Regionalpolitik I ditt land

Österrike Belgien Bulgarien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Förenade kungariket Kroatien Portugal Spanien Frankrike

Regionalpolitik

EU:s regionalpolitik är en investeringspolitik som skapar nya jobb, ökar konkurrenskraften, stimulerar den ekonomiska tillväxten, höjer livskvaliteten och sörjer för hållbar utveckling. Investeringarna bidrar på så sätt till Europa 2020-strategins mål.

I Brandenburg har EU:s sammanhållningspolitik bidragit väsentligt till framgången med omvandlingsprocessen sedan den tyska återförening 1991, och till att stärka......
EES- och Norge-bidragen är ekonomiska bidrag från Island, Liechtenstein och Norge till europeisk solidaritet och sammanhållning. Under programperioden 2014–2021 har 2,8......
Kampanjen ”EU in my Region” är ett perfekt tillfälle för medborgarna att själva ta reda på, och berätta för andra om, hur EU:s budget används......
Idag offentliggör EU-kommissionen och OECD en rapport som identifierar de största utmaningarna när det gäller integration av migranter och fastställer politiska......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset