Polityka regionalna w Twoim kraju

Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Chorwacja Portugalia Hiszpania Francja

Unijna polityka regionalna jest polityką inwestycyjną. Wspiera one tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność, wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia oraz zrównoważony rozwój. Inwestycje w tych dziedzinach przyczyniają się do realizacji strategii "Europa 2020".

W zimowym wydaniu magazynu Panorama piszemy o zorganizowanej niedawno Konferencji Przewodniczących, w której udział wzięli przewodniczący Jean-Claude Juncker oraz komisarz Corina......
W opublikowanym dzisiaj sprawozdaniu przedstawiono, co udało się osiągnąć przy pomocy pięciu funduszy UE od początku okresu programowania do dzisiaj, kiedy realizacja programów na lata......
81,5 mln euro z Funduszu Spójności zostanie zainwestowanych w sieci tramwajowe i tabor w Toruniu i Wrocławiu. Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła:......
Dziś Komisja Europejska ogłosiła, które partnerstwa międzyregionalne otrzymają wsparcie dostosowane do swoich potrzeb w ramach nowego finansowanego przez UE działania pilotażowego na rzecz......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco

Bądźmy w kontakcie