Programy

Poniżej dostępne są streszczenia programów operacyjnych przyjętych przez Komisję Europejską na początku okresu programowania. Programy zostały przygotowane przez państwa członkowskie i/lub regiony i były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub ze środków Funduszu Spójności. Więcej informacji na temat programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) można znaleźć na stronie internetowej ESF.

Inne narzędzia

  •  
  • Zmniejsz tekst  
  • Powiększ tekst  

Programy krajowe

Polska

Współpraca transgraniczna, międzynarodowa i międzyregionalna