Regionalpolitik I ditt land

Österrike Belgien Bulgarien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Förenade kungariket Kroatien Portugal Spanien Frankrike

EU:s regionalpolitik är en investeringspolitik som skapar nya jobb, ökar konkurrenskraften, stimulerar den ekonomiska tillväxten, höjer livskvaliteten och sörjer för hållbar utveckling. Investeringarna bidrar på så sätt till Europa 2020-strategins mål.

Hur fungerar EU:s budget? Hur kan EU:s regioner och kommuner få tillgång till EU-medel? Europeiska regionkommitténs storskaliga öppna nätkurs är den första i......
Kommissionen har lanserat en ny webbportal, portalen för bättre lagstiftning, för att kunna ta del av synpunkter från allmänheten och olika intressenter. På portalen......
Vinnarna i tävlingen #EUInMyRegion är Janusz Mizerny (Polen), Clarissa Hirst (Sverige) och Andrea González (Spanien) De tre domarnas poäng (se vad de var ute efter) har......
Höstnumret 2016 av Panorama finns nu på nätet. I huvudartikeln tittar vi närmare på EU-agendan för städer, som den fastställts i Amsterdampakten som......

Twitter

EU regionalpolitik: Håll dig informerad

Håll dig uppdaterad