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

Díky strategii Evropa 2020 se nyní EU může pochlubit tím, že má dlouhodobou vizi pro své sociálně tržní hospodářství. Strategie, která byla přijata v červnu 2010, má v příštích deseti letech pomoci Evropě úspěšně vyjít z hospodářské krize a zároveň zajistit, aby se členské státy dostaly na cestu udržitelného růstu, která v nadcházejících letech přinese prosperitu a sociální pokrok..

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (5MB)

Panorama 35

Nr 35. - Podzim 2010 : Směrem k většímu sociálnímu začlenění - přínos regionální politiky

Rok 2010 vyhlásila Evropská unie Rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Aktuální vydání časopisu Panorama se touto problematikou zabývá a podrobně sleduje, jak opatření financovaná regionální politikou podporují cíle EU spočívající ve vytvoření začleňující, produktivní společnosti..

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama OD2010

Nr 34. - Léto 2010 : Regionální politika – integrovaný přístup : Komplexní náhled

V posledních letech se debata o evropské politice soudržnosti zaměřila na její výhody jako „integrovaného přístupu“ k tvorbě politik. Co to ale doopravdy znamená? Toto vydání časopisu Panorama vysvětluje, co to integrovaný přístup vlastně je.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 33

Nr. 33 - Jaro 2010 : Hodnocení regionální politiky - Náhledy a výsledky

Politika soudržnosti nejenže spotřebovala třetinu rozpočtu EU v letech 2000–06, byla také politikou zkoušenou historií, která zároveň pomohla historii měnit. Rozšíření EU o 10 nových členských států v roce 2004 prohloubilo hospodářské a sociální rozdíly dosud nevídaným způsobem. Tato politika musela na novou výzvu reagovat, aniž by zapomínala na ty země, které dále existovaly jako „stará“ EU-15..

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 32

Nr. 32 - Zima 2009-2010 : Seznamování s regionální politikou EU - Úspěchy mluví za nás

Obrovský rozpočet, ambiciózní programy a velké projekty – evropská regionální politika stále usiluje o to, aby tuto vlivnou oblast Evropské unie po zásluze zviditelnila. V tomto čísle magazínu Panorama posoudíme význam komunikace, prostudujeme nařízení, podle nichž jsou komunikační aktivity povinné, blíže se podíváme na způsoby, jimiž mohou úředníci pro komunikaci jasně sdělovat své myšlenky, a uvedeme zajímavé příklady úspěšných činností, které čerpají spíše z tvořivosti než z rozpočtu..

de en fr pdf 28p. (4.5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (6.2MB)

Panorama 31

Nr. 31 - Podzim 2009 : Změna klimatu – reakce na regionální úrovni

Z dotázaných Evropanů se 62% domnívá, že změna klimatu je nejzávažnějším problémem, jemuž dnes svět čelí. Jedná se o hrozbu, kterou regionální politika i Evropská komise jako celek berou velmi vážně. EU zavádí řadu opatření, aby posílila odolnost vůči účinkům změny klimatu a snížila hladiny emisí. Panorama zkoumá tato opatření, uvažuje o důsledcích změny klimatu a o způsobu skloubení politik a kroků podnikaných v praxi tak, abychom se mohli vypořádat s dopadem již vypuštěných emisí a snížit jejich hladinu v budoucnosti..

de en fr pdf 28p. (3.8MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 30

Nr. 30 - Léto 2009 : Strategie EU pro region Baltského moře – vstříc udržitelné, prosperující budoucnosti

Poměrně rozsáhlá část pobřeží Baltského moře je sdílena osmi členskými státy EU, z nichž všechny mají vlastní priority, hospodářské požadavky či politické zájmy. Baltské moře, které slouží jako hlavní námořní spojnice, avšak často i jako skládka, je obklopeno téměř milionem obyvatel. Navzdory již několik let trvající spolupráci na zlepšení mořského prostředí se kvalita Baltského moře stále zhoršuje. Evropská unie proto požádala Komisi o novou strategii, která by regionu zaručila lepší budoucí vývoj..

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 29

Nr. 29 - Jaro 2009 : Tvořivost a inovace Podněcování konkurenceschopnosti v regionech

2009 – Evropský rok tvořivosti a inovací má podnítit celkové přehodnocení významu tvořivosti a inovace a jejich přínosu pro náš osobní, hospodářský a společenský rozvoj. Jedná se o široký pojem, je těžké jej definovat, a ačkoli tato oblast přitahuje stále více výzkumníků, měření výsledků je prozatím stále obtížné. Není však pochyb o tom, že se musíme těmito otázkami zabývat, pokud EU chce zůstat konkurenceschopnou a podporovat hodnoty, které sdílejí její členské státy..

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média