Regionalna politika v vaši državi

Avstrija Belgija Bolgarija Ciper Češka Danska Estonija Finska Francija Nemčija Grčija Madžarska Irska Italija Latvija Lietuva Luksemburg Malta Nizozemska Poljska Portugalska Romunija Slovaška Slovenija Španija Švedska Združeno Hrvaška Portugalska Španija Francija

Regionalna politika EU je politika, ki z naložbami podpira ustvarjanje delovnih mest, konkurenčnost, gospodarsko rast, boljšo kakovost življenja in trajnostni razvoj ter s tem tudi izvajanje strategije Evropa 2020.

Nagrade RegioStars prepoznavajo dobre prakse na področju regionalnega razvoja in izpostavljajo izvirne in inovativne projekte, ki lahko pritegnejo in navdihnejo druge regije.  Menite, da si......
Glavni cilj Litvanskega projekta Jonvabaliai (kresnice) je bil izboljšanje javnega dojemanja preglednosti uporabe sredstev EU. Projekt je bil osredotočen na interaktivno spletno stran s......
Obnovitev zgodovinske mestne četrti Dolne Miasto v Gdansku je obsegala naložbe v infrastrukturo in družbeno tkivo ter družbene in kulturne aktivnosti za reševanje težav, specifičnih za to......
Ena od reform programa za obdobje 2014–2020 je bila tudi obveznost zagotavljanja strukturiranih finančnih podatkov in podatkovnih kazalnikov Komisiji, in sicerprek skupnega informacijskega......

Twitter

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni

Ostanite povezani