Regionalpolitik I ditt land

Österrike Belgien Bulgarien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Förenade kungariket Kroatien Portugal Spanien Frankrike

EU:s regionalpolitik är en investeringspolitik som skapar nya jobb, ökar konkurrenskraften, stimulerar den ekonomiska tillväxten, höjer livskvaliteten och sörjer för hållbar utveckling. Investeringarna bidrar på så sätt till Europa 2020-strategins mål.

Tusentals EU-projekt runtom i EU kommer att öppna sina dörrar för medborgarna, som också kan delta i flera tävlingar Besök ett forskningscentrum för vattenbruk i......
Europeiska unionens råd antog nyligen sina slutsatser om att göra sammanhållningspolitiken mer effektiv, relevant och synlig för medborgarna. Ministrarna påpekade att......
I samarbete med Danmarks Statistik och de danska regionerna har Danska företagsmyndigheten tagit fram ett verktyg för att mäta den regionala tillväxtpolitikens effekter i Danmark.......
”Lika behandling och grundläggande rättigheter utgör Europeiska unionens hörnstenar. Romer har en lång historia kännetecknad av socialt utanförskap och......

Twitter

EU regionalpolitik: Håll dig informerad

Håll dig uppdaterad