Polityka regionalna w Twoim kraju

Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Chorwacja Portugalia Hiszpania Francja

Polityka regionalna

Unijna polityka regionalna jest polityką inwestycyjną. Wspiera one tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność, wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia oraz zrównoważony rozwój. Inwestycje w tych dziedzinach przyczyniają się do realizacji strategii "Europa 2020".

Komisja wybrała pięć władz krajowych i regionalnych w Grecji, Polsce, Hiszpanii, Chorwacji i Bułgarii do udziału w nowym działaniu pilotażowym w zakresie dobrego rządzenia i budowania zdolności......
W ramach finansowanego ze środków EFRR projektu rozpoczęto budowę pierwszego w Warszawie parku ekologicznego w poprzemysłowej okolicy dawnej fabryki Ursusa. Celem projektu jest......
W Brandenburgii unijna polityka spójności znacząco przyczyniła się do pomyślnego zakończenia procesu transformacji od czasu zjednoczenia Niemiec w 1991 r., a także do wzmocnienia......
Fundusze EOG i fundusze norweskie to wkład finansowy Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii w solidarność i spójność europejską. W okresie programowania 2014–2021 na programy wspierające......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset