Navigation path

Additional tools

Informationscentrum

Förfrågningar och dokumentation

I vårt informationscentrum finns exemplar av våra senaste publikationer som finns med i katalogen över kommunikationsverktyg  till ditt förfogande:

  • Broschyrer
  • Faktablad
  • Rapporter
  • Studier
  • Kartor
  • Affischer
  • Tidskriften Inforegio Panorama

Exemplar av äldre material kan fås på begäran.

Vår arbetsgrupp svarar på förfrågningar som avser information och dokumentation.

Det går också att beställa ett antal exemplar för evenemang (konferenser, seminarier etc.), förutsatt att det som efterfrågas finns i lager. För denna typ av förfrågan kontakta oss minst två veckor före evenemanget och ange publikationens titel, vilket språk det gäller och antalet exemplar som behövs tillsammans med den fullständiga leveransadressen: regio-publication@ec.europa.eu

EU regionalpolitik: Håll dig informerad