Reģionālā politika jūsu valstī

Austrija Beļģija Bulgārija Kipra Čehija Dānija Igaunija Somija Francija Vācija Grieķija Ungārija Īrija Itālija Latvija Lietuva Luksemburga Malta Nīderlande Polija Portugāle Rumānija Slovākiija Slovēnija Spānija Zviedrija Apvienotā Karaliste Horvātija Portugāle Spānija Francija

Reģionālā politika

ES reģionu politika faktiski ir ieguldījumu politika. Tā veicina darbavietu radīšanu, konkurētspēju, tautsaimniecības izaugsmi, dzīves kvalitātes uzlabošanos un ilgtspējīgu attīstību. Šie ieguldījumi palīdz sasniegt stratēģijas "Eiropa 2020" mērķus.

gada blogu konkursa #EUinmyRegion trīs uzvarētāji ir Radu Dumitrescu no Rumānijas, kurš uzrakstīja personīgu atskaiti par Erasmus+ projektu “Eiropas Jaunatnes nedēļas”, Amaury......
Apsveicam 2018. gada fotoattēlu konkursa “ES manā reģionā” 30 uzvarētājus! Florian Juritsch (Austrija), Fabrice Serodes (Beļģija), Lyubomila Dimitrova (Bulgārija), Emmanuel......
ERAF finansēta iniciatīva ir pavērusi iespēju Rīgā sākt trīs jaunus apjomīgus kultūras infrastruktūras attīstības projektus papildus diviem jau īstenošanas procesā esošajiem projektiem.......
Šodien Komisija publicēja jaunās pamatnostādnes, lai palīdzētu tām valstu un reģionu amatpersonām, kuras strādā ar ES fondiem, nodrošināt efektīvas un pārredzamas publiskā iepirkuma......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset