Navigation path

Additional tools

Teksty urzędowe

Przepisy dotyczące funduszy strukturalnych na lata 2000-2006

Porozumienie polityczne w sprawie rozporządzeń na lata 2000–2006 osiągnięto podczas berlińskiego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 24–25 marca 1999 r. (konkluzje) da de en es fr it nl pt fi svpdf

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe