Regionalna politika v vaši državi

Avstrija Belgija Bolgarija Ciper Češka Danska Estonija Finska Francija Nemčija Grčija Madžarska Irska Italija Latvija Lietuva Luksemburg Malta Nizozemska Poljska Portugalska Romunija Slovaška Slovenija Španija Švedska Združeno Hrvaška Portugalska Španija Francija

Regionalna politika

Regionalna politika EU je politika, ki z naložbami podpira ustvarjanje delovnih mest, konkurenčnost, gospodarsko rast, boljšo kakovost življenja in trajnostni razvoj ter s tem tudi izvajanje strategije Evropa 2020.

Komisija je danes o obnovila pobudo „pot do odličnosti“, s katero se še naprej zagotavljata prilagojena podpora in strokovno znanje za regije, ki zaostajajo na področju inovacij. S......
Komisija za naslednji dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027 predlaga posodobitev kohezijske politike, ki je glavna naložbena politika EU, s katero Unija najbolj konkretno izraža svojo......
Kohezijska politika EU v Brandenburgu pomembno prispeva k uspehu procesa preoblikovanja po združitvi Nemčije leta 1991 in krepitvi konkurenčnosti ter zaposlovanja v regiji. Brandenburg je zaradi......
Nepovratna sredstva EGP in Norveške so finančni prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k evropski solidarnosti in koheziji. V programskem obdobju 2014–2021 je na......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset