Regionaalpoliitika teie riigis

Austria Belgia Bulgaaria Küpros Tšehhi Taani Eesti Soome Prantsusmaa Saksamaa Kreeka Ungari Iirimaa Itaalia Läti Leedu Luksemburg Malta Madalmaad Poola Portugal Rumeenia Slovakkia Sloveenia Hispaania Rootsi Ühendkuningriik Horvaatia Portugal Hispaania Prantsusmaa

Regionaalpoliitika

ELi regionaalpoliitika on investeerimispoliitika. See toetab töökohtade loomist, konkurentsivõimet, majanduskasvu, paremat elukvaliteeti ja jätkusuutlikku arengut. Asjaomaste investeeringutega toetatakse Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamist.

Vilius Šapoka, Leedu rahandusminister, räägib, kuidas riik kasutab ELi investeeringuid konkurentsivõime ja tootlikkuse toetamiseks. Leedu on leidnud ELi 2014.–2020. aasta......
Ronald Hall, DG REGIO vanem välisekspert ja endine peanõunik, esitab oma isiklikke vaateid ELi rahvusvahelise linnadevahelise koostöö programmi kohta. Linnades elab......
2018.aasta alguses otsustas Interreg Europe vaadata, milliseid poliitikamuutusi ja mõjusid toob kaasa piirkondadevaheline koostöö. Hiljutises aruandes tuuakse hulgaliselt......
Juba saab alla laadida ajakirja Panorama sügisnumbrit, milles on jutuks mitmesugused teemad linnaasjadest rahvusvahelise koostöö ja energiapoliitikani. Riikidest on seekord luubi all......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset