Polityka regionalna w Twoim kraju

Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Chorwacja Portugalia Hiszpania Francja

Unijna polityka regionalna jest polityką inwestycyjną. Wspiera one tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność, wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia oraz zrównoważony rozwój. Inwestycje w tych dziedzinach przyczyniają się do realizacji strategii "Europa 2020".

Polityka spójności, która uwzględnia wszystkie regiony — od najmniej do najbardziej rozwiniętych — jest kluczem do sukcesu Unii Europejskiej. Europejskie regiony stanowią......
Dzięki środkom z funduszu EFRR ścieżki rowerowe wzdłuż brzegów Warty w Poznaniu zostaną zmodernizowane i rozbudowane. Trasa, znana pod nazwą Wartostrada, zyskała już sporą......
Komisja opublikowała dziś siódme sprawozdanie w sprawie spójności, w którym bada sytuację w regionach UE, czerpie z doświadczeń z wydatkowania środków na spójność w......
Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz wyjaśnia, czym jest uruchomiona niedawno inicjatywa #CohesionAlliance, której celem jest podniesienie świadomości......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco

Bądźmy w kontakcie