Navigation path

Additional tools

Infocentrum

Otázky a dokumentácia

V našom infocentre máte k dispozícii kópie našich najnovších publikácií z katalógu komunikačných nástrojov :

  • Brožúry
  • Informačné materiály
  • Správy
  • Štúdie
  • Mapy
  • Plagáty
  • Časopis Inforegio Panorama

Kópie menej aktuálnych materiálov sú dostupné na požiadanie.

Náš tím poskytuje odpovede na žiadosti o informácie a dokumentáciu

Na podujatia (napríklad konferencie, semináre a pod.) si možno vyžiadať aj viacero kópií (podľa možností fondu). V prípade takejto požiadavky sa s nami spojte najmenej dva týždne pred dátumom konania akcie, pričom uveďte názov publikácie, požadovanú jazykovú verziu a počet výtlačkov spolu s úplnou adresou dodania: regio-publication@ec.europa.eu

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá