Regionalpolitik I ditt land

Österrike Belgien Bulgarien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Förenade kungariket Kroatien Portugal Spanien Frankrike

EU:s regionalpolitik är en investeringspolitik som skapar nya jobb, ökar konkurrenskraften, stimulerar den ekonomiska tillväxten, höjer livskvaliteten och sörjer för hållbar utveckling. Investeringarna bidrar på så sätt till Europa 2020-strategins mål.

Globaliseringen har medfört enorma fördelar för mindre utvecklade ekonomier i världen och många möjligheter för oss européer. Även om fördelarna......
Europeiska kommissionen hjälper nationella och regionala myndigheter att stärka sina kompetenser inom statligt stöd så att de bättre kan utnyttja EU:s medel. Att......
Idag presenterar den oberoende expertgruppen för sammanhållningspolitiken sin slutrapport om förenklade regler för EU-budgeten efter 2020. Trots att resultaten av EU:s......
Idag meddelar vi finalisterna i 2017 års upplaga av RegioStars Awards, den årliga tävlingen där vi uppmärksammar de mest inspirerande och nyskapande av de regionala projekt......

Twitter

EU regionalpolitik: Håll dig informerad

Håll dig uppdaterad