Regionalpolitik I ditt land

Österrike Belgien Bulgarien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Förenade kungariket Kroatien Portugal Spanien Frankrike

EU:s regionalpolitik är en investeringspolitik som skapar nya jobb, ökar konkurrenskraften, stimulerar den ekonomiska tillväxten, höjer livskvaliteten och sörjer för hållbar utveckling. Investeringarna bidrar på så sätt till Europa 2020-strategins mål.

Under 2018 kommer vi att lägga fram detaljerade förslag till nästa generations finansieringsprogram för den fleråriga budgetramen för tiden efter 2020, dvs. EU:s......
Ximo Puig, president för Generalitat Valenciana och ledare för Comunitat Valenciana, förklarar den aktuella situationen i den spanska autonoma regionen och dess prioriteringar och......
Nyligen offentliggjorde kommissionen nya riktlinjer som ska hjälpa nationella och regionala offentliga tjänstemän som arbetar med EU-finansiering att säkerställa effektiva och......
Vid World Urban Forum i Malaysia i dag redogör kommissionen för vad som hittills har uppnåtts när det gäller de tre åtaganden som EU och dess partner gjorde för......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

EU regionalpolitik: Håll dig informerad

Håll dig uppdaterad