Regionálna politika vo vašej krajine

Rakúsko Belgicko Bulharsko Cyprus Česká republika Dánsko Estónsko Fínsko Francúzsko Nemecko Grécko Maďarsko Írsko Taliansko Lotyšsko Litva Luxembursko Malta Holandsko Poľsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španielsko Švédsko Spojené Chorvátsko Portugalsko Španielsko Francúzsko

Regionálna politika

Regionálna politika EÚ je investičnou politikou. Podporuje vytváranie pracovných miest, konkurencieschopnosť, hospodársky rast, zvyšovanie kvality života a udržateľný rozvoj. Tieto investície podporujú plnenie cieľov stratégie Európa 2020.

Vilius Šapoka, litovský minister financií, diskutuje o tom, ako krajina využíva investície EÚ na podporu konkurencieschopnosti a produktivity. Litva......
Ronald Hall, vedúci externý expert a bývalý hlavný poradca GR REGIO, vyjadruje svoj osobný pohľad na program EÚ pre medzinárodnú......
Začiatkom roku 2018 sa iniciatíva Interreg Europe rozhodla preskúmať politické zmeny a účinky, ktoré prinášajú projekty......
Viac ako 380 miliónov eur z Kohézneho fondu sa na Slovensku investuje do dvoch dopravných projektov, ktoré sú zamerané na modernizáciu diaľničnej......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset