Regionalpolitik I ditt land

Österrike Belgien Bulgarien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Förenade kungariket Kroatien Portugal Spanien Frankrike

EU:s regionalpolitik är en investeringspolitik som skapar nya jobb, ökar konkurrenskraften, stimulerar den ekonomiska tillväxten, höjer livskvaliteten och sörjer för hållbar utveckling. Investeringarna bidrar på så sätt till Europa 2020-strategins mål.

Portugal stöder helhjärtat att man behåller en stark sammanhållningspolitik med tillräckliga resurser för att arbeta för dess huvudmål: att göra det......
Sammanhållningspolitiken lägger grunden för positiva förändringar i medlemsländernas socio-ekonomiska utveckling. Den har på ett betydande sätt minskat......
Sune Ekbåge, ordförande för strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige, berättar för Panorama om hur den här glesbefolkade regionen har använt sig av......
Globalisering, automatisering, ny teknik och minskning av koldioxidutsläpp påverkar jobb, industrisektorer, affärsmodeller och det sätt man ser på ekonomi och samhälle.......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

EU regionalpolitik: Håll dig informerad

Håll dig uppdaterad