Regionalpolitik I ditt land

Österrike Belgien Bulgarien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Förenade kungariket Kroatien Portugal Spanien Frankrike

EU:s regionalpolitik är en investeringspolitik som skapar nya jobb, ökar konkurrenskraften, stimulerar den ekonomiska tillväxten, höjer livskvaliteten och sörjer för hållbar utveckling. Investeringarna bidrar på så sätt till Europa 2020-strategins mål.

Det ”nedre distriktet” är en historisk stadsdel i staden Gdańsk. Vid återupplivningen av det genomförde man investeringar i infrastrukturen och det sociala......
Bland reformerna inom programmet för 2014–2020 fanns en skyldighet att förse kommissionen med strukturerade finansiella uppgifter och indikatoruppgifter via det gemensamma......
Utvecklingsprojektet Akademin för social ekonomi genomfördes av centret för socialpolitik i Krakow och medfinansierades av Europeiska socialfonden. Syftet med projektet var att......
Kommissionen har nu för första gången lagt fram en lägesrapport för de fem struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Rapporten visar på en kraftig ökning......

Twitter

EU regionalpolitik: Håll dig informerad

Håll dig uppdaterad