Regionalpolitik I ditt land

Österrike Belgien Bulgarien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Förenade kungariket Kroatien Portugal Spanien Frankrike

EU:s regionalpolitik är en investeringspolitik som skapar nya jobb, ökar konkurrenskraften, stimulerar den ekonomiska tillväxten, höjer livskvaliteten och sörjer för hållbar utveckling. Investeringarna bidrar på så sätt till Europa 2020-strategins mål.

När vi talar om strukturfonderna utmärker sig tre viktiga formuleringar: överdriven byråkrati, beroende av stöd och ökad konkurrenskraft. Även om dessa......
För genomförandet av sammhållningspolitiken via de fem Europeiska struktur- och investeringsfonderna under den nuvarande finansieringsperioden, 2014–2020, innebar......
Kommissionen offentliggör i dag den tredje upplagan av indexet för regional konkurrenskraft för 263 EU-regioner. Denna undersökning ger regionerna värdefull information som......
RegioStars Awards identifierar god praxis i regional utveckling och uppmärksammar originella och innovativa projekt som kan vara attraktiva och inspirera andra regioner.  Tycker du att ditt......

Twitter

EU regionalpolitik: Håll dig informerad

Håll dig uppdaterad